Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Öfke Sözleri

Cahilin öfkesi sözünde, ak?ll?n?nki de f?ilindedir. Hukemâ'dan

Gücünün yetmedi?ine k?zmak, acizlik; gücün yetti?ine k?zmak da alçakl?kt?r.

Ki?inin öfkesini yenmesi, özür dilemek zilletine dü?mesinden daha iyidir. tbnü'l Mukanna (r. a. )

Zorluklara kar?? k?zmak; onu yenemiyece?inizi anlamak demektir. R. Tagore

K?zg?nl?k, insan?n lambas?n? söndüren bir rüzgard?r.

Bir anl?k öfke, her?eyi yok eder. L. Glein

Hiddet ekilen yerden, pi?manl?k biçilir. A. Monsoni

Öfkenin sonuçlar?n?n zararlar?, sebeplerinden daha fazlad?r.

Yunan Atasözü

Öfkenin öncesi, delilik; sonu pi?manl?kt?rLofeman Hekim

Öfkeliyken konu?; göreceksin ki pi?man olaca??n en güzel konu?may? yapacaks?n. A. Biere

Hiddete (öfkeye) ?iddetle kar??l?k vermek, baruta ate?le gitmek gibidir.

Sab?rl? insan?n öfkesinden sak?n?n?z. Jn. Dryden

"Yüzüne her güleni mahrem-i esrar etme Var ise dü?man?na kinini izhar etme. " LaEdri

?nsan?n ta??yaca?? en a??r yük, kindir. Meçhul

En kuvvetliniz, hiddet an?nda nefsine hâkim olan?n?z ve en yumu?a??n?z da kudreti yeterken affedeninizdir.

Öfke ate?i önce sahibini yakar; sonra k?v?lc?m? dü?mana ya var?r ya da varmaz. ?eyh Sadî ?irâzî

Kuvvetlilik, güre?te herkesi yenen ki?i de?ildir. As?l Kuvvetli, hiddet an?nda nefsine hakim oland?r. Hadis-i ?erif

"Allah'a s???n; ?ahs-? halimin gazab?ndan Zira yumu?ak huylu at?n, çiftesi pektir. " Ziya Pa?a

Yenilmesi gereken ilk dü?manlar, öfke ile umutsuzluktur. Alain

#1570

 
© 2015
AŞK