Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?renci Sözleri

Ö?renci Ö?renciye Baka Baka 5 Al?r.

Bugün Hasta Olmam Laz?m Yar?n S?nav var.

Ö?renci Yapamad??? Yaz?l?ya Zor Der.

En Güzel Hocam Dü?ük Not Vermeyen Hocad?r.

Biraz ?en Biraz Deliyim Ho? Görün Ben Liseliyim

Çal??kan?n Pekiyisi tembelin Çenesini yorar

ke?ke Bütün Okul Müdürleri Okullardan Yoklama Sistemini Kald?rsa

Görmemi?in y?ld?zl? pekiyisi olmu?, çekip y?ld?z?n? koparm??

Yaz?l?dan Kaçan Sözlüye Yakalan?r.

Hayatta Kal?rsa Senin için okuLda Kal?rsam Bu Hoca Yüzünden Kal?cam.

Çal??kan?n pekiyisi tembelin çenesini yorar

Bana Kopya Verenin 40 Y?l Kölesi Olurum.

benim A?k?n için verdi?im Sava? tarih Derslerindeki Sava?larla K?yaslanamaz A?k?m.

Parma??n? Notuna Göre Kald?r.

Kulak küçüktür ama ö?retmenin a?z?n? suland?r?r

ben okuu Sen Vars?n Diye Seviorum bebe?im.

Kopya Veren Arkada?tan Kola Esirgenmez.

Disipline Beraber gitti?in S?n?f Arkada??n Hayat Arkada??nd?r.

Ak akçe kantin içindir

Çek Kopyan?n Has?n?, Çekme Eylülün Yas?n?...

Bana Hocan? Söyle Sana Kaç üzerinden Not Verdi?ini Söliyim

üzüm üzüme, ö?renci karneye baka baka morar?r

Ummad???n Hoca 5 Verir.

Hoca Hocaya Baka Bakar notlar? Dü?ürür.

Yaz?l?da Bilmemek De?il, Sormamak Ay?pt?r.

Borç yi?idin, cetvel ö?retmenin kamç?s?d?r

Hocaya Yalakal?k yaparsan 5 Yapmazsan Kele? Al?rs?n

Kopya Çekmeyen Burnunu Çeker.

Tatl? söz ö?retmeni yaz?l?dan cayd?r?r

Hocam Sizi Okadar çok Seviyorumki Verece?iniz Nota Göre Sevdim Daha Çok katlanacak Size

Bilmemek Ay?p De?il, Yeter Ki Çakt?rma.

Yaz?l?dan kaçan sözlüye tutulur

ö?retmenler gününde Sadece iyi Not veren Hocalar?n ö?retmenle gününü kutlayal?m

i?leyen Demir Pas Tutmaz, Kopya Çekmeye Çal??an El Rahat Durmaz.

Sensiz Kalaca??ma Devams?zl?ktan kal?r?m Daha iyi.

iyi Arkada? Yaz?l?da Belli Olur.

Seni ben Notlar?niçin De?il bana Verdi?in Kopyalar için Sevdim Gülüm..

Hocaya Senin De?erini Sordum Dünyalara Bedel Dedi, Dünya'n?n De?erini Sordum Be? Para Etmez Dedi.

Hacan?n Vurdu?u yerde Gül Biter Disiplin üzerinizden geçer :=)

Liseli A?lamaz Sil Gözya?lar?n? Zaten A?lasanda Kimse Anlamaz

Bugün Disipline benimle birlikte gelicek Ate?li Saatler ya??cak Arkada?lar Ar?yorum.

Acele Yaz?l?ya Kopya Kar???r.

Okulda 3 ?eyi Seviyorum Sen, iyi notlar ve okuldan kaçmalar?

Çal??mak Çok E?lencelidir, Can?m E?lenmek istemiyor.

Okul Benim için Bir macera Sende Bu macerada Benimel Ya?a

A?k A?lat?r S?nav Sövdürür Matematikçi inletir

Metematik Fizik Kimya Fazla yorma kendini Kal?caks?n Sene Sonunda.

Sakla Saman? Gelir Zaman?, May?s'ta Okul K?rman?n Tam Zaman?.

Bana notunu söyle sana harçl???n? söyleyeyim

Tarih Matematik Türkçe Halimiz ya? Bu gidi?le.

2 ö?renci Bir Olunca Dersler Tenefüs Olur.

ALLAH Sene Sonu Babam?n Azab?ndan Korusun benim AMinnnnnnn.

Komik genelde atasözlerinden uyarlamal? anonim sözlerden birazdan bahsedece?iz meleklerim. Bu sözleri ara?t?r?rken birden ö?rencilik y?llar?ma gittim

2012 Komik Ö?renci Sözleri


- Benim A?k?n için verdi?im Sava? tarih Derslerindeki Sava?larla K?yaslanamaz A?k?m.

