Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nimetle ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Basit insanlar, sahip olduklar? nimetin k?ymetini, elden ç?kmad?kça bilmezler. Sophokles

Bil ki ?u yeryüzünün sonsuz nimetlerini, tam, kat?ks?z olarak bu dünyada tadan yok. Schiller

Bizim olmas? gereken nimetler, ancak ya?lan?p onlardan zevk alamayaca??m?z bir hale gelince elimize geçer. Shakespeare

Dünya nimetleri insan? ruha ait zenginliklerden uzakla?t?r?r. Mikszath

Gerçek nimetler, ancak faziletlerdir. Tacitus

Hayat?n nimetlerinin de?erini bize ö?reten ancak hayat?n zahmetleridir. Goethe

#1337

 
© 2015
AŞK