Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özel Sözler

Sevgiliye özel sözler k?sa 2014 sayfas? -
Sayfam?zda sevdiklerinize a?k?ma yada arkada?a dosta gönderebilece?iniz ve özel sözler facebook sayfalar?n?zda payla?aca??n?z güzel sözler bulunmaktad?r.
HAYAT YA?ANDI?I KADAR VARDIR. GER?S? YA HAFIZALARDAK? HATIRA YA HAYALLERDEK? ÜM?TT?R.
Ne varsa arad???m bilki sende bulmu?um..Senden öncesi yoktu, seninle var olmu?um..Sende bütün umutlar, sende bütün duygular..Beni sende arama, ben art?k senin olmu?um.
Benim için insanlar ikiye ayr?l?r sevdiklerim ve di?erleri. Sevdi?im insanlar da ikiye ayr?l?r çok sevdiklerim ve di?erleri. Çok sevdi?im insanlar da ikiye ayr?l?r. SEN ve di?erleri. özel laflar
Gözlerinden süzülen bir damla ya? olmak isterdim. gözlerinden do?up, yanaklar?ndan süzülüp, dudaklar?nda ölmek için... özel sözler sevgiliye
Bu gül sana verece?im son hediyem malesef ben sana bu gülü verecek kadar alça??m; ama yine biliyorum ki sen bu gülü alacak kadar alçak gönüllüsün. özel a?k sözleri
Sen herzaman nerede olursam ola?ym ne dü?ünürsem dü?ünüyüm her an kalbimdesin seni ne kadar sevdi?imi kelimeler ile anlatamam ama ?unu bil : Seni Seviyorum
Dü?ünüyorum da, dü?üncelerin en güzeli, senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ündü?ünü dü?ünmek olsa gerek diye dü?ünüyorum.
Çok çekti yüre?imiz hep olsun dedik. Ama kalbimizdeki sevda?y biz yenemedik. Hep beraberli?imizde uzak durup içimizi yedik. Sevda?y böyle mi bildik biz...
Sen var ya sen sigaram gibisin duman? saçlar?n alevi gözlerin yaln?z bir fark var ben sigara yakt?kça sen beni yak?yorsun.
Bir p?nars?n içilen ama hiç kan?lmayan, seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, özlenen sen, özleyen sen, özleten sen. Varken doyulmayans?n, yokken dayan?lmayans?n.
Bir telefon bekliyorum 'sevgilim' diye ba?layan 'seni seviyorum' diye biten bir telefon bekliyorum dün gelmesi gereken bugün hala gelmeyen.
Gözlerine bak?nca dalar giderim uzaklara. Uzaklara bir yere yaln?z ikimizin ya?ad??? doyas?ya kanmak isterim sana. Sana a????m bebek kokulu yarim.
Küçük kelebe?in tül kanatlar?n?n p?r?lt?l? tozlar? parmak uçlar?ma kar??t?. Onlar oradan ne zaman uçarlar sen yüre?imden o zaman?
Do?ru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, ben sana onuncu köyden sesleniyorum. Seni çok ama çok seviyorum.
A?k?n gözya?lar? denize dü?tü?ünde sahile ?u imzay? atar: Seni seviyorum
Yalanlar bitmez dudaklar susma?ynca sevgi olmaz gözler ???l ???l bakma?ynca Güller içinde geçse de ömrüm, senin üstüne gül koklamam Gülüm, seni koklamaksa ölüm sen buna de?ersin Gülüm.
Bir ?yld?z seç kendin için gökyüzünden gözlerin gibi parlak, senin gibi tatl? olsun, bir ?yld?z da bana seç, parlakl??? önemli de?il yeter ki sana yak?n olsun.
Bana seni seviyorum dedi?in zaman bu yalan bile olsa bu yalan? dünyan?n bütün gerçeklerine de?i?meye haz?r?m.
A?k insan?n hem dostu hem de dü?man?d?r. ?nsan? önün gibi ?ykan, onun gibi sevindiren bir ?ey daha yoktur hayatta.
Dün de bugün de yar?n da yüre?inde yüre?in kadar yan?nda?ym kendini yaln?z hissetti?inde elini yüre?ine köy ben hep orda?ym.
A?y?ç???n?n ayd?nlatt??? bir kumsala küçük bir dal parçac?yla seni seviyorum yazmak isterdim ama sen h?rç?n bir dalga olup silersin diye yazmaktan korktum!
Mevsim a?l?yor bugün, özlüyor o ayd?nl?k günlerini, ayr?l?yor yapraklar a?açlardan bir hasret rüzgar?yla. Bana Eylül'ü ya?atma ey sevgili!
Buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine, gözlerin zaman zaman dalarsa uzaklara, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa, bilki bir yerlerde deli gibi özlenmi?sindir.
?yld?zlar gökyüzünde kayarken, melekler ise oyna??rken, sen ise dal?p beni dü?ünürken, seni daima kalbimin derinliklerinde izleyece?im
Bir umut ku?u çiz yüre?ime beyaz olsun tüyleri kalbin kadar temiz olsun. Bir kanad? senin için di?er kanad? da sevdi?in için ç?rps?n.
A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r sevginin en güzeli payla??lan emektir, A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r ç?kars?z ve s?n?rs?z payla??lan yürektir.
