Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlem Mesajlar?

Beklemek güzeldir güzelim Dönecekse eger beklenen.... Özlemek güzeldir güzelim Özlüyorsa eger özlenen..

Herzaman duyamadigimiz o toprak kokusu bu zamanda aranan gerçek sevgiler gibi yagmur arkasinda sakli olan toprak kokusu gibi ortaya çiksa keske...

Özledigim ne sensin ne de bir baskasi... özledigim gerçekten hissetmeden bana "seni seviyorum" demeyecek biri..

Hani insan aglamak ister, Gözlerinden yas gelmez ! Hani gülmek ister, yürekten gülmez! Hani birini bekler o hiç gelmez! Iste o zaman ölmek isterde ECEL gelmez!

Gözlerimi kapattigim an gözümün önünde konusmaya basladigimda ismin agzimda sanki benim gölgem gibisin peki ya ben senin için neyim söylermisin ?

Özlem bence ne bir seye duyulan hasret nede ulu bir arzulayis. O bence içten içe aglayis yada senden ayri yasayis...

Gül Gül demi? bülbül güle Gül gülmedi gitti Bülbül güle, gül bülbüle yar olmad? gitti

Beklemek güzeldir güzelim Dönecekse e?er beklenen.... Özlemek güzeldir güzelim Özlüyorsa e?er özlenen..

Herzaman duyamad???m?z o toprak kokusu bu zamanda aranan gerçek sevgiler gibi ya?mur arkas?nda sakl? olan toprak kokusu gibi ortaya ç?ksa ke?ke...

Hani insan a?lamak ister, Gözlerinden ya? gelmez ! Hani gülmek ister, yürekten gülmez! Hani birini bekler o hiç gelmez! I?te o zaman ölmek isterde ECEL gelmez!

Gözlerimi kapatt???m an gözümün önünde konu?maya ba?lad???mda ismin a?z?mda sanki benim gölgem gibisin peki ya ben senin için neyim söylermisin ?

Özlem bence ne bir ?eye duyulan hasret nede ulu bir arzulay??. O bence içten içe a?lay?? yada senden ayr? ya?ay??...

Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgide sensiz olmaz... Unutma sevmek daima beraber olmak de?ildir. Sen yokken bile seni yürekte ya?atabilmektir...

Il?k bir rüzgar esti buradan, nereden esti?ini bilemedim nereye gidiyorsun dedim özlenen heryere dedi akl?ma sen geld?n cünki özlenen sendin. birtanem

Bal?klar?n sevgisini bilirmisin birbirlerine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler bende ?imdi sana dokunam?yorum çünkü sen hep yüre?imdesin.

Bir gün bir sevda çalar kap?n?z?... ?a??r?rs?n?z, beklemiyorsunuzdur... Bu güne kadar gelen sevgilere hep misafir olarak bakm??s?n?zd?r... Ancak, bu sevgi a?ktan öte olarak yerini al?r gözlerinizden kalbinize !

Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine gözlerin zaman zaman tak?l?rsa uzaklara kulaklar?n ans?z?n ç?nlarsa bilki bir yerlerde delice özleniyorsun.

Yapraklar sarar?p dü?erken yere, o güzel gözlerini çevir göklere, hergün istemem, y?lda bir kere, ad?m? anmay? sak?n unutma.

Sen seni özleyenlerin özleminden habersiz özlenmektesin sen var ya sen özlenenlerin içinde en çok özlenensin.

Ben her gece sen uyurken deniz olup vuruyorum sahillere, rüzgar olup esiyorum sessizce, sen uyurken yüre?im geliyor üstünü örtmeye, bensizken ü?ümeyesin diye !

Telefondaki sessiz nefesine, s?cac?k gülümsemene, kar??mda otururken beni süzmelerine hasret kald?m. ?nanki tatl?m varl???na, arkada?l???na, dostlu?una muhtac?m. Seni ?nan?lmaz Özledim.

