Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özdemir Asaf - Ölmeyen

Sana geliyorum, sana,

Beni anla, içimdeki ?eytan.

Yaln?z sensin do?ru söyleyen.

Gerekince kaçan, gerekince gelen.

Denizin yüzünde geceleyin,

Karanl?klar? i?leyen renkleri görmek senden.

Senden, baz? kelimelerin farkedilmemi? güzelli?ini anlamak,

Unutulmu? ya?amaya ba?lay?vermek birden.

Sana geliyorum, do?ru sana,

Susmamak için.

Çünkü sensin dinleyince dinleyen,

Bak?nca bakan. görünce gören.

Sevmesini iyi bilirim, dü?ünmeyi ö?rendim.

Duydum nedir can vermeden ölmek.

Art?k bütün kap?lar? aç?p kapayabilirim.

Sen anlars?n bunlar ne demek.

Sana geliyorum, yaln?z sana,

Yalans?z, gizlisiz.

Oldu?u gibi anlataca??m ne varsa,

Bil, bilsinler, biliniz.

#1875

 
© 2015
AŞK