Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özdemir Asaf - Ben Size Ne Yapt?m

Ben size ne yapt?m

Ça?r? m?, arma?an m?, ceza m?

Ne vard? böyle kar??ma geçecek

Ben ne yaz?lar ne çizgiler yitirdim hat?rlamad?m

Ne var ki sizinki onlar gibi gitmeyecek

Art?k olan oldu

Gitmeniz gitmeseniz bir

Ben de dü? kursam da kurmasam da

Akl?ma yüzünüz gelecektir

Ben size ne yapt?m,

Ne kötülü?üm dokundu size

?nan?n - ho? niçin inanacaks?n?z-

Sizi ?u ana kadar tan?mazd?m

?nanmak, bilmek yak??maz size

Kar??ma ç?kmayacakt?n?z.

Kar??mda bir resim gibi ?imdi

Kuramad???m dü?lerin çizdi?i, siz

Hem gözüme hem dü?üme

Çak?l?p kald?n?z

Renklerinize ve biçimlerinize

Dü? d??? gerçeklerin çizdi?i siz

Beni benden ç?kard?n?z

Beni benden ald?n?z

Göz görmeye-görmeye

Bir uza?a b?rakt?n?z

Kendime dönmeye ert?k çok geç.

#1876

 
© 2015
AŞK