Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özgür Sözler Mesajlar

K?sa Özgür sözler facebook 2014 özgür mesajlar sayfas? -
özgür Sözlerimin özgür insan? Senin gibi özgür ya?amak bana haram Senin gibi oLmak umutlar?m?n imkans?z ya?amas?..
Yar?nlar?ma Seninle Gelecek günlerimize birlikte Ad?m Atal?m özgülük yolunda Birbirimizi B?rakmayal?m Sevgilim.
özgürlük seni dü?ündü?ümde kal?c? olur bedenimde sen yokken köle gibi ya??yorum evimin dipsiz hücrelerinde.
özgürlük kelimesini seninle sevdim ben sana a??k olunca özgürlük nedir daha iyi biLdim, ?imdi Seviyor Kalbim Seni özgürce Sensiz Olmak bana i?kence.
özgürlü?e giden bu yolda elimi s?ms?k? tut sak?n b?rakma özgür dü?üncelerimin özgür kad?n? seviyorum seni.
özgürlük bir milletin Sembolüdür.
özgür oLan bir miLLet Demokrasiyi Kendine A??lam??t?r.
K?s?tlamak insanlar? sadece K?s?tland?klar? OLaylara te?vik Eder B?rak?n özgürce Ya?as?n herkez.
E?er özgürlük Kural tan?masayd? ?imdi Kurallar Olmazd? hayat?m?zda, Hayata Bak???m?zda.
Ben Hayat? Kurallar içinde özgürce Ya?amay? Severim.
En iyi özgürlük Kendini Kendi Dünyas? içinde özgür buland?r.
özgürlü?ün de?erini bilmek laz?m, herkez özgür de?ildir bu dünyada, herkez ya?amak ister özgürce doya doya..
Mahkum Olmu? Kalbimi Azat Ettin Dün gece bir gülü?ün bir sözün yetti özgürlük umutlar?m? ye?illendirmeye..
özgürlü?ü tek ba??ma de?il seninle payla?mak istiyorum bebe?im.
özgürüm derken senin sevgine kap?ld?m ?imdi özgürlü?ümü istiyorum senden özgürce ya??yal?m a?k?m?z? lütfen.
Ben Nice Duygu Sava?lar?ndan galip Ç?kt?m Nice Kalpleri feth Ettim ?imdi özgürlü?ümü Almaya çal??ma benden Ben özgürce Severim iStersem.
özgürlü?ümü seninle payla?may? seviyorum..
Ad?m gibi özgür Ya?amak istiyorum Sevgiler içinde Mahkum Olmak istemiyorum Ad?m? ta??mak istiyorum hayat?mda Ben özgürüm, özgürce ya?ar?m hayat?.
Seni Seven 1 Mahkum Olaca??ma, özgür ve tek ba??ma olurum hayata a??k olurum daha iyi.
özgür Kalbim özgür Sevgim Dü?üncelerim özgür ben özgürüm özgür Devletimle özgürüm.
Ben özgürlük bekçisiyim kendi hayat?m?n içinde zararl? A?klar? Sevgileri Korurum Kendi içimde..
Kimseye Boyun E?medim ?u Gençlik Ate?imde ben özgür bir insan?m bozamaz beni kimse!
içimdeki Duygular Asi Can Atan Kalbimin Sevdas? Sana Ebedi, özgür bir a?k benimkisi.
Sen Ben Zoraki Sevmedim Sana Kalbimi Zoraki vermedim Sen Benim özgür umutlar?ms?n sen benim özgürlü?e kaç???ms?n..
Ne iLkim Bu Dünyada Nede Son Oluca??m, ne Seni Sevmekten vaz geçece?im Nede Senin Olaca??m ben özgür bir insan?m..

#2620

 
© 2015
AŞK