Unutamam ki, beni hiç tan?mam??s?n, severken unutmak olmaz anlamam??s?n, bunca y?l yalanm?? a?k? bulamam??s?n, yan? ba??mdayd?n oysa çok uzakm??s?n.

Usand?m ye?ermemi? umutsuz bahçeyi beklemekten, usand?m, tarla ku?unun sesinden usand?m bu yürekten kendimden usand?m durup durup seni özlemekten

Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için, uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama UNUTAMAZSIN...

Hayat ya?and??? kadar vard?r gerisi ya haf?zalardaki hat?ra, ya hayallerdeki ümittir. hüsran? ise tek yerde kabul ediyorum ya?amak varken ya?anmam?? olmakta...

Her ?ey sa??r içimde ne ?iir ne musiki dünyadan bezmi?li?im dünyalar kadar eski öylesine da??lm?? öyle y?k?lm???m ki bu ne bitmez ayr?l?k bu ne özlem diyorum...

K?? bahar? özler bende seni, Toprak suya hasret bende sana, Ac?mas?z bir dünya her?eyi yalan, Sevgisiz bir hayat mecburuz buna.

?imdi sensizli?in uçurumlar?nday?m. Girdaplar?nday?m yaln?zl???m?n. Yoklu?un kayg?... özlemlerindeyim. Yüre?imin seninle oldu?u heryerdeyim.

A?k?na Tutulup Göz Ya?? Döken Sensizli?in Ac?s?n? Y?llarca çeken Her an A?k?ndan Boynunu Büken O benim Gönlümdür ??te Gönlüm.

Yüre?im umulmayan yaralarla ba? edemezken bir tatl? a?k gülü?ü özledi gözlerim ve sen hangi alemde hangi dü?lerde isen gel çünki gülü?ünü " ÇOK ÖZLED?M "

Biri var uzaklarda hayk?r?yor, Biri var uzaklarda seni özlüyor, Biri var uzaklarda seni sensiz ya?amaktan korkuyor, Biri var uzaklarda seni çok ama çok seviyor...

Gelecekse beklenen beklemek güzeldir.... Özleyecekse özlenen özlemek güzeldir.... Sevecekse sevilen:??TE O HER?EYE BEDELD?R......

Dünyada Güne?in do?mad???ndan Ate?in yakmad???ndan Suyun akmad???ndan ?üphe et ama... Benim A?k?mdan ASLA...BEBE??M.

ÖZLEM?N VAR ?U GÖZYA?LARIMIN SUSKUNLUGUNDA YÜRE??MDE KAHRED?C? B?R YANLIZLIK ELLER?M? AÇMI? DUA ED?YORUM ALLAHA SANA OLAN TERTEM?Z DUYGULARIMIN SONSUZLU?UNDA SEN? ÇOK ÖZLÜYORUM B?TANES?

sen hiç ölümün gölgesinde ölümü ya?ad?n m? bir garibin elinden tutupta ölüme rest çektin mi sen cilal? parlak yerlerde gezerken ben parçalanm?? vucudumla hapishane kö?elerinde güne?in do?u?unu bekliyordum....

Bak Arkada? Seviyorsan ?unlar? Bil... Uzakt?r Gidemessin Yak?nd?r ?stedi?ini Yapamazss?n Güzeldir Eri?ilmezdir Sevdal?s?nd?r Dürüstçe Anlamazd?r Tek ?stedi?in Yaln?z Kalmakt?r Onu Bile Çok Görürler Seni Anlamazlar Sen Bence Ne Yap Biliyormusun Arkada? Yeterki Sev Tek Tarafl? Olsa Bile Ebedi Sev Sevki Güller Utans?n Ku?lar K?skans?n Ama Onu sev...

Hat?rlamak gönül da??ndaki gül kadar güzel ise , unutulmak hüzün da??ndaki diken kadar ac?d?r.

