Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Olgunlukla ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

En olgun meyve ilk önce dü?er. Shakespeare

?nsan? olgunlu?a götüren en h?zl? at ?st?rapt?r. Eckhart

?nsan?n söyleyecek çok ?eyi oldu?u halde söylememeyi bilmesi, olgunlu?unun ba?lang?c?d?r. T. H. Huxley

?nsanlar tecrübeleri nispetinde de?il, tecrübelerinden ald?klar? dersler nispetinde olgundurlar. Bernard Shaw

Olgun insan, i?ini; basit insan, kazanc?n? dü?ünür. Kung Dse

Olgun insan yapabilece?ini söyleyen ve söyledi?ini yapan insand?r. Konfüçyüs

Olgunlu?umuzun zevkini tatt?ktan sonra, art?k meyvelerimizden sevinçle ayr?labiliriz. Tagor

#1336

 
© 2015
AŞK