Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ovid Sözleri

Parlamentonun kap?lar? fakirlere kapal?d?r.

Bugüne haz?r olmayan?n yar?na haz?r olmas? daha zor olacakt?r.

Ö?renmek güzel ?eydir, bir dü?mandan bile olsa.

Bir hükümdar, cezaland?r?rken yava?, ödüllendirirken h?zl? olmal?d?r.

Hiçbir devlet gücü hak veremez, dostluk ba?lar?n?n kopar?lmas?na.

Ceza kald?r?labilir; ama suç insan?n içinde sonsuza kadar ya?ar.

Ya ba?lamamal?, ya da bitirmeli.

Al??kanl?ktan daha büyük bir ?ey yoktur.

Çamur yumu?ak ve ?slak, çabuk çabuk olal?m. Durmadan dönen çark biçim versin ona.

Her ?ey de?i?ir, hiç bir ?ey yokolmaz.

Bir at, e?er arkas?nda onu takip eden ve yakalayacak ba?ka atlar yoksa, hiçbir zaman çok h?zl? ko?maz.

Öfke ile beraber ak?l da uçup gider.

#992

 
© 2015
AŞK