Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü A?k Sözleri

Sonsuzluk koyuyorum ad?n? sensiz günlerin, senli günlerle takas ediyorum. Yoklu?un diye bir ?ey yok bende, ben seni sonsuzluk kadar çok ama çok seviyorum....

» Günden güne yok olmaktay?m..Bütün ???klar? att?m bir kenara anlam?yor musun.... GÖKYÜZÜ GÜNE? OLSADA SENS?Z Y?NE KARANLIKTAYIM.... Seni seviyorum........Gözlerime bakabilirmisin....

» Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m !

» Günü gece olsun diye ya??yorum, Çünkü gece hayallerime geliyorsun, Seni beklemiyorum çünkü sen hep benimlesin, Hayallerimde ve kalbimdesin, terkedip gitmi? olsanda, unutsanda, UNUTMUYACA?IM...

» Varm? daha a??r yük, hasreti çekmek kadar. ya?ama sebebimsin, ekmek kadar su kadar. Ayr?l???n, hasretin her ?eyin bir hazz? var. seni anmak da güzel seni özlemek kadar.

» Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..

» Kalbimdeki a?ka, dudaklar?mdaki gülü?e, akan gözya?lar?ma, yaln?zca sen layiksin..Çünkü benim için çok özelsin a?k?m..

» Hasret kap?mda nöbetler tutuyor..Sevgilim uzak bir $ehirde gözlerim onu ar?yor..Bir ku$ olup gitsem a$sam $u enginleri varsam senin yan?na öpsem doyas?ya koklasam..

» Geceleri uzaklara ç??l?k olur sesim, denizden ç?kan yosun kokusundan keskin sana özlemim, bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim, günayd?n benim Her$eyim..

» Bin Ömrüm Daha Olsa! Kollar?nda Son Bulsa! Sana Kavu?mak Varsa!! Ölmek Bile Dü?ün Gelir Bana!!! Sensizlikten Çok Korkuyorum! ?nan Kendimi Bilmiyorum! Önce ALLAH Sonra Sen Benim ?çin! O Bilir Seni Nas?l Sevdim!!!!

» DudakLar?n'Da A$k?N Yank?S? var SevDan'a Kap?LaN BiR KaLBiM var..Beni Sana Ba?LayaN BüyüK üMiTLeRim var..Y?kMa DunyaM? SaNa VeRecek SON Bir CaN?M Var!!!

» ?ki ki?i birbirini severse; sevgi olur. Biri kaçar, di?eri kovalarsa: a?k olur. ?kisi de sever lakin kavu?amazsa: efsane olur.

» Korkma!Sak?n sevmekten korkma. Kur?un sesi kadar h?zl? geçer ya?amak ama öylesine zor ki kur?unu havada sevday? s?cac?k yürekte tutmak..

» Sil ba?tan ya?ama ?ans?m olsayd? e?er; kusursuz olmaya çal??maz rahat b?rak?rd?m yüre?imi korkmazd?m çok riske girip sana a??k olmaktan..

» Ne zaman sa??r bir ressam, kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizerse, i?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim...

» Yaln?zl?k gecelerin, umut bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n?n, sen ise yaln?z Benimsin!

» ?afak vakti ya?an bir çi? tanesi kadar Masum, gün bat?m?nda denizlerden esen rüzgar kadar Ç?lg?n ve okyanusun derinlerindeki bir inci tanesi kadar Özelsin.

» Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..

» Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti, dediler...

» Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!

» Bilinmeyen diyarlarda yürüyorum. Unutulmak korkusuyla her an a?l?yorum. Rüyalar?mda gördü?üm tarifi zor k?z, beni vursunlar ama sana dokunmas?nlar. Umut iklimine seni yazs?nlar!

» Y?llar Sonra Dü? K?r?kl?klar? ?le Geldin Ve Dü?lerle Gidiyorsun..Asl?nda Ben Sana Türkçeyi Konu?maya Mecbur Oldu?um Kadar?ndan Fazla Mecbur Oldum

» Deniz kumlardaki izleri siler ama hiç bir?ey kalbimdeki sevgini silemez. Seni ölene dek sevece?im.

» kalbimi k?rmak denize yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek ise gece güne?e dokunmak kadar zordur. sen denize yaz? yazd?n simdi gece günesin dogmas?n? bekleeeeeeeee

» Gül nedir ki? Solup gider. Gün nedir ki? Gelip gider. Ate? nedir ki? Söner biter. Ama sana olan sevgim sonsuzdur, ancak mezarda biter.

» Yaln?z?m, yaln?zl???m beni dinlemekte, yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekte, yalanda olsa içimden bir bulut ak?p geçiyor, yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR

» A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, ula??lmayacak kadar derin, unutulmayacak kadar yak?n seninle ya?anacak kadar özeldir.

