Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Önce Hayaller Ölür

Iss?z geceler olmu?sa yolda??n,

Birtek yanlizliksa evde?in. .

A?k?n olmu?sa garda??n,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Hayallerin döküldüyse kap?n?n

önüne,

Kalbin a??r gelir art?k aciz

bedene. .

Sözler cam k?r??? gibi dü?üyorsa

yüre?e,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Bir zamanlar mutlu olmu?sundur

sen,

Bunlar?n içinde var olansa ben. .

Dönmesini beklerken usulca sen,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Uyan rüya de?il gerçe?in has?

bu,

Bekledi?in haber ise ?u...

Bekleyince rüyalar? silerken bu,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Hayallere ba?l? ya?ar olur

gönülde gerçekler. .

Hep de?i?tirilmek ister kabul

edilmez sebebler. .

Bir yerde oturmu? a?larken

yürekler. .

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Susars?n bir gün ölmü?çesine

sende,

Geçmi?in izleri bulunur

bedende. .

Sen onu beklerken ezelde,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Sözlerin yüre?inde dü?ümlenir,

Gözlerin ufuklarda bo?umlan?r. .

Sen geldi?i günü görürken,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Bir gün daha geçer gidi?inin

ard?ndan,

Özlemi gelir yan?na s?yr?l?p

ac?dan. .

Sen heran o ç?kacak derken

kap?dan,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Uyku bilmez geceleri alm??s?n

koynuna,

Ivmeler inmi? a?lamak bilmez

surat?na. .

Sen onun için k?ymak isterken

can?na,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Bir ak?am yeli ile gelirsin

kendine,

Bakars?n ac? çekmekte olan

yüre?e. .

Sen dönmek isterken geçmi?e,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Istersin oda seni dü?ünsün,

Senin gibi ac? çeksin. .

Sen vazgeçerken çekmesin diye,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

A?lamakl? gözlerin durur

kar??nda,

Geçmi?teki halin gelir akl?na. .

Vakit gelirken gün bat???na,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Günler, haftalar, aylar geçti

üzerinden,

Çekilip ç?kars?n bir tarafa, a?k

selinden. .

Sen kurtulmak isterken onun

etkisinden,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Kurtuldum sanars?n bir zaman

sonra,

Ama unutursun her?eyi bir

bak???na. .

Sen dayanamazken onunla yan

yana durmaya,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Tarih kendini tekrar ediyor yine,

Ba?a döner böylece bu hikaye. .

Sen yeniden ba?larken sevmeye,

Önce hayaller ölür sonra

gerçekler. .

Yollayan : Osman

#1994

 
© 2015
AŞK