Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nietzsche Ünlü Sözler

Nietzsche ünlü Sözler Sayfası - Nietzschenin söylediği en ünlü sözleri bu sayfamızda bulabilirsiniz. Nietzsche ünlü sözleri demek herkes tarafından bilinen sözleri demektir. Aman sizde öğreninde unutmayın sakın. Buyrun;
Açıklanmamış karanlık bir konu apaçık bir konudan daha
önemli sanılır.
**
Sadece karşıtları cansıkıcı olmayı sürdürdükleri için,
arada bir, bir davaya bağlı kalırız.
**
Bir insan kendini hep çok büyük işlere adadığında, onun
başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez.
**
Açıkça büyük amaçlar tasarlayan ve daha sonra bu amaçlar
için oldukça yetersiz olduğunu gizlice kavrayıveren kimse,
çoğu zaman bu amaçlardan vazgeçecek kadar da güçlü de değildir.
İşte o zaman ikiyüzlülük kaçınılmazdır.
**
Gür ırmaklar kendileriyle birlikte bir çok çakıl ve çalı
çırpıyı da sürükler; güçlü ruhlar da bir çok aptal ve mankafayı.
**
Bir insanın gerçekten ele almış olduğu düşünce özgürlüğü ile,
onun tutkuları ve hatta arzuları da gizli gizli kendi
üstünlüklerini göstereceklerini sanırlar.
**
Bir insan yoğun ve kılı kırk yararak düşündüğü zaman, sadece
yüzü değil gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür.
**
Ruh arayanda, hiç ruh yoktur.
**
İnsan yığınlarının davranış biçimlerini önceden kestirmek için,
onların güç bir durumdan kendilerini kurtarmak için hiçbir
zaman çok önemli bir çaba göstermediklerini kabul etmek gerekir.
**
İnsan kahkahalarla güldüğü zaman, kabalığı ile tüm hayvanları
geride bırakır.
**
Eylem ve vicdan genellikle uyuşmazlar. Eylem, ağaçtan ham
meyveleri toplamak isterken, vicdan onları gereğinden çok
olgunlaşmaya bırakır, ta ki yere dökülüp ezilinceye kadar.
**
Aşk ve nefret kör değillerdir; ama kendileriyle birlikte
taşıdıkları ateş yüzünden kör olmuşlardır.
**
İnsan hatasını bir başkasına itiraf ettiğinde unutur onu; ama
çoğu kez öteki kişi bunu unutmaz.
**
Alev, başka şeyleri aydınlattığı kadar aydınlatmaz kendini.
Bilge de böyledir.
**
Bir konu hakkında hazırlıksız sorguya çekildiğimizde, aklımıza
gelen ilk düşünce çoğu zaman bizim kendi düşüncemiz değildir;
ama bizim sınıfımıza, konumumuza ve soyumuza ait olan sıradan
bir düşüncedir sadece. Öz düşünceler pek ender olarak su yüzüne
çıkarlar.
**
Bizzat kendimizde olan bir değeri övdüğü, okşadığı zaman
mucizeyi de, usdışını da kabul ederiz.
**
Yarı-bilim tam bilimden daha üstündür. O, sorunları olduklarından
daha kolay görür ve bununla görüşünü daha anlaşılır, daha
inandırıcı kılar.
**
Çok düşünen partici olmaya uygun değildir; o, parti arasında
düşüncesini çok çabuk sızdırır.
**
Kötü belleğin iyi tarafı, aynı şeylerden bir çok kez,
ilk kez gibi yararlanmaktır.
**
Bir kurbanın yoldaşı o kurbandan daha çok acı çeker.
insan ağaca benzer.ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak
isterse, o kadar kök salar yere, aşağılara, karanlığa,
derinlere - kötülüğe.
**
gerçekten kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz
**
İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan daha tehlikelidir.
**
Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne sürdüğü zaman bir düşünürü
daha sert eleştiririz. Oysa, bizi pohpohladığında onu daha sert
eleştirmek uygun olacaktır.
**
Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya yaradılıştan ince bir
ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh...
**
Tüm idealistler, hizmet ettikleri davaların her şeyden önce dünyanın
tüm öteki davalarından üstün olduğunu düşünürler. Kendi davalarının
biraz olsun başarılı olması için, bu davanın tüm öteki insan
girişimlerine gerekli olan aynı pis kokulu gübreye açıkca ihtiyacı
olduğuna inanmak da istemezler.
**
Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur,
hedefe ulaşan az ..
**
Küçücük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak büyüklüğün
bir ayrıcalığıdır.
**
İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye, onlara hep
vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır.
**
Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir
dostluğu yaratan ...
**
Bir şeyden hoşlanmaktan söz edilir, aslında doğrusu, bu şey
aracılığıyla kendinden hoşlanmaktır.
**
Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.
**
Hakikatin temsilcisinin en az olduğu zaman, onu dile getirmenin
tehlikeli olduğu zaman değil, can sıkıcı olduğu zamandır.
**
Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle
rahat hissederiz ki ...
**
Uygarlaşmış dünya ilişkilerinde herkes, hiç değilse bir konuda
kendini başkalarından üstün hisseder. Genel iyiyüreklilik buna
dayanır. Çünkü, durum elverirse herkes yardım edebilir, o halde
bir utanç duymaksızın bir yardımı da kabul edebilir.
**
Yapacak çok şeyi olan insan inançlarını ve genel düşüncelerini
hemen hemen hiç değiştirmeksizin korur. Aynı şekilde, bir ülkünün
**
İnsan dilediği kadar bilgisiyle şişinip dursun, dilediği kadar n
esnel görünsün, boşuna ! Sonunda her zaman ancak kendi yaşam
öyküsünü elde edecektir.
**
İnsanların tarih boyunca farkına vardıkları aşılmaz zorunluluk,
bu zorunluluğun ne aşılmaz ne de zorunlu olduğudur.
**
Bugün artık kimse ölümcül hakikatlerden ölmüyor; çok
fazla panzehir var.
**
Uygarlık tarafından yokedilme tehlikesiyle karşı karşıya olan
bir uygarlık çağını yaşıyoruz.
**
Sevilmiş olma isteği kendini beğenmişliklerin en büyüğüdür.
**
İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman
kendi lehine çevirmiştir.
**
Çok düşünen ve uygulamalı düşünen, kendi maceralarını kolayca
unutur, ama başından geçenlerin çağrıştırdığı düşünceleri
hiç unutmaz.
**
Biri kendi düşüncesine bağlı kalır; çünkü ona kendi kendine
ulaşmış olduğunu sanır. Öteki ise, onu zahmetle öğrendiği ve
onu anlamış olmakla övündüğü için bağlıdır düşüncesine.
Sonuç olarak, her ikisi de kendini beğenmişlik ...
**
İçine doldurulacak çok şey olduğu zaman, günün yüzlerce
cebi vardır.
**
Bir düşmanla savaşarak yaşayan kişinin, düşmanını hayatta
bırakmakta yararı vardır.

#2867

 
© 2015
AŞK