Deli bir ya?mur olsam seni ya?d???m yerler kadar severdim. Deli bir rüzgar olsam seni esti?im yerler kadar severdim. Ama ben sadece deliyim ve seni ald???m her nefes kadar çok seviyorum.
Duyuyorum sana dokunman?n ezikli?ini ve dü?ünüyorum a??k olman?n rezilli?ini inan yan?ndayken çekiyorum en çok hasretini.
A?k?m var da?lar bilemez, sevgim var kimsenin akl? alamaz, birde sen vars?n ya bir tanem dünyada kimse böyle sevemez...
Bir ilk gibi ya?ayaca??m içimde, kalan son sevgi parças?n? seninle, sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde...
Ne olurdu bir yapra??n daha olsa, bak sevmiyor i?te hain papatya.
Sevdi?im insanlara k?zabilirdim. E?er sevmek bana mahzun durma?y ö?retmeseydi.
Bak gözlerime gözbebeklerim eridi, bak ellerime ellerim çürüdü, bak yüre?ime yüre?im eskidi, bak günlerce sard???n bana bak tükendi bitti.. Yetti bu ac? beni öldürmeye, sonum oldu son bir bak???n can?ma yetti..
Küçükken çikolata için a?l?yordum ?imdi ise senin için.
Duygular? aç??a veren gözler olmasa kalp hislerin mezar ta?? olurdu.
So?uk kalpten s?cak söz ç?kmaz.
Baz? a?klar okyanus gibidir. Görmesen de sonunun bir yerde bitti?ini bilirsin, ?imdi okyanuslar bile k?skan?r sana olan sevgimi, görmesem de biliyorum sonunu sonsuza dek bitmeyecek.
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, kalbin içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni sonsuza kadar sevece?im.
A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olurda ?u gönlüm birtek a??k olamaz.
ömrüm seni beklemekle geçecekse ve ölüm seni beklerken gelecekse bil ki seni ordada bekleyece?im.
Seni çok özledim. Seni her özledi?imde kalbime bir ?yld?z çizdim. Seni ne kadar özledi?imi bilmek ister misin? Sayende bir gökyüzüne sahibim can?m.
Uzakl?klar küçük sevgileri yok eder büyükleri ise yüceltir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp ate?i yükseltti?i gibi.
Güne?in bile buz tuttu?u yerde e?er bir ???k görürsen, bil ki o benim sana yanan kalbimdir.
Sevgi de?er vermesini bilmektir. Sevgi birliktelikten sevinç duymakt?r. Sevgi bilinçtir.
Hadi gökyüzünden senin için tuttu?um, üzerine tüm duygular?m? yükledi?im ?yld?z? al.
Yüre?imden yüre?ine yollar var, hadi benim için uzaklardan bir tebessüm yolla.
Dünyada iki tane Gül olsun. Biri beyaz biri k?rm?z?. K?rm?z? seni sevmedi?im zaman solsun. Beyaz beni sevmedi?inde kefenim olsun.
Bir deniz dü?ün, susuz. Bir insan dü?ün, mutsuz. Bir gece dü?ün, uykusuz. Bir bahar dü?ün, çiçeksiz. Bir gönül dü?ün, sevgisiz. Bir de beni dü?ün, sensiz.
Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r k? asla unutulmayan, i?te sen de onlardans?n.
Bulutlara yükledim özlemimi rüzgarlarla yollad?m sevgimi ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla. Küçük melekler gönderdim seni öpmeye geldiler mi?
Seni ?yld?zlara benzetiyorum ?yld?zlar kadar parlak, ?yld?zlar kadar ula??lmas? zorsun, ama ?yld?zlar milyonlarca sen bitanesin.
Bir gün güne?e buz ile ad?n? yazan birisi olursa bilki seni benden daha çok seviyor.
SEN SEN? SEVEN? GÖRMEYECEK KADAR KÖRSEN ODA SANA SEVG?S?N? SÖYLEMEYECEK KADAR GURURLUDUR.
HÜSRANI ?SE B?RTEK YERDE KABUL ED?YORUM. YA?AMAK VARKEN YA?AYAMAMI? OLMAKTA..
Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?.
NEZAMAN TUTSAM ELLER?N? GÖZLER?M?N ÖNÜNDEN MEVS?MLER GEÇER, NEZAMAN GÖZLER?N GÖZLER?ME DE?SE SAMANYOLUNDAN B?R YILDIZ DÜ?ER.
Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzelim beni al diyordu. Onu ald?m ama güzel oldu?u için de?il seni gördü?ünde utans?n diye.
BEN SEN? DEL? G?B? SEVD?M, SEN BEN? DEL?Y?M D?YE SEVMED?N
BUGÜN YEN? B?R MEYHANE KE?FETT?M MEZARLI?IN KAR?ISINDA B?RGÜN BEN? ARARDA BULAMAZSAN YA MEYHANEDEY?M YADA TAM KAR?ISINDA.
Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var
B?R APTALIN S?Z? ÖPMES?NE ?Z?N VER?N AMA B?R ÖPÜCÜ?ÜN S?Z? APTAL ETMES?NE ASLA
DEN?Z? ?ÇERKEN MAV?LER TAKILDI BO?AZIMA, KARAYA VURAN BALIK G?B? ÇIRPINIYORUM. BU DER?N UÇURUMUN ÖNÜNDE HANG? YAZGI TUTUKLADI BEN?.
