Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmenin Dü?ü ?iiri

Ö?retmenin Dü?ü ?iiri Sayfas? - Can Yücel taraf?ndan Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yaz?lm?? Ö?retmenin Dü?ü ?iiri için buyrun;
Ö?RETMEN?N DÜ?Ü
"Okumu? filler ki her birinin
Nice Bostan, Gülistan ezberidir."
Mavi bir ???k yand? gözlerimde,
Gökyüzü öyle yak?n
Çocuklar do?acak çocuklar?m
Ve öyle ya?mut ki toprak, koklars?n
Ellerin bütün hayvanlar alemi,
Hangi a?ac? çalsam aç?yor
Uzaylar uslu,
Yönlerim yörük,
Sa?duyular?m sol duyu.
Mavi kalemlere yordum bu dü?ü,
Su resimleriyle ö?rencilerin,
Gö?erttik bozk?r?n sar? defterini,
?u yoncalar yurtta?l?k bilgisi.
Geçen gün okudum sö?ütlerin tarihini,
Bi çi?dem var onlar kadar yi?it,
?u bey, ?u e?ek, ?u yaban, ?u i?çi ar?,
Biz be? s?n?fta kald?rd?k bütün s?n?flar?.
Korkuluklar ekti?i kargalar? biçsin,
Sevginin de kendi planlar? var,
Be? y?llar?, y?ld?zlar?, dokuz aylar?,
?lerde yar?m kalm?? bir okulun duvar?,
Duvard? diyor, var?m diyorum ben de,
Gitsin bütün okumu? filler Gülistana,
Ben Türk'üm bu bozk?rda çal??maya geldim...
Can YÜCEL
Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2924

 
© 2015
AŞK