» BAZI A?KLAR OKYANUS G?B?D?R. GÖRMESENDE SONUNUN B?R YERDE B?TT???N? B?L?RS?N, ??MD? OKYANUSLAR B?LE KISKANIR SANA OLAN SEVG?M?, GÖRMESEMDE B?L?YORUM SONUNU SONSUZA DEK B?TMEYECEK.

» Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.

» Sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor, Hayat?m Desem Hayat K?sa, Gülüm Desem Oda Soluyor, Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor..

» Bir rüzgar eserse oralara, sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na, cevab?n? sevgimden ?sland???n ya?murlarla yolla.

» A?k?na döksem gözya?lar?m?, elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin?

» Ben kimseyi böyle delice k?skanmad?m, hiçkimseye böyle yürekten ba?lanmad?m, ben kimse için bir gün oturup a?lamad?m. Yanl?zca senin için A?k?m.

» Seni Çok Özledim. Seni Her Özledi?imde Kalbime Bir Y?ld?z Çizdim. Seni Ne Kadar Özledi?imi Bilmek ?stermisin? Sayende Bir GöKyüzüne Sahibim Canim!!

» Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!

» Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!

» Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var..

» Seni Cok Özledim. Seni Her Özledigimde Kalbime Bir Yildiz Cizdim. Seni Ne Kadar Özledigimi Bilmek Istermisin? Sayende Bir GöKyüzüne Sahibim Canim!!

» Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!

» Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var..

» Ne zaman sa??r bir ressam, kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizerse, i?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim...

» ?steyipte sahip olamad???m her ?eyin yerine seni koydu?um zaman anlad?m ki, ben her ?eye sahipmi?im çünkü sen her ?eyden ve herkesten de?erlisin!!!!

» Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok, neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa..

» Umutlar?m Y?k?ld? Senden Sonra Ya?amay? Haram Gördüm Kendime!!! Bu Dünyadan Kurtulmak ?stediysemde Kaç Defa Sensiz Gidemedim Ölüme...

» Senin sevgini doldurdum gönül kadehime, senin sevgini içece?im. Senin hayallerini çizdim gözlerime, hep seni seyredece?i. ?lkdefa seni sevdim ölene kadarda seni SEVECE??M...

» Buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine, gözlerin zaman zaman tak?l?yorsa uzaklara, kulaklar?n ç?nlarsa zamans?z, bilki bir yerlerde ÖZLENM??S?NDiR!!!!!

» YA?AMAK ÖZLEMS?Z, ÖZLEM SEVG?S?Z, SEVG?DE SENS?Z OLMAZ. UNUTMA SEVMEK DA?MA BERABER OLMAK DE??L. SENS?ZKEN B?LE SEN?NLE OLAB?LMEKT?R.

» Sen güllere özenme güller sana özensin, üzme tatl? can?n? sen güllerden de güzelsin. Bir gülü? kadar özgür özgürlük kadar vaz geçilmezsin gülüm sen her ?eye de?ersin..

» kimsin sen? ya?amak isteyipte ya?ayamad???m umutlar?ms?n..y?llard?r bekledi?imsin belki de... kimsin sen? sen benim sevdi?imsin..sevdi?imi söyleyebildi?imsin..

» Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici çekici ve de güzelsin ama aran?zda tekbir fark var onlar milyonlarca sen bitanesin..!

» biliyorum okudu?un kitaplar gibiyim senin için yeri gelince hat?rlanacaK SENSE YAKTI?IM ???RLER G?B?S?N H?Ç AKLIMDAN ÇIKMAYACAK

» Yorgunum!! Çünkü yorgunlu?umun seni sevmek gibi bir anlam? var. Yinede seni sevmekten duydu?um mutlulu?un tad?na dü?manlar?m ula?amazlar..

» Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba:))

» Dünyada bir çok insan var. Kimi mutlu kimi mutsuz, Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var o da su an mesaj?m? okuyor...

» KAÇ KADEH KIRILDI SARHO? GÖNLÜMDE B?R TÜRLÜ KEND?M? AVUTAMADIM KAÇ GECE A?LADIM BÖYLE G?ZL?CE NE YAPTIMSA SEN? ^^UNUTAMADIM^^

» SEN VARYA SEN SÜTLAÇ KADAR TATLI, LAHMACUN KADAR SICAK, ÇI? KÖFTE G?B? ACILI, DOLMA G?B? ÇEK?C?, BULGUR G?B? ASIL, A?URE G?B? KARI?IK, VE ?ÇL? KÖFTE G?B? MÜKEMMELS?N YA!!!!!!!

Sesini duysam da her an görmek gibi de?il. özledi?imi bil, her an hiç bir ?ey seni sevmek gibi de?il..

CAMLARIN BUHARINA SEN? Ç?ZD?M ER?Y?P AVCUMA DÜSTÜLER, DEFALARCA öPTÜM AMA Y?NEDE HASRET?N? G?DEREMED?LER.

