Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özel Mesajlar

En Güzel Sevgiliye Özel Mesajlar 2015 Sayfas? -
Hayat altüst beynim yang?n yeri sonunda sevmi? biri kaç?yor di?eri gözler sele maruz eller ta?a mahkum dost mesaj? bekler gönlümtek çare ölüm.
Hadi uyand?r beni söyle gördü?üm zamans?z bir dü? mü? Hadi git uzakla? yoklu?una inand?r beni. Gerçekten yoruldum her buldu?um yerde seni kaybetmekten. özel mesajlar a?k
Tatl? biri vard? sevilmeye de?er güzel biri vard? görülmeye de?er iyi dostlar vard? özlemeye de?er ama biri vard? ki can vermeyede?er tabii ki anlarsa e?er!
Aram?zdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sonsuzlu?a giden tüm yollara ad?n? yazd?m. Hangi yoldan geçersen geç seni sevdi?imi okuyacaks?n...
***
?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüp de kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar...
***
Sonbahara inat a?aç hala ye?ermekte, geceye inat gün hala a?armakta, ben ise kadere inat hala seni sevmekteyim. ?nat bu ya, mah?ere kadar "seni sevece?im"...
***
Yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgara dön, orday?m!
***
Seni seviyorum diyenin sevgisinden ?üphe et, çünkü a?k sessiz, sevgi dilsizdir...
***
Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen bil ki o, yaln?z ve yaln?z senin için yanan kalbimdir...
***
Gayem zat-? alinizi taciz etmek de?il, efkar-? umumiyede muhabbet kurmakt?r. Cevab? müspetiniz kalb-i hazalimi tamir-i temin edece?inden, desti muhabbetinize talibim...
***
Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin. Çekti?im çileme tek bahanesin. Melek mi, ?eytan m? bilmem ki nesin...
***
Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkumu kalbime de?il, güne?in ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m...
***
Allah'?m can?m? bir sonbahar günü al ki, o vefas?z getirecek bir gül bile bulamas?n...
***
?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...
***
Dünyada 2 renk gül olsun, biri k?rm?z? di?eri beyaz. Sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun...
***
Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki...
***
Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, o da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur...
***
Zannetme ki gözlerim sana bakt?kça b?kacak, ölsem de ruhum seninle kalacak, kapan?rsa gözlerim senden önce bu hayata, inan ki son sözüm seni seviyorum olacak
Bir telefon bekliyorum, sevgilim diye ba?layan, seni seviyorum diye biten. Bir telefon bekliyorum, dün gelmesi gereken ve bugün hala gelmeyen...
Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, kalbimi, ümit etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...
***
Hayatta iki kör tan?yorum; 1.'si senden ba?kas?n? görmeyen ben, 2.'si beni göremeyen sen...
***
Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam?n? ta??sayd? ve sen bana, seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inanki bir tanem her gün ya?mur ya?ard?...
***
E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...
***
Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim...
***
Gülmek için mutlu olmay? bekleme, belki mutluluk gülü?ünde sakl?d?r, sak?n a?layay?m deme! Belki bir yerlerde senin bir tek gülü?ün için ya?ayan biri vard?r...
***
Bir gül olmak isterdim, dal?mdan koptu?um an yaln?z senin için kopay?m ve yaln?z senin avuçlar?nda solay?m diye bir tanem...
***
Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere dü?en ya?mur damlalar?n? tutmaya çal??, tutabildiklerin senin sevgin tutamad?klar?nsa benim sana olan sevgimdir...
***
A?lay???mm terk edip gidi?ine de?il. Ben, sensizken, senden diye sensizli?ini de sevmi?tim. Sen, seninle, seni de sensizli?ini de al?p gittin..
Zannetme ki gözlerim sana bakt?kça b?kacak. Ölsem ruhum daima seninle kalacak. Kapan?rsa gözlerim hayata. ?nan ki son sözüm 'seni seviyorum' olucak.
Hey mesaj sessizce git onu çok özledi?imi söyle e?er i?i varsa b?rak yorgunsa rahats?z etme e?er uyuyorsa yana??na bir öpücük kondur benim için.
Bana verdi?in çakmakla yakt???m her sigarada senide yakt?m ben öyle ki tabladaki küllere kar??t?n ci?erlerimi sömüren sigaram?n küllerine...fark?n yoktu o küllerden ...onlar ci?erimi sende kalbimi sömürmü?tün!
Güller anlats?n sana olan sevgimi güller anlats?n yaln?zl???m? çaresizli?imi yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m güller anlats?n.

#2242

 
© 2015
AŞK