Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özdemir Asaf - Giden ?iiri

Bir gecedir bütün geceler gibi

Saçlar?nda, tan?d???n ellerin en a??r?

Gözlerinde maceralar?n en derini...

Sana anlat?rlar geçenle kalandan

Bir gecedir bütün geceler gibi

Karanl?klardan, ayd?nl?klardan

Ne varsa kendincedir

Pencere camlar?nda ???klar parlar

Hal?da yatar e?yan?n gölgesi

?ç içedir art?k sokaklar, evler, odalar

Duvarlar bak??lar? keser, kap?lar sesi

Ne varsa kendincedir

Ve senin, üzerinde binbir dü?ünce, günden

Oyna??r hat?ranla, kalbinle, ümitlerinle

Her?ey dü?ünmektedir seninle

Birden, bir rüzgar eser, sana do?ru senden

Seninle ço?almaya ba?lar kendisiyle bitenler

Hat?rlayan ellerinle, unutmayan gözlerinle

De?i?ir sezilecek kadar yava?tan

De?i?ir istenen istenmeyen

O koruyan zor yalanlar silinir

Büyür kolay bir do?ru, bilinen, söylenmeyen

Uyuyanlar uyanm??, ölüler dirilmi?tir

Bir gecedir sana do?ru senden

Bir gecedir sana do?ru senden...

Geçen ya?ad???nd?r, ya?arken anlamadan

Kalan bir gerçektir belki

Bir i?ne gibi kaybolan, bir bardak gibi k?r?lan

Gelen sanki bekledi?indir

Ve giden, en tatl?, en s?cak, en kocaman. .

#1877

 
© 2015
AŞK