Seni uzaktan sevmeyi, Bana bakmadan görmeyi, Seni duymadan dinlemeyi, Gözya?lar?mla gülmeyi, Kavu?mak için sabretmeyi, Her?eyi ö?rendim ama sensiz olmay? asla

Bana okuLda 1 SaaTin 60 Dakika oLdu?unu ö?ReTTiLer, 1 DakikaN?N Da 60 Saniye oLdu?unu ö?ReTTiLer ama, SenSiz BiR Dakikan?n sonSuza Dek SüRDü?ünü ö?ReTmeDiLer.. SiMDi DaHa CoK ozluyorum seni BeBiSiM

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, Bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, Bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...

APANSIZ UYANIRSAN GECEN?N B?R YER?NDE UZUN UZUN DALARSA GÖZLER?N KARANLI?A B?R SICAKLIK H?SSEDERSEN Ü?ÜYEN ELLER?NDE B?L K? BEN O AN SEN? DÜ?ÜNÜYORUM...

Bekle beni sevgilim belki gelirim bir demli cay kokusu gibi ilkbaharda ya?an ?l?k bir ya?mur gibi dolar?m içine delice esen bir rüzgar gibi..bir sonbahar günü yürürken eline dü?erse bir yaprak sak?n b?rakma! benim elimdir sak?n unutma!:((

Öyle Sözler Vard?r ki Her ?eyi Anlatan, Öyle Anlar Vard?r ki Her zaman An?msanan, Ald???m Nefes De?il Seni Bana Hat?rlatan, Yüre?imde Sen Her zaman Ya?ayan, Ya?anan, Ya?an?lan...

Her ?ey yalan dolan bir SEN hariç SEN? dü?ününce tüm benli?im yok oluyor i?te o zaman a?k?m?n u?runa kurdu?um cümleler bile devrik oluyor.

?unu bil ki sevgilim bir gün benim gözlerimdeki ate?e yüre?imdeki a?ka tutulursan cehennemdeki ate?ten bile maruz kal?rs?n ve sunu da bil ki bir gün gözlerimin ate?ine kap?lacaks?n..

Sözlerdir a?k? anlatan, Gözlerdir kalbi kand?ran, Kalptir a?k? ya?ayan, Dudaklar; romantizmi ya?atan... Dudaklar sözleri söyler, Sözler ayr?l?k ister, Kalp bu sözlere y?k?l?r, Gözler gözya?? ak?t?r...

Hakikat?n varl???ndan, güne?in parlakl???ndan ?üphe edebilirsin ama benim sevgimden asla. SEN? ÇOK SEV?YORUM A?KIM...

Ölmeyi ALLAHA, Ya?amay? SANA, A?lamay? KADERE, Gülmeyi SANA, Sevmeyi KALB?ME, Sevilmeyi SANA BORÇLUYUM....

Yast???mla uykumu ba?ba?a b?rakt?, s?rf seninle yaln?z kalabilmek için! Bu da yetmedi kendimi de bir kenara b?rakt?m ?imdi burda yaln?z sen vars?n. B?TANEM...

A?k ayn? gül gibidir. Rastgele tutarsan dikenleri batar, yapraklar?n? açarsan duygular? akar, tutmas?n? bilirsen o sana tapar...

Senin için a?lad?m, senin için ate?e at?ld?m , ac?lar? payla?t?m;?unu bil ki dünya duruna can?m ç?kana dek buna devam edece?im. SEN? SEV?YORUM.

yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir yudum serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde arkana dön ben arkandaki rüzgarlarda olaca??m...bitanesi gökmenime SEN? SEV?YORUM A?KIM

K?r?yorsa sözlerim susar?m bir daha konu?mam. rahats?z ediyorsa varl???m ölürüm kar??na ç?kmam. rahats?z eden sevgim ise;ÜZGÜNÜM ONA ENGEL OLAMAM...

Hayatta hiç bir ?eyim az olmad? senin kadar ve hiç bir ?eyi özlemedim seni özledi?im kadar.....

KORKMA SEVG?DEN ÇEKME ELLER?N? BIRAK YA?ASIN YÜRE??N D?ZG?N YAKI?MAZ DÖRTNALA BOZKIRLARDA KISRA?IN , HATIRLA! GÜLÜN D?KEN? OLMASA H?Ç BU KADAR SEV?L?RM?YD?.

YARDIM ETMEK M? ?ST?YORSUN ? O ZAMAN D?NLE; YA?AMA SEV?NC? GET?R BANA ÇOKÇA OLSUN ÇABUK TÜKENMEYENLER?NDEN ?HT?YACIM VAR BU ARA UNUTMAK ÜZEREY?M MUTLULU?U, UNUTTUM SICAK B?R ÇAYIN TADINI, ESEN RÜZGARIN SER?NL???N?, HAD? DURMA ÖYLE HATIRALARIMI CANLANDIR, ?Y? OLANLARI.

Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n, ke?ke yaln?zl???m? benimle payla?sayd?n, ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd? da ben hep YALNIZ kalsayd?m.

