Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

O Geliyor ?iiri

Bu sayfam?zda 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Celal Sahir Erozan taraf?ndan yaz?lan o geliyor ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü?lerinizi belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun:
O GEL?YOR
Y?l 1919
May?s'?n on dokuzu.
K?zaran ufuklardan kald?r?yor ba??n?
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren
Al yüzlü O?an güne?.
Takan?n burnu nas?l Karadeniz'i y?rtar ?
Siz de bir an öyle y?rt?n?z uykunuzu.
Uyan?n Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk ya??n?
Al yüzlü O?an güne?.
Bugün Çalt?burnu'ndan gülerek do?an güne?.
Y?l 1919
May?s'?n on dokuzu.
Uyan?n Samsunlular.
Uyumak ölüme e?.
Diriltir ruhunuzu,
Ufukta bir gemi var.
Fakat bu gemi niçin böyle yava? geliyor ?
Fakat yolu mu az, yoksa yükü mü a??r ?
Bu gemi umut yüklü, insan yüklü, h?z yüklü !
?çinde bu vatan?n derdiyle yanan ba??r.
Kurulacak yar?n? dü?ünen ba? geliyor.
Bir ba? ki, gökler bir küme y?ld?z yüklü.
Bu gemi onun için böyle yava? geliyor.
Y?l 1919
May?s'?n on dokuzu.
Ufukta duran gitgide yakla??yor.
Sanki harl? bir ate?
Yak?yor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülde ta??yor.
Üzülmemek elde mi ?
H?z yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi.
O umut yay?ld?kça ruhlara s?cak s?cak,
O h?z, doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli inleyen her yürek canlanacak.
Ate?ler püskürecek uyuyan volkan gibi.
Gittikçe büyükle?en
Gölgene dikilmekten karard? gözlerimiz.
Ko?, at?l gemi, sana engel olmas?n deniz.
Ak saçl? dalgalar? birer birer kes de gel !
Ku?lar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel !

#3115

 
© 2015
AŞK