A?k Bir Tiyatro Dediler Herkeze Bir roL verdiler En Zoru Bana Dü?tü Seni Unutmam? iStediLer.
Dü?lerini dü?leyerek ya?amak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamam?n? sana adamak, sonra gö?süne yaslan?p seni dü?lemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak...
YA G?RMEL? HANÇER SONUNA KADAR YA DA KININDAN H?Ç ÇIKMAMALI YARI GÖNÜL VERMEMEL? SEVG?L? SONUNDA SEVMEYECEKSE HELE YARI DUDAK H?Ç DOYASIYA ÖPMEYECEKSE!.
Payla?man?n asaletini hiç bir zaman bencilli?in çirkinli?ine tercih etme, ve öyle bi arkada? seçki sen onun için ölümü dü?ündü?ünde o senin için çoktan ölmü? olsun
Dostum...
içimi kapkara bulutlar kaplad???nda,
ba??m? omzuna yaslayabilece?im...
onun içindeki kara bulutlar yüre?ini karartt???nda,
ba??n? omsuzuma yaslayabilecek insand?r.
Dostum...
s?k?nt?dan ellerim buz gibi oldu?unda, ellerimi tutarak,
sevgisi ile taaa yüre?ime kadar ?s?tabilecek...
s?k?nt?dan onun elleri buz gibi oldu?unda, ellerini tutarak,
sevgim ile taaa yüre?ine kadar ?s?tabilece?im insand?r.
Dostum...
i?yerinde; bir bardak çay?n...
veya bir fincan kahvenin içimi süresince,
"gönül ne kahve ister, ne kahvehane"
"gönül bir dost ister, kahve bahane..." diyen sat?rlar? hat?rlay?p...
hayat?n minicik bir parças?n? payla?abildi?im insand?r.
Dostum...
bazen ayn? "walkmen"de bir ?ark?y?, bir türküyü;
bazen internetin sanal evreninde...
bir kaç sat?r f?kray?, ?iiri...
kokusunu alamasak bile, sanal bir gülü...
payla?t???m?z insand?r.
Dostum...
onun sosyal veya bürokratik tabakas?ndan...
cüzdan?n?n kal?nl???ndan, cinsiyetinden,
inanc?ndan, mezhebinden,
siyasi dü?üncesinden önce...
?nsan oldu?u için sevdi?im...
Ve
Beni ?nsan Oldu?um ?çin Seven
?nsand?r.
DOSTLAR ARASINA HASRET UCURUMU GIRDIGINDE, YILDIZLARLA VUSLAT KOPRUSU KURDUK YUREKTEN YUREGE. GONLUMUZUN HASRET GUNLUGUGNE UNUTMAYI VE UNUTULMAYI HIC YAZMADIK.
GUNESE BAGLANDI KORKUYLA ONCE INSAN. SONRA ATESE, SUYA ... AY BATTI SU KURUDU GUN BITTI.. SEVGI KARDESLIK DOSTLUKTU SONSUZ OLAN..CAN DOSTUMA
DOSTLUKLARA MESKEN BU YUREK ASKLARA DEGIL SEVGILININ GOZLERINE DEGIL DOSTUN SOZLERINE, SELAMIN'A MERHABASINA MUHTAC BU YUREK MERHABA EY DOST BU GECE DE YUREKTESIN...
DOSTLUK GUNAH OLMAYACAK KADAR MASUM, KOLE OLMAYACAK KADAR OZGUR, UMULMAYACAK KADAR YAKIN, UNUTULMAYACAK KADAR DERIN, TEK BASINA YASANMAYACAK KADAR ZORDUR.
ARKADASLIKLAR ASKA DONUSEBILIR, AMA ASKLAR ARKADASLIGA ASLA DONUSEMEZ.
ARKADAS KIS ORTASINDA YAZ GETIREN, DOST COL ORTASINDA SUYUNU PAYLASANDIR.
SEVGILER GECICI OLABILIR ASKLARDA OLUMLU OLUMSUZ OLAN TEK SEY DOSTLUKLARDIR...
DOST VARDIR GIDA GIBIDIR, ONU HEP ARARSIN.DOST VARDIR ILAC GIBIDIR GEREKIRSE ARARSIN. DOST VARDIR HASTALIK GIBIDIR, ONU ARAMAZSIN O SENI BULUR..
BUTUN DUNYAYI SEVGININ RENKLERINE BOYAYIP INSANLARA DAGIT.KENDINI SEVGININ BIR RENGI DIYE TANIT CUNKU SENIN VARLIGIN SEVGIYE EN BUYUK KANIT!
BEN NE ADAMLAR GORDUM ELBISESI OLMAYAN ! BEN NE ELBISELER GORDUM ICINDE ADAM OLMAYAN...
RUHUMDAN BASKA DOSTUM OLMADI VE DERDIMI DINLEYEN SADECE GONLUM VARDI.