Yine zalim k?? sabah? gözlerimde ve yine sadece sen vars?n hayallerimin en ücra kö?elerinde bileve bir gece ve bir gece daha ve sonsuza dek yan?mda olsan. sar?lsam sana s?ms?k? doyas?ya özlesem seni gizlice...

Birilerine ismini Söylesem Kaybolup Bitecek Gibisin Bo?az?mda Dü?ümsün Yutkunsam Gideceksin Yutkunmasam ÖLÜRÜM...

Öyle zor ki dü?üncelerimi söyleyememek, öyle zor ki gecelerce uyumadan hep seni dü?ünmek ve öyle zor ki gözlerinin içine bak?pta seni seviyorum diyememek.... gülü?ü yaral?m....

Sevmek sesini duymakt?, sevmek gözüne bakmakt?, sevmek elini tutmakt?, sevmek seni ya?amakt?, Asla unutmamacas?na...

Bana öyle bir mektup yazki sevgilim, Açar açmaz duyay?m kokunu sevda essin ba?ak saçlar?nda, Sesin yüzümü rüzgarla bulsun, Bana öyle bir mektup yazki sevgilim, Gelsin beni en koyu zulamda bulsun, Ve öyle bir mektup yazki vars?n ölümüm olsun.

Y?llar vard?r nas?l geçti?ini bilmezdim, Bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi, Bana dair; hissetmedi?imi, bilmedi?imi ya?att?, ??te o an? senle ya?ad?m senle sevdim.

A?k Gülmekten çok a?lamak, ya?amaktan çok ölmek, gelmekten çok gitmektir ve a?k öyle haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever...

Ya?amak özlemsiz özlem Sevgisiz Sevgi Sensiz Olmaz Unutma Ki Sevmek Herzaman Beraber Olmak Deyil Sensizken Bile Seninle Olabilmektir Sen Seviliyorsun

Bir gün ölece?imi biliyorum beni gömenlere söyle ki, ellerimi açmas?nlar. Çünkü elerimin içinde ellerinin s?cakl???n? götürece?im..

?imdi uzak bir kenttesin ya ya?mur ya??yorsa. !! dü?üyor mu yüre?ine tane tane...? sen istiyorsan gelirim serilirim k?y?lar?na.

Kapat?yorum gözlerimi karanl??a do?ru bak?yorum, seni görüyorum karanl?kta, aç?yorum gözlerimi birden kayboluyorsun, i?te o zaman ben gidiyorum karanl??a do?ru, sessiz ve sensiz..

Sak?n üzmesin seni kar??l?ks?z sewgiler. yüre?ine sus dersin, belki sözünü dinler. giden gitsin ald?rma , yang?nlarda söner. sak?n bakma arkana, krallar önde gider.

Sevdan ne yaln?z bir yükseli? demektir nede y?ld?zlar gibi parlay?p sönmektir. ölmezli?i dü?ünmek bence bo?una emektir. sevdan seni sevip bir daha geri dönmemektir...

çokmudur insan sevgiliye bir ömür verse ya?arken ba??nda bulunman mukaderse sevgilim bekliyorum mezar?mda gözlerinden bir damla ya? dü?erse.....güzelli?ini sevmedim kalbini sevdim sen anlamasan da

Sen istedi?in kadar sakla, Gündüze sar biriktirdi?in geceleri Ben beni sevmedi?ini Güne?ten ö?rendim! Ve sen Benim seni sevdi?imi Biri seni sevince anlayacaks?n!

Ne Güne?i ?stiyorum Karanl???ma Ne De Y?ld?zlar? ?stiyorum Gece Yar?lar?nda... Çok De?il BirTek Seni ?stiyorum Yaln?zl???ma!!!

Bütün resimler sana benziyor hayret bütün aynalarda sen vars?n simdi sigarams?n dudaklar?mda biraz sonra bir ka??t ve aksam içti?im içki olacaks?n..

SEVG?M SINIRSIZ AMA ANLAYAB?LENE, DOSTLU?UM SONSUZ AMA PAYLA?AB?LENE, SEN HAR?KASIN AMA BEN?M OLDU?UN SÜRECE...

A?k?m?z? Ben mi Yazd?m Senin Gönül Defterine ?imdi Soruyorsun Bunlar Do?rumu Diye Bana Sorma Bana Sorma Bundan Sonra

Bir gün s?yr?laca??z olup bitenlerin aras?ndan. An?lar kalacak. An?lar eritecek içimizi. Belki de kavu?aca??z ?MKANSIZIM sonsuza kadar

Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün, derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara götürsün, sevgimi kalbine yaz öldü?ünde seninle gömülsün.

Bir romand?n okuyupta bitiremedi?im, bir hayaldin yalvar?pta hükmedemedi?im bir sendin merhaba deyip elveda diyemedi?im tek bildi?im var oda SEN? ÖZLED???M

Büyük a?klar engeller kar??s?nda yok olup gitmeyen, bir o kadar büyüyerek bir ç?? halini a?an a?klard?r. Benim a?k?mda bunlardan biri, yüre?im ve sen bir bütünsün bunu unutma.....

