Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Olur Mu Git

Anlamad???n sevgimi daha nas?l anlatay?m?

tükenmeyi bilmeyen bir sevgiydi benimkisi

Senin sevgin gibi gönülden gönüle ta??nmayan bir sevgiydi.

Üzgün de?ilim

Evet diledi?in gibi biri de?ildim

Geldim buldum seni sana emanet etti?im sevgim

Sende de?ildi , ?a??rmad?m neden mi?

Seni çok iyi tan?m??t?m

Sevginden neden mi hiç bir zaman ?üphe etmedim?

Çünkü ben senin gözlerine bakamad?m

Do?rular? göremedim , k?yamad?m

Seni benim gibi sanm??t?m

Fakat sende herkes gibiymi?ssin

Yetmedi sana belli

Kalbim hiç birzaman sana ait olamad?

Aynaya bakt???mda hep seni gören ben

Sana bakt???mda hiç beni göremedim.

Nedenini ?imdi anl?yorum

Seni arad???mda hergün ba?kas?yla rastl?yodum

Ç?kma art?k kar??ma seni aramak için

Bir neden b?rakma, kald?ram?yorum çok a??r bu yük bana

Git art?k yalvar?yorum bana yabanc?ym???m gibi bakma

Duymak istediklerin buysa söylüyorum

Evet unutmad?m seni, evet unutmay?da denemedim

Ama b?rak daha fazla ba?lanmayay?m sana

Kilitledim duygular?m? karanl?k bir odaya

Ve art?k anahtar? yok , nefret oldu kayboldu ortal?klardan

Git art?k olurmu?

Daha fazla kalbimi ac?tmadan

Beni vurmadan

Hayat?m? tekrar karartmadan

Beni hergece uygusuzlu?a teslim etmeden

O anahtar? bulmadan git

Ya?amama müsade etmeyen sen

Seni öldürmeden git

OLURMU G?T??

?EYDA GÜLLEB

#1912

 
© 2015
AŞK