Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ölüm ?le ?lgili Özlü Sözler

Ariflerin ölümüne üzülmeyin o gafillerin gözünden kaybolmak içindir. Süleyman Hilmi Tunahan

Ayakta ölmek, dizüstü ya?amaktan iyidir. Tactius

Ecel günü z?rh? delen ok, eceli gelmeyenin gömle?inden bile geçmez. ?irazi

?nsanlar uykudad?r, öldükleri vakit uyan?rlar. Hadis-i ?erif

Kabre y?lanlar d??ardan gelir sanmay?n?z. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin için engerek y?lan?d?r. Abbadi

Ölenin k?yameti kopmu?tur. Hadis-i ?erif

Ölümü istemek güzel de?ildir. Ölüme haz?rl?kl? olmak güzeldir. Mehmet Feyiz Efendi

Ölümün bizi nerede bekledi?i belli de?il, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Montaigne

Ölüm, bazen ceza, bazen bir arma?an, ço?u zaman da bir lütuftur. Seneca

Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yak?nlar?n? incitmi? olursunuz. Hadis-i ?erif

Ölüm eski bir ?eydir, amma her insana yeni görünür. Turgenyev

Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. Hadis-i ?erif

Meyve veren a?aca kuru denilmedi?i gibi, eseri devam eden zevâta da ölü denmez. Süleyman Hilmi Tunahan

Ölüm güzel ?ey, budur perde ard?ndan haber. Hiç güzel olmasayd? ölür müydü Peygamber? Necip Faz?l K?sakürek

#1321

 
© 2015
AŞK