Gecenin sessizli?ini dinle içinde beni bulacaks?n..Karanl??a bak yüzümü göreceksin..Elini kalbine koy, gözlerini kapa ruhumu yolluyorum birazdan ÖPÜLECEKS?N..

Ne haz var senden ayr?, Ne bir tat senden öte. Bir yüzünü görmek bile, de?er binbir zahmete. Verece?in her ac? gönülden kabulümdür. ! Sendeki cehennemi de?i?mem bin cennete...

Bi bak???n manas? hiç bir sözde yok..! Bi bak?? bazen zehir bazen ?ifa verir. Bi bak?? bi bak??? asl?ndan emin eder. Unutma bitanem sevenler daima gözleriyle yemin eder.

?ki k?y? gibiyiz..Bizi ay?ran deniz asl?nda tek ba??m?z..Senin üstünden geçen bulut, benim ya?murum. ?ki k?y?y?z hep, biraz uzak ama sonsuza dek birarada..

Dünyada hiç kimse için a?lamaya de?mez, de?ende a?latmaz zaten, e?er bir gün a?larsan ba??n? dik tut ki göz ya?lar?n a?lad???n insan kadar alçalmas?n..

Ya sözlerin akl?mda, yada akl?m ad?nda. Ya hayalin kar??mda, yada sesin kula??mda. Ya ben ç?ld?r?yorum, yada çok özlüyorum. Ya özlemek çok güzel, yada özlenen çok özel....

Öyle zor ki dü?üncelerimi söyleyememek, öyle zor ki gece uyumadan hep seni dü?ünmek, öyle zor ki gözlerine bak?pta seni seviyorum diyememek...

Gam yemezdim sevgilim a?k?n ile ölürsem, yine seni severdim ?u dünyaya gelirsem, e?er gözlerinde ba?ka bir hayal görürsem, ben o zaman sevgilim ben o zaman ÖLÜRÜM

Seni saçaklarda titreyen bir serçenin kanat ç?rpas? kadar masum ve bir annenin duas? kadar içten seviyorum B?TANEM. Seni çok ama çok SEV?YORUM...

Güne? alev alev yan?p parlasa bile unutmayaca??m seni kül olana kadar. Beni k?r?p incitsen bile dost bilece?im seni sonuna kadar

GüLmek Için Mutlu Olmay? Bekleme, Belki Mutluluk GüLü?üNde Sakl?d?r, sak?n A?lay?m Deme Bilki Biryerlerde Senin Bir Tek GüLü?üN Için Ya??yan Vard?r....

Sana Yükledi?im Anlamlar? Senmi?sin Gibi Dü?ünme..ALDANIRSIN... Sen O Anlamlarla Sadece Bende Vars?n..BEN SEV?YORSAN SEN BAHANES?N ! ! !

Birine Verilecek De?er, u?runa Feda Edilebileceklerle ÖlçüLebiliyorsa Aç Gözlerini Etraf?na Bak. gördü?üN Her?Eyi Feda Edebilirim. ama Sak?n Aynaya Bakma...

Ne varsa arad???m bil ki sende bulmu?um, senden önce yoktum seninle var olmu?um, sende bütün ümitler sende bütün hayaller, beni sende arama ben zaten sen ölmü?üm..

GÖZLER?NE BAKTI?IM AN DÜNYANIN YARISI YOK OLUYOR SEN?NLE GEÇEN HER AN, SENS?Z GEÇENLER? ZORLA?TIRIYOR... HER ?EY?MS?N....

Seni tan?d???mda hayat?m anlam kazand?. Sen varsan her ?ey tamam, sen yoksan her ?ey yalan..

A?k?ms?n, Güzelimsin Yüre?imdeki Tek Dile?imsin, Tutunacak Tek Dal?m Sen A??m, Yar?nlar?m Sen Helalimsin...

istemem sevmeni art?k unutulsun bu fas?l...Küllenir gün gelecek, yoksa bu ate? benide.... Çok zamandan berridir özledi?im buydu as?l...göremezsin ben uzaklarda iken gölgemide...elveda a?k?m

Bir gül olmak isterdim neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücüdunun derinliklerine girip, Bir daha oradan ç?kmamak için..Seni Seviyorum..

Bu gün bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda , E?er ki bir gün beni ararsan ya meyhanedeyimdir yada tam kar??s?nda...

VEFASIZ sendin beni diller dökerek mutlu eden, lakin ne çabuk böle vefas?z olu verdin yokmu? bilirm ben gibi hep a?ka gülen sevdim diye güller gibi heyhat soluverdim

BAZI A?KLAR OKYANUS G?B?D?R. GÖRMESENDE SONUNUN B?R YERLERDE B?TT???N? B?L?RS?N. ??MD? OKYANUSLAR B?LE KISKANIR SANA OLA SEVG?M?. GÖRMESEMDE SONUNU B?L?YORUM. SONSUZA DEK SÜRECEK...