UNUTMAYI BILIP SEVGIYI BILMEYENLER UNUTUR AMA SEVMEYI BILIP DE UNUTMAYI BILMEYENLER ASLA UNUTMAZ CUNKU ONLAR SEVGIYE ASIKTIRLAR...SEVGIYE HASRETLERDIR... (KORAY BU SOZ SANA VE SANA BENZEYENLERE...
URKEK BASLADIGIMIZ SEYLER GUN OLUP VAZGECILMEZ OLUNCA BIR BAKISTA SEVGIYI YAKALIYORSAK, KENDIMIZI COSKULU, GUCLU TUTKULU HISSEDIYORSAK DESENE ARKADAS BIZ DOSTUZ...
DUNYADA DOST DENILEN KELIME YALAN.BENIM EN IYI DOSTUM ICKIM SIGARAM.ONLARDA TERKEDERDI OLMASA PARAM...
GULMEK SENIN ICIN BIR TUTKU OLSUN...OLURDA BIRGUN AGLARSAN EGER O DA MUTLULUKTAN OLSUN...
EVET ARKADASIM!GULMEK VARKEN SURAT ASMAK NIYE, GULDURMEK VARKEN AGLATMAK NIYE, GUZEL SOZLER SOYLEMEK VARKEN, KALPLERI KIRMAK NIYE?HAYAT COK KISA ARKADASIM VE BU DUNYADAKI HIC BIR SEY KIRILAN KALPLERE DEGMEZ.
SIMDILIK HOSCAKAL ARKADASIM...YINE GEL.YANINA SENIN GIBI GULEN GOZLU, YUREGI SEVGI DOLU INSANLARI ALIP YINE GEL OLUR MU?
DAL RUZGARI AFFEDER AMA KIRILMISTIR BIR KERE...
BIZIM OMRUMUZDE HAYALLERIMIZ VARDI IRMAKLARINDA SANDALLARIMIZI YUZDURDUGUMUZ, BIZIM OMRUMUZDE DOSTLARIMIZ VARDI BIR GUN GORMEDIGIMIZ DE UZULDUGUMUZ...
BENI DUSMANLARIMIN HANCERLERI DEGIL, DOSTLARIMIN SIRT USTU BIRAKMASI DERINDEN YARALAR...
UYKUDAN UYANINCA INSANI UYANDIGINA PISMAN EDEN, GERI DONMEK ISTEYIPTE DONEMIYINCE CARESIZLIKTEN DELIRTEN, INSANIN HAYATTA SADECE BIR DEFA GOREBILECEGI HARIKA BIR RUYASIN...
SEN ONUN ASKISIN, BEN ONUN DOSTU, ASKLAR GECICIDIR, DOSTLUK KALICI...
PAYLASMAKSA CIKARSIZ SEVGIYI, HISSETMEKSE ICTENLIGI, ARAMAKSA DERTLERE COZUM, GUVENEBILMEKSE NEDENSIZ SONSUZA KADAR DOSTUMSUN(DEFNE'YE)
AFFET BENI HEP GUZELI ANALIM.ANILARDA TEBESSUM YASATALIM.BEN KIRDIM, BEN UZDUM YARALADIM.MUTLULUK GOLGEN OLSUN ARKADAS'IM.
DOST DIYE YUREK SALDIM GURBET ELE ELLERI BOS GOZU YASLI DONDU GERIYE DEDIDOSTLUK OLMUS YARENLIK UNUTULMUS DEDIMYA SU KARSIKI DAGLAR ONLAR DOST DEGILMI DEDIHEYHAT SUSAMISSIN SERAPTIR ONLAR O AN SILINIVERDI DOST DIYE SIRT VERDIGIM O DAGLAR
TUM GUZELLIKLER ARDINDA O DOST KALMIS TEK BASINA UZAKLARDA COK UZAKLARDA HATIRALAR GIBI ESKI ZAMANLARDA O DOST KIMBILIR SIMDI NEREDE BELKI DUNYADA BELKI ECELDE BELKI DE TUM GUZELLIKLERDE HATIRALAR GIBI ESKILERDE
ARKADASLIK SEVGISI VARDIR SIMDI ESKILERDE KALDI NEDEN ESKILERDE KALDI NEDEN HATIRLANMADI ARKADASLIK SEVGISI VARDIR BILEN AZDIR DUNYADA ARTIK BILEN YOKTUR BU YENI ZAMANLARDA
ARKADAS KIRMAYAN KIRILMAYAN KIRILSADA YIKILMAYANDIR...!
SENI OZLUYORUM HER OKULA GIDISIMDE CEKTIGIN KOPYA KAGITLARI HALA SIRANIN ALTINDA SENI BEKLIYOR SEN NERDESIN DOSTUM NERDESIN...
