Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmenim ?iiri

Ö?retmenim ?iiri Sayfas? - Rag?p SARI taraf?ndan Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yaz?lm?? Ö?retmenim ?iiri için buyrun;
Ö?RETMEN?M
Ben,
Seni ilk defa
Okul duvar?n?n d???ndan
Okula gitmezken tan?d?m.
Kirli surat?m, kar??m?? saçlar?m
Çapaklanm?? gözlerimle
Hep sana bakard?m..
Anas?zl???m?n özlemini
Senin çocuklarla ilgilenmenle
Kapard?m..
Okula ba?lad???mda,
C?zlavat lâstik ayakkab?lar?m?n içinde
Donarcas?na ?slanm?? ayaklar?m?,
S?cac?k bak??lar?nla kurutur,
Bana bir kerecik dokunman için
Her türlü yaramazl??? yapard?m..
Ben,
Sevdalar?m?n en büyü?ünü
Sana bakarak ya?ad?m..
Sevgili ö?retmenim...
Rag?p SARI
Atatürk ?lkö?retim Okulu
Ö?retmeni / BALIKES?R
Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2919

 
© 2015
AŞK