Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Norman Vincent Peale Sözleri

Ne yaz?k ki ?nsanlar ço?unlukla ele?tiri sayesinde kurtulmak yerine övgüyle y?k?m? tercih ederlerdi.

Emin adam, az, ama olumlu dü?ünen adamd?r.

Sahip oldu?unuz ko?ullar? de?i?tirmek için, önce farkl? dü?ünmeye ba?lay?n.

#951

 
© 2015
AŞK