MERHABA ARKADASIM BIR GUN BAHAR OLMAK ISTERSEN CICEKLERIN DAIMA ACIK OLSUN BIR GUN CICEK OLMAK ISTERSEN YUZUN HEP GUNESE DONUK OLSUN VE BIR GUN BIRINI SEVERKEN KALBIN HEP ONUNLA OLSUN
DOSTUM OL AGLARKEN YABANCI OMUZ ARAMAYAYIM DOSTUM OL KALBEN TUT SEVGI SUN GOZLERINLE VE NE OLURSAN OL DOSTUM OL ISTER YANIM DA ISTER UZAKTA ISTER GULUSUM DE ISTER GOZ YASIM DA BIR SES CIGLIGIM OL ODAMA DOL AMA BENIM DOSTUM OL
SEN ESKIDEN BOYLE DEGILDIN , GOZLERIN ISIL ISIL GULER OYNARDINHAYATA BAKMAZ, HAYATI YASARDIN KOSARDIN, COSARDIN, SAVASIRDIN, SIMDI NE OLDU SANA ? HAYATA KUSMUS YORULMUSSUN SISMANLAMIS YASLANMISSIN BAKISLARIN SOLGUN
BIR BAGRI YANIK KARDASIM VAR AGLARMI BILMEM UZANIPTA GOZLERINE AKAN YASLARI SILEMEM YARIN ASKERE GIDECEK GITME KAL DIYEMEM AGLAMA KARDAS AGLAMA AGLAYIPTA YUREGIMI DAGLAMA
ARKADAS ICIMI SEN, DISIMI SEN BILIRSIN. ANCAK SEN OLURSUN BANA YOLDAS. HAYDI TUT ELLERIMDEN, BERABER YURUYELIM YARINLARA, GEL ARKADAS!
GERCEK ARKADAS SAGLIK GIBIDIR DEGERI ANCAK O YOK OLUNCA ANLASILIR ...
DUNYADA 100 TANE ARKADASIN VARDIR, 99 TANESI KOTUDUR.1 TANE ARKADAS SEC KENDINE HEM ARKADAS HEM KARDAS OLSUN SANA !!!
KADER MAHKUMUNA MAGRUR BAKISIN, ESARETIN YETER KONUS BE ARKADAS TAS YUREK DENINCE HELE BIR DUSUN, ONUNDE SAYGI ILE DUR BE ARKADAS.
IKI DOST VARMIS DUNYANIN FARKLI YERLERNDE BIRBIRLERINI OZLEDIKLERINDE SEVGILERNI RUZGARA FISLDARLARMIS DISARI CIK GOR BAK DOSTUM RUZGAR NASIL ESIYOR...
UNUTMA UNUTULANLAR, UNUTANLARI, ASLA, UNUTMAZ DOSTUM...
SEREFLE BITIRILMESI GEREKEN EN AGIR GOREV HAYATTIR BIR ANLIK ZEVKIN ICIN NAMUSUNU LEKELEMEYE BIR ZAMANLIK MEVKI ICIN AYAK OPMEYE GUNLUK MENFEATLERIN ICN FAZILETLERINI KARARTMAYA DEGMEZ ARKADAS...
YUREK UMUTLARA GEBE OLDUGUNDAN BERI, AYRILIKLARA HIC YENIK DUSMEDIK BIZ, GONLUMUZ DARAGACINDA OLSA BILE DOSTA SELAM GONDERMEYI, UNUTMADIK...
HAYAT YASAMAYI VEFA HATIRLAMAYI DOSTLUK PAYLASMAYI OZEL GUNLER ISE HATIRLAMAYI BILENLER ICIN VARDIR...
BEN ARKADASLARIMI SAHIL KENARINDA TOPLADIGIM CAKIL TASLARINA BENZETIRIM. ICLERINDEN BAZISINI ATAR BAZISINIDA SAKLARIM ISTE SEN ATMAYA KIYAMADIKLARIMDANSIN.
BIZIM OMRUMUZDE IRMAKLAR VARDIR. SULARINDA HAYALLERIMIZI YUZDURDUGUMUZ. BIZIM OMRUMUZDE DOSTLARIMIZ VARDIR GUNLERIMIZ AYRI GECTIGINDE UZULDUGUMUZ...
AGIRDIR SEVGILERIM HER YUREK TASIYAMAZ!BUYUKTUR UMUTLARIM HER OMUZ KALDIRAMAZ!SONSUZADEKTIR DOSTLUGUM HER INSANA DEGMEZ!(SANA DEGER DOSTUM) UNUTMA...
DOSTUKLARA MESKEN BU YUREK, ASKA DEGILSEVGILININ GOZLERINE DEGILDOSTUN SOZLERINE , SELAMINA, MERHABASINA MUHTAC BU YUREK.MERHABA DOSTUM.YUREKTESIN...
DOGRU SOZE DOST DEGIL, DUSMAN SILAH CEKER...
YILDIZLAR BAZEN GORUNMEZLER , DOSTLARDA BAZEN YILDIZLARA BENZERLER GORUNMESELERDE ONLAR HEP YERLERINDEDIR...
SEMADAKI YILDIZLAR SONUNCE GOZLERINDE GECENIN YALNIZLIGINI HISSEDINCE MUHTAC OLUNCA BIR DOST SOHBETINE UNUTMAKI SENI DUSUNEN BIR DOST VAR BU SEHIRDE...
DOSTLUK DENIZ KENARINDAKI TASLARA BENZER, ONCE TEKER TEKER TOPLARSIN SONRADA BIRER BIRER AYIKLARSIN, BAZILARI VARDIR KI KIYAMAZSIN, ISTE SENDE ONLARDANSIN..