Bir ?ark? bestelesem içinde sevgimi anlatsam. Her do?an günde daha çok umut ve sev dolu olan bir ?ir yazsam. Ve tüm bunlar gerçek olsa, ne dersin benimle olmaya...

Ne seni benden daha fazla seven, nede benim sana daha fazla verebilece?im sevgim var. Anla i?te seni ne kadar sevdi?imi mavi?im...

Bir gün zaman ellerinden kayar tutamazs?n hasretle yanar yüre?in unutamazs?n öylesine bendesin ve öylesine sende olurum ki istesen de beni unutamazs?n..

Hayatta üc seyi sevdim: Seni; Kalbimi; Ümit etmeyi... Seni sevdim, sensin diye, Kalbimi sevdim, seni sevdi diye, Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...

kalbim kopsa yerinden avucuna ataca??m elimden gelse ömrüne ömür kataca??m yemin olsun toprakta bile meleklere seni anlataca??m

Y?T?K SEVDALI BEN B?R Y?T?K SEVDALYIM A?KIN ESRARLI KOYUNDA B?LMEM A?KI, BO?ULURUM DALSAM DALGALI SUYUNDA.

Ne seni unutturacak zaman geçecek, Nede geçen zaman seni unutmaya yetecek. Yan?nda de?ilim diye seni unuttum sanma, Ayr?l?k al??may? ö?retir, unutmay? ASLA..!

gözümden süzülen ya? denizi ?slat?yor. sevda kilim, hasret derdi dokuyor, çatlayas? deli yürek sen diye at?yor. of kara gözlüm a?k?n seni bekliyor.

senden ba?ka bir tane yok bu dünyada, gülümsemeyi asla unutma, gözlerinin içi gülsün gülerken, bak??lar?n p?r?l p?r?l olsun ve her zaman nemli kals?n göz p?narlar?n sevdice?im!

?çimdeki k?v?lc?m yakarsa bir gün beni mezar ta??na kaz?rlarsa ismimi ruhum teselli edemezse seni bu sözü okuyupta hat?rla beni..!

Ak?am?n son bulan ufuklar?nda güne? damla damla erirken hayatta kalan tüm duygular?mla sana sesleniyorum: Seni seviyorum.

BuGüNü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir....

Her su bir yol bulur kendine her da? bir toprak, her gökyüzü bir bulut ama sen benim gibi bir dost bulamazs?n... Se?menden saray gözlüsüne...

a?k bir e?kiyan?n hayata itiraz?d?r susarsa çat??ma konu?ursa sava? yazarsa destan severse devrim olur tutku ben bir e?kiyay?m ve sana a????m

Seninle tatt?m ben her mutlulu?u, b?rak?p gidersen bil ki ya?amam, can?mdan ömrümden ne istersen al, GÜLÜ SUSUZ SEN? A?KSIZ BIRAKMAM

E?er bir gün gök yüzünün kara mavi çizgisinde bir k?rlang?ç sürüsü görürsen bilgi kanatlar?ndaki buruk gülümsemelerle, ?slak tebessümler benden sana kalanlard?r..?ahinim oyy ?ahinim; çekemezsen gülün naz?n? ne dikenine dokun ne gülü incit..

Sen, yalç?n bir tepede, h?rç?n rüzgarlara kar?? korunaks?z bir papatyas?n, ben ise seni kaybetmemek için köklerine sar?lm??, topra??n?m....

Hayata bir Mendil olarak bakarsan, O senden hep Gözya?? ister! S?rf Hayata G?c?kl?k olsun diye Hep gülümse!!!

HAD? UYANDIR BEN? SÖYLE GÖRDÜ?ÜM ZAMANSIZ B?R DÜ? MÜ HAD? G?T, UZAKLA?, YOKLU?UNA ?NANDIR BEN? GERÇEKTEN, YORULDUM HER BULDU?UM YERDE SEN? KAYBETMEKTEN.

HAD? GEL TUT ELLER?M?! BEN?MLE YAN! BEN?MLE MEYDAN OKU HER ÇARES?ZL??E BEN?MLE UYU BEN?MLE UYAN. B?RL?KTE VARALIM ONUNCU AYLARA BEN B?R EYLÜL SEN B?R HAZ?RAN

DEN?Z? ?ÇERKEN MAV?LER TAKILDI BO?AZIMA, KARAYA VURAN BALIK G?B? ÇIRPINIYORUM.

BU DER?N UÇURUMUN ÖNÜNDE HANG? YAZGI TUTUKLADI BEN?.

HAN? O GÜN BEN? ANLAYAN SEN G?TM??T?N YA SEN? BA?KALARINDA ARADIM AMA YOKTU BEN? SEN?N KADAR ANLAYAN, Y?NEDE ÜZÜLME ÇÜNKÜ BEN SEN? SENS?ZDE SEVEB?L?YORUM....

