Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ockhaml? William Sözleri

Ona göre; tümeller, gerçek bir varolu?a sahip de?il, yapma ?eylerdi. Ancak soyut dü?üncenin ürünü olarak ve bilmsel çal??ma içinde ortaya ç?kabilirlerdi. Çoklu?un ortak olan yan? de?il, onlara yüklenebilir olan isimlerdi. Bilim, geneli de?il, özeli, tekil olan varl??? incelemelidir. Çünkü yaln?zca tekil varl?klar?n bir gerçekli?i vard?r. ?eyler, ilk ba?tan beri birey olarak vard?rlar.

#988

 
© 2015
AŞK