KUCAKLAMAYA KOLLARININ YETMEYECEGI BIR AGAC BIR TOHUMLA BASLAR EN UZUN YOLCULUKLAR KUCUK BIR ADIMLA GERCEK DOSTLUKLAR ISE KUCUK BIR TEBESSUMLE BASLAR...
HER ZAMAN YENIK DUSTUK ESIRI OLDUK ANLAMSIZ KOSUSTURMALARIN AMABIRKEZ ADINI YUREGIMIZE YAZDIGIMIZ DOSTLARIMIZI HIC MI HIC UNUTMADIK....
SENLE BEN DOGU BATI AMA DUNYA YUVARLAK.YOLLAR KAVUSMAK ICIN VARDIR. BIRGUN BIRYERLERDE MUTLAKA TEKRAR BULUSURUZ ARKADAS...
GUN GELIR BIRGUN YANLIZ KALIRSAN .AKI VERIRSE IKI DAMLA GOZYASI GOZUNDEN CANLANIRSA ANILARIN BIRDEN BIRE BENI HATIRLA...
ARKADASLAR 3 CESITTIR BIRI PEYNIR-EKMEK GIBIDIR HER GUN ARARSIN BIRI ILAC GIBIDIR ARADA BIR ARARSIN BIRI MIKROPTUR SEN ARAMA O SENI BULUR...
HUZUN BIR YILDIZ KADAR UZAK, MUTLULUK GOZ BEBEGININ KADAR YAKIN OLSUNUMUTLARIN GERCEK, GERCEK MUTLULUKLARIN SONSUZ OLSUN......
KENDINI MUTSUZ HISSETTIGINDE KALBINI DINLE , CUNKU SEN KALBIN KADAR TEMIZ VE GUZELLIKLERI HAKEDEN BIRISIN TUM GUZELLIKLER SENINLE OLSUN .
HER RUZGAR SAVURACAK BIR TOZ BULUR HER HAYAL YASANACAK BIR CAN BULUR HER DUS GERCEKLESECEK BIR UMUT BULUR UNUTMA BULUNMAYAN TEK SEY SENIN GIBI BIR DOSTTUR...
GOKYUZUNDE HER DOSTLUKLAR ICIN BIR MELEK YASARMIS, O DOSTLUKLAR BOZULUNCA MELEKLER AGLARMIS, SANA SOZ BIRTANEM BIZIM MELEGIMIZ HIC AGLAMAYACAK!!!!
HAKIKI ARKADASLIK SIHHATTEN FARKSIZDIR, KIYMETI ANCAK ELDEN GITTIKTEN SONRA ANLASILIR.
BIR DOSTUM VARDI ATESLER ARASINDA KALMISTI BIR SILAH VERDIM ELINE KENDINI VURSUN DIYE ILK KURSUNU BANA SIKTI !!!!
GUL KURUSU AKSAMLARDA, DOST HASRETLIKLERI YASADIK, BELKI YERI GELDI AYRILIKLARA AGLADIK, AMA KALBIMIZE KOYDUGUMUZ DOSLARIMIZI ASLA UNUTMADIK INADINA YASADIK!!
DUNYANIN DORT BIR YANINDA DOSTLARIM VAR DOSTLAR KI BIR SELAM YOLLAMAMISLAR DOSTLAR KI SELAMLARINI ALMAMISIM.YINE DUNYANIN DORT BIR YANINDA DOSTLARIM VAR DOSTLAR KI KANIMA SUSAMISLAR , KANLARINA SUSAMISIM...
HER SEYIN YENISI, DOSTUN ESKISI MAKBULDUR.
YUREGINE BIR GUL YOLLUYORUM, GULUSLERIMDEN.SESI SEVDADIR SUSKUNLUGUN, SUSKUNLUGUNA SEVDALANDIGIM DOST! YUREGININ GULUSLERINDE SAKLA BENI...
GONUL NE ICKI ISTER NE MEYHANE, GONUL BIR DOST ISTER ICKI BAHANE...
DOST DEDIGIN CAY GIBI OLMALI.SEKERI NE EKSIK NE FAZLA, ICINE BIR TAT BIRAKMALI BAZEN ACI BAZEN TATLI, AMA HEP IHTIYAC DUYMALI...
PAYLASMANIN ASALETINI HICBIR ZAMAN BENCILLIGIN CIRKINLIGINE TERCIH ETME VE OYLE BIR ARKADAS SECKI SEN ONUN ICIN OLUMU DUSUNURKEN, O SENIN ICIN COKTAN OLMUS OLSUN...
SEN UMUDUM, VAZGECILMEZ TUTKUM, DUNUM, BUGUNUM, YARINIMSIN...AMA EN ONEMLISI "BIRICIK ARKADASIMSIN"
SEN GULERKEN YANINDAKILER GULER, AMA AGLARKEN YALNIZ AGLARSIN...ONUN ICIN OYLE BIR AGACA YASLAN KI KIRILMASIN, OYLE BIR DOST EDIN KI SEN AGLAYINCA ARKASINI DONUP GITMESIN...
BIZIM OMRUMUZDE IRMAKLAR VARDIR, SULARINDA HAYALLERIMIZI YUZDURDUGUMUZ.BIZIM OMRUMUZDE DOSTLARIMIZ VARDIR, GUNLERIMIZ AYRI GECTIGINDE UZULDUGUMUZ...
