Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Oku ??te Can?n? Yakmaz

Bazen çok seviyorsun, can?ndan çok

seviyorsun. Hani

kelimeler var ya, onlar yetmiyor anlatmaya.

?çinden

koparcas?na, her hücresini, her hücrenle

hissetmek

istercesine seviyorsun. O kötü oldu?unda

can?n yan?yor.

Hani onun can?n? s?kan bir ?eyin, yedi

sülalesini düzmek

istiyorsun. Çok sahipleniyorsun be sanki

senin gibi,

senden bir parça gibi. Elinden, kolundan çok

sahipleniyorsun. Sanki onlardan da yak?n gibi

sana. Böyle

içinde bir ?eyler oluyor onu dü?ünürken.

Kelebekler de?il,

hay?r, kelebekler basit kaçar. Tüm amazon

ormanlar?

tepiniyor gö?sünde. Onun sorunlar?, senin

sorunlar?n

oluyor. Çözmek için öylesine çabal?yorsun ki

kendini

unutup, onu buluyorsun. Her hücrenle ona

ait oluyorsun.

Ayn? havay? soludu?unuzu bilmek bile, mutlu

ediyor seni.

Çok seviyorsun gere?inden de çok. Öylesine

seviyorsun ki,

gel dese, yap dese, gitmeyece?in yer,

yapmayaca??n ?ey

yok ama bazen bu kadar çok sevsende,

gidiyorlar. Gitme

diyorsun, gitmemelisin. Olmuyor gidiyor.

Herkes gitsin, sen

gitme diye yalvar?yorsun. Ke?ke, ke?ke hep

benimle kalsa,

benim kalsa diye dua ediyorsun. Kendine iyi

bak diyorsun,

yar?m kalan nefesinle. Nefesinin di?er yar?s?

da, onun

ci?erlerinde. Onunla gidiyor öteki yar?n. Sol

yan?n, onunla

gidiyor, yar?m kal?yorsun.

Yars?z kal?yorsun. Ve bazen dü?ünüyorum, ya

yazacak hiç bir ?ey kalmazsa. Ellerim bu dört

duvardan h?nc?n? alamazsa? Belki seni, belki

beni belki bizi bitiririm. Lan ben sensizli?e

bile biz diyorum gerisini sen dü?ün.

#1911

 
© 2015
AŞK