Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Okuma ?le ?lgili Özlü Sözler

Bir kitab?n, bazen bir ki?iyi bile etkilememi? olmas? yeterlidir.

Milletlere tek ki?inin yön verdi?i, tarihte çok görülmü?tür.

Maksats?z okumak da vakit öldürmektir.

Milletlerin akl?, kitapla büyür ve geli?ir. Kimler fazla kitap okuyorsa az okuyanlara hükmeder.

Okumak özgürlü?e uçmakt?r.

Kitaptan daha iyi arkada? yoktur.

Allah'?m bana içi kitap dolu bir ev ile çiçek dolu bir bahçe ver.

Bir kulübede oturup kitap okumay?, sarayda oturup e?lenmeye tercih ederim.

Elmas bile i?lenmezse göstermez de?erini; insanda böyledir, ancak okursa

gösterebilir gerçek de?erini.

En büyük üniversite iyi kitaplardan olu?an bir koleksiyondur.

Gençleri kitapla beslemeyen milletlerin sonu hüsrand?r.

Hayat?m?z k?sa ve zaman?m?z k?s?tl? oldu?undan, sadece de?erli kitaplar?

okumal?y?z.

?nsan ne kadar çok kitap okursa o kadar çok büyüyece?ini bilmelidir.

Kitab?n yapraklar?, , bizi ayd?nl??a götüren kanatlar gibidir.

Kitaps?z büyüyen çocuk, susuz büyüyen a?aca benzer.

Bana kitaplar?n? göster, sana çocuklar?n?n ruh hâlini söyleyeyim.

Ben kitaplar?m? de?il, kitaplar?m beni ortaya ç?karm??t?r.

Bugün iyi kitaplar oku, sonra zaman?n olmayabilir.

Bir vücut için egzersiz ne ise, zihin içinde okumak odur.

Kitaplar? iki guruba ay?rmak mümkündür; günün kitaplar? ve bütün zamanlar?n

kitaplar?.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#794

 
© 2015
AŞK