SEN BENI UNUMATMAK ISTESENDE BEN UNUTTURMAYACAGIMBEN SENI UNUTMAK ISTESEMDE UNUTAMAYACAGIM!^CAN DOSTUM^
GONULLER BIRDIR VUCUTLAR AYRI OLSADA.DOSTLUK BITMEZ DOSTLUK ABIDESI YIKILSADA.UNUTMAYIZ DOST UZAKTA OLSADA HATTA DOST BIZI UNUTSADA!!!
BIR DOST YUZUNE IHTIYAC DUYDUGUNDA BASINI KALDIR VE GOKYUZUNE BAK...GUNDUZLERI BULUTLARIN GECELERI YILDIZLARIN ARKASINDAN GULUMSUYOR OLACAGIM...
URKEK BASLADIGIMIZ SEYLER, GUN OLUP VAZGECILMEZ OLUNCA, BIR BAKISTA SEVGIYI YAKALIYORSAK, KENDIMIZI GUCLU, COSKULU, TUTKULU HISSEDIYORSAK DESENE ARKADASIM BIZ DOSTUZ.
DOSTLUK SESSIZLIGI YASAYIP SAATLERCE SIKILMAMAKTIR. KOTU ANLARDA BILE AVUTAN, DINLEYEN, GULDURENDIR.
DOSTLUK GECE YARISI ARAYIP, HIC USENMEDEN ACILABILMEKTIR, ACIDA MUTLULUKDA SIGINILACAK EN SICAK LIMANDIR.
DOSTLUK SEVGIDEN KAYGI DUYMADAN, VEFAYA SADIK OLMAKTIR.
BIZ DOSTLARIMIZI KIR CICEKLERI GIBI AVUCUMUZDA DEGIL, KURSUN YARASI GIBI YUREGIMIZDE SAKLARIZ...
BIR COCUK GIBI KUCUK BIR KALBIN VARSA, KUCUK KALBINDEKILER BUYUK UMUTLARINSA, KALBIN NE KADAR KUCUK OLSADA, SEN BUYUK UMUTLARINLA YASA!
DOSTLUKLARIN TUKENMEDIGI, SEVGILERIN OLMEDIGI, GOZ YASLARININ AKMADIGI, GULUCUKLERIN BITMEDIGI, EN GUZEL GUNLER SIZINLE OLSU SEVGILI DOSTUM...
ARASIRA ISYANA YONELIK OLSANDA HATIRLAKI EVRENI YARGILAMAK IMKANSIZDIR. ONUN ICIN KAVGALARINI SURDURURKEN BILE KENDI KENDINLE DAIMA BARIS ICINDE OL!
GOKYUZUNDE YILDIZLAR GOKKUSAGINDAKI RENKLER GERCEK BIR DOST KADAR DEGERLI OLAMAZ BUTUN YILDIZLAR DOSTUM OLSA SENIN GIBI BIR DOST KARSISINDA PARLAK KALAMAZ.
DOSTLUK IKI DUNYAYI TUTAN BIR YEMIN, SONUNA KADAR SADAKAT, SONUNA KADAR KEFILLIK VE SAHITLIKDIR.
DOSTLUK, GEREGINCE TANIMLANAMAZLARDANDIR VE ANCAK, YASAMAKLA ANLASILIR. BU YUZDEN DOSTLUK, SIIR GIBI, ASK GIBI ANLATILMAZ YASANIR.
GERCEK DOSTLUKLARDA YARATILISLARI BAYAGI OLANLARIN HIC BIR ZAMAN GOREMEYECEGI BIR SEVIYE VARDIR.
DOSTLUK HAYATIN ZORLUKLARINA KARSI GERILMIS BIR ZINCIRDIR. BAZEN ISTENMEYEREK BU ZINCIRIN HALKALARI ZEDELENIP KOPMA NOKTASINA GELIR.ONU ANCAK AFFETMEK TAMIR EDER.
HAYAT OLMUS DERIN BIR KUYU, SEVDA DENIZININ KURUMUS SUYU, MUTLU OLMAK ICIN BIR OMUR BOYU, INANIPTA SEVME KIMSEYI ARKADAS.
SANA BU GUZELLIKLER BIZDEN KALSIN. BU GUNLERDEN BIRSEYLER KALSIN SENDEN ALMAK ISTERLER, BIZI SOYLE GELENI BIZE GONDER BIZDEN ALSIN DOSTUM!
DOSTLARA MESKEN BU YUREK, ASKA DEGIL SEVGILININ GOZLERINE DEGIL, DOSTUN SOZLERINE MERHABASINA SELAMINA MUHTAC BU YUREK, YUREKTESIN EY DOST SELAM SANA...
PAYLASMAKSA CIKARSIZ SEVGIYI, HISSETMEKSE ICTENLIGI VE ARAMAKSA DERTLERE COZUM, GUVENEBILMEKSE NEDENSIZ BUNADA DOSTLUK DENIRSE SONSUZA DEK DOSTUMSUN...
DOST DEDIGIN YUREKTEN SEVER, SERMAYESINI DOSTLUGA SARFEDER, BOYLE GUZEL SEVGILER DUNYALARA DEGER, DUNYALARA DEGECEK DOSTUMA YUREKTEN SEVGILER.
