Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

O Kadar Önemli De?ildir B?rak?p Gitmeler

O kadar da önemli de?ildir b?rak?p gitmeler,

arkalar?nda doldurulmas?

mümkün olmayan bo?luklar b?rak?lmasayd? e?er.

Dayan?lmas? o kadar da zor de?ildir, büyük ayr?l?klar bile,

en güzel yerde ba?lat?lsayd? e?er.

Utan?lacak bir ?ey de?ildir a?lamak,

yürekten süzülüp geliyorsa gözya?? e?er

Yüz k?zart?c? bir suç de?ildir h?rs?zl?k,

çal?nan birinin kalbiyse e?er.

Korkulacak bir yan? yoktur a?klar?n,

insan bütün derilerden soyunabilseydi e?er.

O kadar da yürek burkmazd? al???lm?? bir ses,

hiçbir zaman duyulmasayd? e?er.

Daha çabuk unuturdu belki su s?zd?rmayan sar?lmalar,

kara sevdayla sar?p sarmalanmasalard? e?er.

Belirsizli?e yelken açard? iri ela gözler zamanla,

öylesine delice bakmasalard? e?er.

Çabuk unutulurdu ?slak bir öpücü?ün yak?c? tad? belki de

kalp, gö?üs kafesine o kadar yüklenmeseydi e?er.

Yerini ba?ka ?eyler alabilirdi uzun gece sohbetlerinin,

son sigara yudum yudum payla??lmasayd? e?er.

Dü?lere bile kar ya?mazd? hiçbir zaman,

meydan sava?lar?nda korkular, a?k? a??r yaralamasayd? e?er.

Su gibi ak?p geçerdi hiç geçmeyecekmi? gibi duran zaman,

beklemeye de?ecek olan gelecekse sonunda e?er.

Rengi bile solard? dü?lerdeki saçlar?n zamanla,

tan?ms?z kokular? yast?klara yap???p kalmasayd? e?er.

O büyük, o görkemli son, ölüm bile anlam?n? yitirirdi,

ya?an?las? her ?ey ya?anm?? olsayd? e?er.

O kadar da çekilmez olmazd? yaln?zl?klar,

son umut ????? da sönmemi? olsayd? e?er.

Bu kadar da ?s?tmazd? belki de bahar güne?leri,

her kaybedi?in ard?ndan hayat yeniden ba?lamasayd? e?er.

Kahvalt?dan da önce sigaraya sar?lmak ?art olmazd? belki de,

dev bir özlem dalgas? meydan okumasayd? e?er.

An?larda kal?rd? belki de zamanla ince bel,

namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi e?er.

Uykusuzluklar y?k?p geçmezdi, k?sac?k kestirmelerin ard?ndan,

dokunulas? ipek ten bir o kadar uzakta olmasayd? e?er.

Iss?z bir yuva bile cennete dönü?ebilirdi belki de,

s?cak bir gülü?le ?s?t?lsayd? e?er.

Yoksul dü?mezdi y?llanm?? ?arap tad?ndaki ?iirler böylesine,

kula??na okunacak biri olsayd? e?er.

?nanmak mümkün olmazd? her a?k?n ba?r?nda bir ayr?l?k gizlendi?ine belki de,

kartvizitinde 'onca ayr?l???n birinci dereceden failidir' denmeseydi e?er.

Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar,

ihanetinden onlar da pay?n? almasayd? e?er.

Iss?zl??a teslim olmazd? sahiller,

Kendi belirsiz sahillerinde amaçs?z gezintilerle avunmaya kalkmam?? olsayd?n e?er.

Sen gittikten sonra yaln?z kalaca??m.

Yaln?z kalmaktan korkmuyorum da,

ya can?m ellerini tutmak isterse...

Evet Sevgili,

Kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu,

kim uzanmak isterdi ince parmaklar?na,

mazilerinde görkemli bir ya?anm??l??a tan?kl?k etmi? olmasalard? e?er!!

#1986

 
© 2015
AŞK