Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ö?retmenlikle ?lgili Özlü Sözler

Bana bir harf ö?retenin k?rk y?l kölesi olurum. Hz. Ali (r. a)

Bir ö?retmen ebediyete hükmeden insand?r. Tesirlerinin nerede bitece?i asla bilinemez. Henry Adams

Heykelt?ra? mermere ne ise; ö?retmen de çocu?a odur. Addison

?yi bir ö?retmen, kendisini yava? yava? gereksiz k?labilen insand?r. Thomas J. Carrutheris

Ö?rencilerin bilmeleri gerekti?inden daha çok ?ey bilmeyen bir ö?retmenden daha korkunç hiçbir ?ey olamaz. Goethe

Ö?rencilerine okuma iste?i a??lamayan bir ö?retmen havada so?uk demir dövüyor demektir. Mann

Ö?retmen bir kandile benzer, kendini tüketerek ba?kalar?na ???k verir. Atatürk

Ö?retmen nas?lsa s?n?f da öyledir. Alman Atasözü

#1322

 
© 2015
AŞK