BIR GUN ISLAK SOKAKLAR BOYU DOSTLUGU ARARSAN BIR DAG ETEGINDE VEYA BIR DENIZ KENARINDA GOZLERINDEN YASLAR AKARSA UNUTMA UZAT ELLERINI BANA SENIN DOSTUNUM DOSTUN!
YASAMAK BIR OYUN DEGILDIR DOSTUM, AGLAMAK VAR SEVMEK SEVILMEKDE VAR. BU DUNYA KIMSENIN DEGILDIR DOSTUM, EN MUTLU ANINDA YOK OLMAKDA VAR!
BIR UMUT SERPILSIN YUREGINE BIN TATLI MUTLULUK DOGSUN GUNLERINE BINBIR HAYALIN GELECEKLE BULUSSUN HERSEY KENDIN GIBI GUZEL OLSUN.
KALBIN KAR GIBI BEYAZ, GONLUN YILDIZLAR GIBI PARLAK, DUYGULARIN GUNES GIBI SICAK, RUYALARIN AY ISIGI GIBI OLSUN.
HAYATA GULUSUNLE CEZA VER, KOTULUKLERE YIKILMADIGINI ANLASINLAR. YAPRAK MISALI DOKULSENDE SENI SEVEN DOSTLARINLA YENIDEN YESER! KIMSE YOKSA BILE BEN VARIM SAKIN UNUTMA DOSTUM.
HAYAT YASAMAYI, MUTLULUK GULUMSEMEYI, SEVGI HAK ETMEYI, VEFA HATIRLANMAYI, ASK SADIK KALMAYI VE DOSTLUK PAYLASMAYI BILENLER ICIN VARDIR. SEN BUNU HAKEDENLERDENSIN.
ISLAK VE BURUK BIR SANCI SAPLANIRSA YUREGINE, YUREGIN GIDERSE BIR YERLERE BIR GOLGE DUSERSE ICINE, YALNIZLIK VE HUZUN HAKIM OLURSA BEDENINE ISTE BEN ORADAYIM GOR BENI.
HAYAT ALTUST, BEYNIM YANGIN YERI. SONUNDA SEVMIS BIRI, KACIYOR DIGERI. GOZLER SELE MARUZ, ELLER TASA MAHKUM. DOST MESAJI BEKLER GONLUM, TEK CAREM OLUM.
GUNISIGINI BEKLEYEN KARA KARLAR ALTINDA KALAN KARA GUNLERIN KARDELENI OLDUM. SONUNDA HAYATI KARIN ALTINDA USTUNDE DEGUL, DOSTLARIN KALBINDE, MEZARIMDA BULDUM.
KARANLIKTA BIR BEN VE AYAK SESLERIM, BENDE VARIM DIYEN DOSTU OZLEDIM, KARANLIKLADAN KURULMUSTU ORDU, YENEMEDI IHVAN ODUNSUZ DOSTU.
BEN AYDINLIK VE OZGURLUK DELISIYIM, VARSIN HAINLER GIZLENSINLER SOGUK TAS ALTLARINDA, DURUSTCE YASADIM BEN KARSILIGINDA, YUZUM DOGAN GUNESE DONUK OLECEGIM.
BIR DOSTUM UZUNTUSUNE HERKES SEMPATI DUYBILIR, BU COK KOLAYDIR. BIR DOSTUN BASARISINA SEMPATI DUYABILMEK ISE COK SAGLAM BIR KARAKTER GEREKTIRIR.
BIR DOSTUM VARKI BENIM, GEREGI ARAYAN YOLDA ONCUSUDUR YUREGIMIN. YURUTUYO YASAMIN SIRLARINA DOGRU INANCLA, SAHIBIDIR BUTUN GUZEL SOZLERIN.
DOSTLUK, GUZELLIK, VE SEVGI KAVRAMLARININ SOZLUK ANLAMLARINI DEGISTIRMEK MUMKUN OLSAYDI BEN SENIN ISMINLE DEGISTIRMEK ISTERDIM.
BIRGUN ISLAK SOKAKLAR BOYU DOSTLUGU ARARSAN, BIR DAG ETEGINDE BIR DENIZ KENARINDA, GOZLERINDEN YASLAR AKARSA , UZAT BANA ELINI, BEN SENIN YANINDA OLACAGIM.
ACIK KALPLE KONUSAN DUSMAN, ICTEN PAZARLIKLI DOSTTAN DAHA IYIDIR.
DOSTLUK DALLARDA GONCADIR, DOSTLUK SIRATTEN INCEDIR, DOSTLUK HERSEYDEN ONCEDIR.SONMESIN MUHABBETIN KOZU, MERHABADIR DOSTUN SOZU.EY DOST YUREKTESIN!...
DOST BAZEN MINIK BIR KUS, BAZEN VAR OLMAYAN BIR SEVGILI KIMI ZAMAN SAKSIDA BIR CICEKTIR. AMA ASIL DOST SENI SENDEN COK SEVENDIR.
LAFLA DEGIL, YUREKLE BAGLILIKTIR DOSTLUK. YALNIZ ANLARDA YALNIZ OLMADIGINI BILMEKTIR "DOSTLUK"

#2433

 
© 2015
AŞK