NE YEM?NLER BOZDUM GECELER BÜYÜRKEN SENS?Z NE YEM?NLER BOZDUM YILLAR GEÇERKEN S?TEMS?Z NE YEM?NLER BOZDUM TAR?F? B?LE ?MKANSIZ, SEN?N ?Ç?N EY GÜLÜM!!!....

UNUTURUM DESEM DE ?NANMA SAKIN ÖMRÜMCE KALB?MDEN S?L?NMEZ ADIN

B?R SIZI ?Ç?MDE SENDEN DE YAKIN KALB?M?N SES?N? D?NLER BULURUM SEN?.

YARI DALGALI OLMAMALI DEN?Z YA DURMALI YA KUDURMALI

YA G?RMEL? HANÇER SONUNA KADAR YA DA KININDAN H?Ç ÇIKMAMALI

YARI GÖNÜL VERMEMEL? SEVG?L? SONUNDA SEVMEYECEKSE, , HELE YARI DUDAK H?Ç DOYASIYA ÖPMEYECEKSE!.

ONUN GÜZELL???N? HERKES GÖRÜYORSA O BENCE AZ GÜZELD?R.

HERKES B?L?YORSA O BENCE H?Ç GÜZEL DE??LD?R.

ONUN GÜZELL???N? YALNIZ BEN GÖRÜYORSAM BU SEVG?D?R.

ONUN GÜZELL???N? YALNIZ BEN B?L?YORSAM BU A?KTIR.

H?Ç K?MSE B?LM?YORSA BU YANLIZLIKTIR.

HAYAT YA?ANDI?I KADAR VARDIR. GER?S? YA HAFIZALARDAK? HATIRA YA HAYALLERDEK? ÜM?TT?R.

HÜSRANI ?SE B?RTEK YERDE KABUL ED?YORUM. YA?AMAK VARKEN YA?AYAMAMI? OLMAKTA.

Ne dünden daha az Ne yar?ndan daha çok

Seni bugünde, Dün oldu?u gibi

Yar?n olaca?? gibi Çoooooooooooooooook seviyorum.

Duygular vard?r anlat?lmayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r ki asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n!!!

Hadi gökyüzünden senin için tuttu?um, üzerine tüm duygular?m? yükledi?im, y?ld?z? al, yüre?imden yüre?ine yollar var, hadi benim için uzaklardan bir tebessüm yolla...

Hayat ve ya?ad?klar?n? bir okyanus gibi dü?ün.... Ç?lg?n ve deli dalgalara isteyerek girmezsin... Durgun sular kendini belli etmez ve ne zaman co?aca??n? sen bilemezsin. "

Meleklerin saçlar? salk?m salk?m, havada dondurmadan kaleler ve her yerde ku?tüyü vadiler.

Bulutlara öyle bakt?m. Ama ?imdi yaln?zca güne?in önünü kesiyorlar, ya?mur ve karla kapl?yorlar her yeri. Çok ?ey var yapabilece?im, bulutlar ç?kmasalar yoluma...

HATIRLAR MISIN! SEN DO?DU?UNDA A?LARKEN HERKES GÜLÜYORDU. ÖYLE B?R ÖMÜR GEÇ?R K? HERKES A?LASIN ÖLDÜ?ÜNDE SEN MUTLULUKLA GÜLÜMSE..

HEP KALANLARA G?DENLER? KATTIM! B?R GÜN YER?NE GEÇEMED?LER. O KALANLARA G?DENLER? KATTIM Y?NE B?R TANE SEN EDEMED?LER.

?NSANLAR TANIDIM YILDIZLAR G?B?YD?YLER. HEPS?DE GÖKYÜZÜNDEYD?. AMA BEN GÜNE?? YAN? SEN? SEÇT?M SEN?N ?Ç?N B?N YILDIZDAN VAZGEÇT?M. (ama sen anlamad?n yaz?k!!!!!!.... )

KÜÇÜK KELEBE??N TÜL KANATLARININ PIRILTILI TOZLARI PARMAK UÇLARIMA KARI?TI ONLAR ORDAN NE ZAMAN UÇARLAR SEN YÜRE??MDEN NE ZAMAN?

GÖZLER?N GÖZLER?MDE, ELLER?N ELLER?MDE, KALB?N ?Ç?MDE VE RUHUN BEDEN?MDE OLDU?U SÜRECE SEN? SONSUZA KADAR SEVECE??M.

DUYUYORUM SANA DOKUNAMAMANIN EZ?KL???N? VE DÜ?ÜNÜYORUM A?IK OLMANIN REZ?LL???N?. ?NAN YANINDAYKEN ÇEK?YORUM EN ÇOK HASRET?N?.

