Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmenin And? ?iiri

Ö?retmenin And? ?iiri Sayfas? - Mehmet AYDIN taraf?ndan Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yaz?lm?? Ö?retmenin And? ?iiri için buyrun;
Ö?RETMEN?N ANDI
Ahdettim, yemin ettim dönmeyece?im geri;
Gidiyorum yurdumun çok uzak diyar?na.
Cehalet cinlerinin cirit oynayan yeri;
?imdi beni bekliyor, bak?yor yollar?ma.
Varaca??m köyüme ziyam? saçmak için;
B?kmadan, usanmadan bilgiyi yayaca??m.
"Ba?? bo? dola?malar, bu i?sizlikler niçin,
Niçin çal??m?yoruz?" diye anlataca??m.
Okulumu açarak talebelerim ile;
Bol irfan verece?im, ilme susam??lara.
Ama y?lmayaca??m, dökülsem de n'olacak?
Y?lmazlardan ide var, bu yurt için ba??mda.
Bilgiyi kafalara perçinleyebilirsem;
Gelecek günlerimi mutlu görebilirim.
Yurdun evlâtlar?n? tüm okumu? görürsem,
??te ruhum, o zaman rahat ölebilirim...
Mehmet AYDIN
Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2923

 
© 2015
AŞK