Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Orjinal Sözler

sava??rken ölenleri kahraman/?ehit yapan ölümler de?il sebeplerdir! o yüzden her sava?ta öleni ?ehit sanmay?n!

Ba?ar?l? bir i? gördü?ünüz yerde, bir zamanlar cesur kararlar alm?? birisi ya?am??t?r. ( Peter Drucker )

?eytan? ?eytan yapan hatas? de?il hatas?n? savunmas?d?r!

Dünyan?n en yoksul insan?, paradan ba?ka hiçbir ?eyi olmayand?r. ( Schopenhauer )

Sevildi?ini Bilmeden Ölesiye Sevme Sonra Sevende Sen Olursun Ölende.

Hayat bir tiyatro salonudur. Paras? olanlar iyi yerlerde otururlar. ( S. Maugham )

Asla denemeyi b?rakma Asla b?rakmay? deneme

Biz yaln?z bir kez genciz. Toplum da ancak bu kadar?na katlanabilir. ( Bob Bowen )

Birisi Ay´? gösterdi?i zaman, aptallar parma?a bakar!

Sab?rs?z ki?i iki kez bekler. ( Mack Ginnis )

Derin olan kuyu de?il, k?sa olan iptir!

Dü?üncelerini de?i?tirmeyenler yaln?z deliler ile ölülerdir. ( T. Lowell )

Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman. her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; YALAN. senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan

Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile ... Ama yine de bir umut ta??yorum . Belki seven sevilir diye.

Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.

Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen. Bilki senin için yanan kalbimdir.

Bazen sana gayesiz, raslant?sal bakard?m... Sense kaç?r?rd?n gözlerini benden. Oysa , sana bakarken gözlerinde kalbini görürdüm.

Gözlerin olmadan da kalbini görece?imden habersizdin. Ve hatta sana bakmadan seni hissetti?imi bilmezdin

Titrer durur ellerim yan?nda. Vücudum ürpermeyle dolar. Ü?üyorum ben yan?nda. Çünkü varl???n içime serinlik veriyor

Ne Cennetten Bir Gül Kopar?p Cehenneme Dikebilirsin, Nede Cehennemden Bir Kor Al?p Cenneti Yakabilirsin..

Paran?z? hâlâ sayabiliyorsan?z , gerçekten zengin de?ilsiniz demektir. ( J. Paul Getty )

?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum

Öyle güzeldin ki! Ama bir gün anlad?m yüzündeki güzelli?in ruhundan geldi?ini. Öyle güzeldin ki! Anlad?m seni güzel gören benim gözlerimdi.

Sevgimin güzelli?iydi seni güzelle?tiren.

Mert Babalar?n Delikanl? Evlad?y?z Ecel ile sözlü Ölüm ile Ni?anl?y?z Tesadüfen Do?duk Ya?amak Zorunday?z:

Arkada?l?k her zaman gölge veren bir a?açt?r. ( Calvin Coolidge )

?Y? N?YETLER?M? B?R B?R YARGILAYIP ASIYORUM

Ba?kalar?n?n izinde yürüyen iz b?rakmaz. ( Joan I. Brannon )

Ne Cennetten Bir Gül Kopar?p Cehenneme Dikebilirsin, Nede Cehennemden Bir Kor Al?p Cenneti Yakabilirsin..

Paran?z? hâlâ sayabiliyorsan?z , gerçekten zengin de?ilsiniz demektir. ( J. Paul Getty )

Sevildi?ini Bilmeden Ölesiye Sevme Sonra Sevende Sen Olursun Ölende.

Hayat bir tiyatro salonudur. Paras? olanlar iyi yerlerde otururlar. ( S. Maugham )

Asla denemeyi b?rakma Asla b?rakmay? deneme

önce Laf?na bakar?m Llafm? diye sonra adama bakar?m Laf?yla adamm? diye

sen daha toysun paran bol ama içinde 1gram sevgi yok

Bana SorduLar YanL?zl?q? Severmisin Diye Benki Vay? 2 SekerLi ?ciyorm BirLikte ErisinLer D?YE...

Yarabbi bildir de ben beni bileyim. Beni bilen ben ile kendime geleyim. Benim bensizli?im ile ben seni bileyim. Seni bilmeyen beni ben neyleyeyim. ):

Ne Paran?n Delisi Ne Pezevengin Gölqesi Ne Oruspunun Bekçisi Nede ?bnenin Tetikçisi Olduk Biz Gönlümüzün £fesi Ortamlar?n Delisi Olduk !!!

Ayriliklar küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tipki rüzgarin mumu söndürüp yangini güçlendirdigi gibi...

Sen benden daha iyiLerine Lay?ks?n diyen sevgiLime " buL tan??t?rda öyLe git " diyesim var. =)

yazssam roman olur okuyan adam olur

Biz yaln?z bir kez genciz. Toplum da ancak bu kadar?na katlanabilir. ( Bob Bowen )

Birisi Ay´? gösterdi?i zaman, aptallar parma?a bakar!

Sab?rs?z ki?i iki kez bekler. ( Mack Ginnis )

Derin olan kuyu de?il, k?sa olan iptir!

Dü?üncelerini de?i?tirmeyenler yaln?z deliler ile ölülerdir. ( T. Lowell )

Ne kadar Bilirsen Bil, Söylediklerin Kar??dakinin Anlayabildi?i Kadard?r!

Arkada?l?klar bir yere kadar, dostluklar ise ölümsüzdür. ( Cihan Güven )

Gömle?in ilk dü?mesi yanl?? iliklenince di?erleri de yanl?? gider!

Böcek olmay? kabullenenler, ezilince ?ikâyet etmemelidirler!

#151

 
© 2015
AŞK