Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Nutuk ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Turgut Uyar taraf?ndan yaz?lm?? olan nutuk ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda yorum yapmak için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun:
NUTUK
Vatan boylu boyunca vurulmu?
?ki gözü iki çe?me derelerin
Da?lar kapkara yas?ndan
Ovalar tüm kavrulmu?
Dü?man kan içinde parmaklar?yla
Ta Kars'a kadar Menderes Ovas?'ndan.
- Geldi geçti, ama hat?rlanmal? -
Neler çektik o günler milletimle ben
Bir bir yollara dü?tüler perperi?an
Aç susuz ama a?k içinde
Yanm?? y?k?lm?? damlar? koyup
Sessiz sedas?z köylerden.
... ??te böylece efendiler
A?k istediler verdim
Ate? istediler verdim
Ekmek istediler verdim
- Güldüler, yalan dediler, olmaz dediler -
U?ra?t?m sonunda en güzel boyalarla
Önümüze bir bütün harita ç?kard?m...
Ben, Atatürk'üm öldüm - demi?tim zaten -
??te nutkumu da ba?tan sona okudum.
Öldüm ama gözüm arkada de?il
Kitab?m bir uzun bir güzel oldu
Hem ne iyi ettim, ne iyi ettim de efendiler
- Sonunda "EY TÜRK GENÇL???" dedim. -

#3116

 
© 2015
AŞK