Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmenler Günü ?iiri

Ö?retmenler Günü ?iiri Sayfas? - Muhittin YEGÜL taraf?ndan Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yaz?lm?? Ö?retmenler Günü ?iiri için buyrun;
Ö?RETMENLER GÜNÜ
Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
Sizin sevginiz as?rlarca geçmez,
Hayat?m sayfa sayfa eseriniz,
Nas?l unuturuz an?lar? biz.
Ö?retmenim gününüz kutlu olsun,
Ö?rendikçe bu millet mutlu olsun,
Defter, kitap, kalemler neye yarar,
Siz olmazsan?z yeti?mez dima?lar.
O zaman; devlet millet seni anar,
Çünkü her makamda bir ö?rencin var.
Cumhurba?kan? senin talebendir,
Ba?bakan hesab? senden ö?renir.
Y?llar geçmi? bir zat elinizi öper,
Ben Milli E?itim Bakan?y?m der.
Sizleri yazarken titrer ellerim,
Sanki gene imtihanda gibiyim.
Hatal? yazd?ysam özür dilerim,
Sat?rlarda s?n?rlanmaz bu sevgim.
24 Kas?m sonbahara rastlar,
Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.
Gönlünüz ikinci bahar? ya?ar,
Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
Ö?retmenim, gününüz kutlu olsun,
Ö?rendikçe bu millet mutlu olsun...
Muhittin YEGÜL
Mu?la ?l Emniyet Müdürü
Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2925

 
© 2015
AŞK