BU AK?AM ?Ç?MDE TUHAF B?R SIKINTI VAR DÜNYADA SANK? B?R BEN KALMI?IM SANK? HERKES NERDE KEDER VARSA BIRAKMI? BEN NERDE BULDUYSAM TOPLAMI? ALMI?IM ÖNÜMDE SÖ?ÜT A?ACI HERZAMANK? HAL?YLE, ÇARES?Z HAVUZ SU RAHAT, ?NSANLAR SUSMU? SESS?Z B?R YA?MUR G?B? BA?LADI BENDE KONU?MAK ?HT?YACI!..

GÜZELS?N ??R?NS?N, ?AHANES?N. ÇEKT???M Ç?LEYE TEK BAHANES?N. MELEKM? ?EYTANMI B?LMEMK? NES?N. TUZAKTAN TUZA?A ATSANDA OLUR. BEN SEN? SEV?YORUM. SEN SEVMESENDE OLUR.

NASIL DOLDURDUYSAN HAYATIMI VARLI?INLA, BENDE YAZMAK ?STER?M ADIMI DEFALARCA DUDAKLARIMLA DUDAKLARINA.

B?R ?LK G?B? YA?AYACA?IM ?Ç?MDE, KALAN SON SEVG? PARÇASINI SEN?NLE, SAKIN AYRILMAYALIM A?KIM ÖLSEM B?LE ELLER?NDE..

BU GÜZEL A?KIMIZA NOKTA KOYMA, SANA KUCAK DOLUSU V?RGÜL GET?RD?M, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BEN? SANA KAVU?TIRACAK TEK ?EY?N ÖLÜM OLDU?UNU B?LSEYD?M, AZRA?L?N GELMES?N? BEKLEMEZD?M.

Hiç sönmeyecek olan sevgimiz yava? yava? ba?lam??t?, Solmayacak bir gül olarak hafifçe aç?lm??t?, Gezdik, dola?t?k çocukça oyunlar oynad?k, Ama birbirimizden hiçbir zaman b?kmad?k, Hat?rlar m?s?n ilk ç?k???m?z?, yüzünde hep o tatl? gülü?ün, Ke?ke dakikalar? geçmeseydi bitmesini istemedi?im o günün..

benim yaln?zl???m seni getirmeli gecelerde. ?l?k bir yaz gecesi katran karas? yüzün. kah ya?anm??l??a, kah ya?anacaklara bir küfür savurmal? kafa tutmal? dalga dalga vurmal? gerçekler yüzüne dönüp ard?na bakmal? korkmamal?s?n bir kez daha, bir kez daha demelisin(Hüzün evine döndü...)

Yanl?zl?k benim eski sevgilim yaln?zl?k benim en vefal? yarim ben onu kimler için terkettim o beniii b?rakm?yor!!

Bir kat daha yok sevgi kat?ndan ba?ka, tat bulamad?m alemde tad?ndan ba?ka, dunya da ne bir tac ne de bir tat, ebedi saltanatindan baska. Ozluyorsa ozlenen ozlemek guzeldir, donecekse beklenen beklemek güzeldir, seviyorsa sevilen iste o herseye bedeldir. Eger kalbim seni unutacak kdr adi ise, ellerimde onu parcalayacak kdr asildir. Ben senin dun sevmedim, cunku dun bitti, ben seni bugünde sevmedim cünkü bugünde bitecek, ben seni yarin sevdim cunku yarinlar hic bitmeyecek..

DuYGuLaR VaRD?R aNLaT?LaMaYaN..SeVGiLeR VaRD?R KeLiMeLeRe S??MaYaN...BaK??LaR VaRD?R iNSaN? öMüR BoYu a?LaTaN...YoLLaR VaRD?R a??LMaS? GüÇ oLaN. KaLPLeR VaRD?R aC?LaRLa PaRÇaLaNaN. Ve iNSaNLaR VaRD?R HiÇ uNuTuLMaYaN. SaNMa BeNi SeViPTe B?RaKaNLaRDaN. BeNiM SeVGiM MeZaRa KaDaR oLaNLardanS?n

A?kta yar?n yoktur sevgili. Zaman ileri do?ru de?il, içeri, yüreklere, derinlere do?ru i?lemeye ba?lar, bilgele?ir. Hiç bilmedi?i sezgileriyle bulu?ur. Yükü çok a??rd?r, kendiyle bulu?mu?tur. Hem d???ndad?r dünyan?n, hem de ortas?nda. Hindistan'da Ganj Nehri'nin k?y?s?nda yak?lan yoksul adam?n hissettikleride onunlad?r, yitirdikleri de... Newyork'ta, bir sokakta, o kartondan kulübesinde ya?ayan kad?n?n ç?plak yaln?zl??? da. Her ?ey onunlad?r, ona emanettir sanki, ama o, ç?ld?rt?c? bir yaln?zl?k içindedir yine de...

ALMI? ELiNE BiR çIçEK, SEVECEK -SEVMEYECEK, ULAN E?OgLU E?EK çIçEK NERDEN BiLECEK...

#1573

 
© 2015
AŞK