Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nurullah Genç - A?k Ölümcül Bir Hülyad?r

Hülya tatl? bir and?r
Süzülür dibine selvi a?açlar?n?n
Zambaklar?n, sevda çimenlerinin.
Da?larda duman duman tütüyor s?la
S?la da garibin omuzlar?na
Güvercin gibi konan
Sada??nda mumçiçe?i serzeni?
M?zraklar? cazibesiyle k?ran
Saçlar? darmada??n
Biti?ik bir hicrand?r.
Ne fettan saraylar?n
Biti?ik cilvekar yaln?zl???
Ne de bezirganlar? küçümseyen sultand?r.
Gezinir içimizde hülya tatl? bir and?r.
Ne gün ba??m? al?p gitsen karanl?klara
Ç?k?yor bir kö?eden kar??ma kelebekler
Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden
Onlar da tanyerine bak?p hülyay? bekler.
Beyhude hekimlerin ülkesinde bir ?ehir
Ç?kmaz sokaklar?n? dü?lerimize açan
Bir sahura y?ld?z? gibi göklerde uçan
Köpüksüz an?lar?n sihriyle akan nehir
Varl??? bestenigar, yoklu?un deniz gibi
Gönül,safkan bir vefa atlas?nda ?ahlan?r.
Asil f?rt?nalarda kaybolan bir iz gibi
Çölde a?k suretinde bir ahu peydahlan?r.
Kum,yald?zl? giysiler içinde me?hur güzel
Ay öper e?ilerek çölün yanaklar?n?
Ufuklar?n delisi, soluk bir deniz gibi
Bir sayeban alt?nda yürür hazinesine
Kah tak?l?r uzaktan bir belan?n sesine
Kah yüzü y?ld?zlara benzeyen bir rüyad?r.
Bin tepede bayra?? dalgalan?r Leyla’n?n
Oysa a?k,karanl?kta ölümcül bir hülyad?r.

Nurullah Genç

#2018

 
© 2015
AŞK