?afak kaçta askerim ekmegim a??m helalim sen nöbette beklerken ben yolunu gözlerim hasretin zor memedim

Yar?nlar umudumdu benim bugünlere dü?mand?m, yar?n?md?m sen benim bugünüm olamazd?n , yar?nlar hic gelmedi, ben hep bu gunlerde kald?m

GÜNAYDIN KALB?M?N SAH?B? GÜNAYDIN A?KLARIN EN TATLISI SEVG?LER?N EN GÖRKEML?S? GÜNAYDIN SO?UK KI? GECELER?M?N ATE?? SEN? ÇOK AMA ÇOK SEV?YORUM

Kader beyaz ka??ta sütle yaz?lm?? yaz?, elindeyse s?y?r beyazdan beyaz?. Tanr?mdan umuyorum ki seni kaderime yazm?? olsun...

sana olan sevgim bedenimdeki kanlarin hepsi bedenimi terk edince ve sana olan sevgim ben ölünce bitecektir!!!

BU AKSAM YINE SENSIZLIK DUSTU ICIME, BU AKSAM GOZLERIN DOGDU YUREGIME, CEKILMEZ OLDU HASRETIN BEDENIME, AGLADIM ANILARA SESSIZCE BU AKSAM OLMEK ISTEDIM YINE HABERSIZCE...

ANSIZIN BIR DUYGU KORUKLENIRSE YUREGINDE AKLINA TAKILIRSA UZAKLAR, VE BIRDE KULAKLARIN CINLARSA AMANSIZ , BILKI! BIRYERLERDE OZLENMISSINDIR...

SESINE MEVSIMLERIN EGILDIGI, GOZLERINE BAHARIN AGLADIGI, AGLAR GIBI GULMENI, DOKUNUSLAR GULECEK GIBI DURAN YUZUNU OZLEDIM.

YUREGIM UMULMAYAN YARALARLA BASEDEMEZKEN BIR TATLI ASK GULUSU OZLEDI GOZLERIM VE SEN HANGI ALEMDE HANGI DUSLERDE ISEN GEL CUN KI GULUSUNU "COK OZLEDIM"

KAYBETME KORKUSU TAA ICIMDEYKEN, BEKLE DIYORSUN, DONECEGIM BIRGUN. BEDEN BEKLEMESINE BEKLIYOR AMA YUREK KAN AGLIYOR SENSIZ GECEN HERGUN...

HASRETIM RENGINE SIYAHMI DESEM AGARMAK BILMIYOR SONSUZ GECELER YA GULERDIM YA OLURDUM GORSEM OMRUMDEN UZANSA SENSIZ GECELER...

USANDIM YESERMEMIS UMUTSUZ BAHCEYI BEKLEMEKTEN, USANDIM, TARLA KUSUNUN SESINDEN USANDIM BU YUREKTEN KENDIMDEN USANDIM DURUP DURUP SENI OZLEMEKTEN:-((

MERHABA HUZUN ADASI..BEN DUYGU GEMISI...GECENIN KAT-RANLIGINDA YANASTIM LIMANINA...YUKUM MUTLULUK...KULAK VER BAK NE DIYOR GEMIDE KI SES:OZLEDIM SENI.... BIRICIGIM...

Yasamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgide sensiz olmaz... Unutma sevmek daima beraber olmak degildir. Sen yokken bile seni yürekte yasatabilmektir...

Ilik bir rüzgar esti buradan, nereden estigini bilemedim nereye gidiyorsun dedim özlenen heryere dedi aklima sen geldin cünki özlenen sendin. birtanem Ya onu kaybedersin, ya da kendini mahvedersin.

Baliklarin sevgisini bilirmisin birbirlerine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler bende simdi sana dokunamiyorum çünkü sen hep yüregimdesin.

Bir gün bir sevda çalar kapinizi... Sasirirsiniz, beklemiyorsunuzdur... Bu güne kadar gelen sevgilere hep misafir olarak bakmissinizdir... Ancak, bu sevgi asktan öte olarak yerini alir gözlerinizden kalbinize !

Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüregine gözlerin zaman zaman takilirsa uzaklara kulaklarin ansizin çinlarsa bilki bir yerlerde delice özleniyorsun.

#90

 
© 2015
AŞK