- Parma??n? Notuna Göre Kald?r.

- Kulak küçüktür ama ö?retmenin a?z?n? suland?r?r. çok say?da kulak çekilmi? birisi olarak bu sözü tutuyorum k?zlar

- Ben okulu Sen Vars?n Diye Seviyorum bebe?im.

- Kopya Veren Arkada?tan Kola Esirgenmez. ( Te?vik günlerini bilirsiniz birisi hep çal??kand?r ve biz o çal??kana sürekli bir?eyler al?r?z )

- Disipline Beraber gitti?in S?n?f Arkada??n Hayat Arkada??nd?r.

- Ak akçe kantin içindir

- Çek Kopyan?n Has?n?, Çekme Eylülün Yas?n?...

- Bana Hocan? Söyle Sana Kaç üzerinden Not Verdi?ini Söliyim

- Üzüm üzüme, ö?renci karneye baka baka morar?r

- Ummad???n Hoca 5 Verir.

- Hoca Hocaya Baka Bakar notlar? Dü?ürür.

- Yaz?l?da Bilmemek De?il, Sormamak Ay?pt?r.

- Borç yi?idin, cetvel ö?retmenin kamç?s?d?r

- Hocaya Yalakal?k yaparsan 5 Yapmazsan Kele? Al?rs?n

- Kopya Çekmeyen Burnunu Çeker.

- Tatl? söz ö?retmeni yaz?l?dan cayd?r?r

- Hocam Sizi Okadar çok Seviyorumki Verece?iniz Nota Göre Sevdim Daha Çok katlanacak Size

- Bilmemek Ay?p De?il, Yeter Ki Çakt?rma.

- Yaz?l?dan kaçan sözlüye tutulur

- Ö?retmenler gününde Sadece iyi Not veren Hocalar?n ö?retmenle gününü kutlayal?m

- ??leyen Demir Pas Tutmaz, Kopya Çekmeye Çal??an El Rahat Durmaz.

- Sensiz Kalaca??ma Devams?zl?ktan kal?r?m Daha iyi.

- ?yi Arkada? Yaz?l?da Belli Olur.

- Seni ben Notlar?niçin De?il bana Verdi?in Kopyalar için Sevdim Gülüm..

- Hocaya Senin De?erini Sordum Dünyalara Bedel Dedi, Dünya'n?n De?erini Sordum Be? Para Etmez Dedi.

- Hacan?n Vurdu?u yerde Gül Biter Disiplin üzerinizden geçer :=)

- Liseli A?lamaz Sil Gözya?lar?n? Zaten A?lasanda Kimse Anlamaz

- Bugün Disipline benimle birlikte gelicek Ate?li Saatler ya??cak Arkada?lar Ar?yorum.

Acele Yaz?l?ya Kopya Kar???r.

Okulda 3 ?eyi Seviyorum Sen, iyi notlar ve okuldan kaçmalar?

Çal??mak Çok E?lencelidir, Can?m E?lenmek istemiyor.

Okul Benim için Bir macera Sende Bu macerada Benimel Ya?a

A?k A?lat?r S?nav Sövdürür Matematikçi inletir

Metematik Fizik Kimya Fazla yorma kendini Kal?caks?n Sene Sonunda.

Sakla Saman? Gelir Zaman?, May?s'ta Okul K?rman?n Tam Zaman?.

Bana notunu söyle sana harçl???n? söyleyeyim

Tarih Matematik Türkçe Halimiz ya? Bu gidi?le.

2 ö?renci Bir Olunca Dersler Tenefüs Olur.

ALLAH Sene Sonu Babam?n Azab?ndan Korusun benim AMinnnnnnn.

Ö?renci Ö?renciye Baka Baka 5 Al?r.

Bugün Hasta Olmam Laz?m Yar?n S?nav var.

Ö?renci Yapamad??? Yaz?l?ya Zor Der.

En Güzel Hocam Dü?ük Not Vermeyen Hocad?r.

Biraz ?en Biraz Deliyim Ho? Görün Ben Liseliyim

Çal??kan?n Pekiyisi tembelin Çenesini yorar

ke?ke Bütün Okul Müdürleri Okullardan Yoklama Sistemini Kald?rsa

Görmemi?in y?ld?zl? pekiyisi olmu?, çekip y?ld?z?n? koparm??

Yaz?l?dan Kaçan Sözlüye Yakalan?r.

Hayatta Kal?rsa Senin için okuLda Kal?rsam Bu Hoca Yüzünden Kal?cam.

Çal??kan?n pekiyisi tembelin çenesini yorar

Bana Kopya Verenin 40 Y?l Kölesi Olurum.

#229

 
© 2015
AŞK