Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Oturtan Sözler Laflar

Anlaml? Oturtan sözler k?sa 2014 oturtan laflar sayfas? -
Korktukça Daha çok Zay?flars?n önemli Olan Korktukça üstüne gitmektir güç böyle elde edilir.
Oyun yazar oyun Satar?m, Senin Gibi Figüranlar? ben Filmimde reklam Aras?nda Oynat?r?m.
Kendini Bir?eymi San?yorsun? Do?ru San?yorsun Ama Ne San?yorsun onu bile bilmiyorsun..
Fazla Yakla?ma bana yanars?n hayat?m?n ucunda, Tehlikeliyimdir Ate?le Oynama yan?mda..
Etraf?ndakilerle Bir tutma beni, Tutarsanda B?rakma Sak?n Elimi, Ben böyleyim Güzelim Anla Beni..
ben hayat? Kendi Tahta Kalemimle Yazd?m gidiyorum, Senin gibi Tükenmez Kalemlere Aldan?p ilerlemiyorum..
Sen Benim Kap?mda Sadece Paspas Olursun A?klar?m? Silerim üstünde Yeni A?klara Yürürüm Temiz Ayaklar?mla..
Türkçedeki Harfleri Kullanma Bo?una Anlam?yorum Art?k Seni Kasma kendini kar??mda..
A?k Kumarsa, bende Kumarbaz?m..
Sanal Delikanl?lar Ba?lamaz Beni, Senin gibi Sanal A?klar Hoplatmaz Yüre?imi!!
Sen Art?k hayat?mdaki Çöp K?sm?na Gittin belediye iyi muhattap Ol Bundan Sonra, Yerin Çöplük Hayat?mda..
Benim içimde Kurdu?um Cenetten Uzak, Arkamda B?rakt???m Cehennem Ac?lar?na Yak?n Ol..
Hayatta 2 Güvencim Vardir ;
1 - Aynan?n kar??s?na geçti?imde Gördü?üm karakter
2 - Yukar?ya Ellerimi Açt???mda Dua Edip Göremedi?im Huzur..
Senin Gibi S?radan insanlar Beni Etkilemez Güzelim..
Selam Nas?ls?n ?
Selam, Sanane Doktormusun?
Naber?
iyi geldi Bidaha Ver.. kIh kIh kIh
Sizce A?k nedir?
bence A?k Zaman kayb?d?r Direk Evlili?e Geçelim
Bu Sezon benim tak?m Birinci Olcak
- hangi tak?m?
- Kendi ön tak?mlar?m :)))
Seninle A?k?m?z Futbol Gibi, Ben Atak yapt?kça Defansa Çekiliyorsun Sen Atak yap?nca Nedense gol At?yorsun
Sen hayat?mda Sadece Bi Tarihsin, Seni An?lar?ma O tarihi Nas?l yazd???mla Ba?l?yorum..
Anlad?mki hayat?mda Sigara gibisin Sadece Zarar veriyorsun Kalbime ve Beni ya?atan Di?er Duygular?ma O Yüzden B?rak?yorum Seni Ad?m? Anma Birdaha..
Git Gidebildi?in yere kadar Sonunda Yorulucaks?n ve Yine Bana kal?caks?n!!!
A?k Kovalamaksa Hiç Çekemem Bugün Çok yorgunum.
Ben Seni Severek Yanl?? yapm???m Anlad?mki ?hanetin A?k?n?n gerçek Ad?ym??! ?imdi Git ihanetinle Ya?a A?k?n?, Senin Gibiler Hayat? ya?ar ?a??..
Kalbimi K?rmaya Çal??ma, Senin Sözlerin Kalbime Gelemeyecek kadar Güçsüz Ve Aciz Ayn? Senin Gibi.
Ruhum Saf ve temiz Ne Sen Kirletebilirsin beni Neden Dü?üncelerin etkiler beni Defol ?imdi..
K?rm?z? Ba?l?kl? K?z Gibi Çekme Kendini Naz'a Kurt Adam gibi yerim Seni umrumda Olmazs?n Birdaha..
Dü?üncelerimi Dü?üncelerine Katmak istemem, Dü?üncelerimi Dü?üncelerimle Hayata geçiririm!!!
Hayat Senin için Pembe Bulurlarla kapl? Bir Dünya Benim için ?Se, Ya?murlu ve güçlülerin Ayakta Durdu?u Bir Dünya, Aram?zdaki fark Burada!
Hepinizin Surat?na S?r?t?yorum Kin Dolu Duygular?mla.
Seninle Fazla Konu?mak istemiyorum, Yoksa Bo? Kafan?n içinde Sesim yank? yap?yor.
insanlar?n o gülücüklerine Ald?rma Hepsi indirimden Al?nm?? Maske ve kuklalar.
Sahip Olam?yorsan Ta??m?yacaks?n o kalbi, Sahip Olmak istiyorsan Ta??maya Çal?? içindeki Kalbi..
Ak?ll?lar?n Arkas?ndan Gidersen belki Kaybetti?in Akl? Toplama Bir ?ekilde yapars?n Belki Daha Faydal? Olur.
Zekilerle tak?l Az, Belki Fadas? Olur.
Sen yaramaz Yaz?lar Yazd???m Kalem De?il, Di? Çürüklerini Engellemek için Çi?nedi?im Sak?z OlamazS?n!!

#2619

 
© 2015
AŞK