Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü Aşk Sözleri

Ünlülerin aşka dair sözleri...

Aristo:

"Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir

ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur"

Augustinus:

"Sevgi ruhun güzelliğidir. "

Franz Xaver Von Baader:

"Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır. "

François Bacon:

"Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini

budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve

büyük işler aşkla uzlaşmaz"

Bailey:

"Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından

yaratılmıştır"

Balzac:

"Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının

elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri

sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar"

Basta:

"Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez

sever"

Jeremy Bentham:

"Aşk hazzı, dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur"

Bulor:

"Aşk cennetin dilinden bize kalan tek andır"

Antoine Bret:

"Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur"

Jacob Boehme:

"İstek, hareket/genişleme, yön veren tezlere bilgelik

eklendiğinde aşk olur"

La Cordaire:

"Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur"

Dante:

"Geniş varlık denizinin her yanında geniş bir aşk akışı

vardır. Fiziksel devinim, bitkisel yaşam, zihinsel

yaşam... hep evrensel aşkın derece derece yükselen

aşamalarını oluşturur. Aşağı derecelerinde yanılmayan

aşk, akılla aydınlandığı zaman iyilik ve kötülüğe eğilim

kazanır. Aşk kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de

vardır. Hatta irade, hile ve şiddet kullanmak yoluyla

bir başkasının kötülüğüne çalışmış olsa bile yine aşka

uyar. Kötülükler aşktan uzaklaşma oranında bir takım

derecelere sahiptir ve kötülük aşka yaklaşmak için sarf

ettiği üç oranında erdeme yaklaşmış olur... Cehennem

bile adalet kadar aşkın eseridir. "

Eugene Delacroix:

"Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden

başka bir dil ister"

Descartes:

"Bir şey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmuşsa

ona karşı aşk duyarız. "

Duclos:

"Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan

... hayır"

Epiktet:

"Hareket etmenin nedeni 'istek' ve 'sevmektir', bu ise

düşünmektir. Aşk

tutkudur. İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen

insan nasıl sevebilir"

Epikür:

"Bilge olan evlenmez. Evlense bile aşkın vehimlerine

kapılmaz... Bir uygarlığın yetkinliği ve insanlığı ancak

kardeşlik ve sevgiyle olasıdır. "

Douglas Ferrola:

"Aşk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o

kadar ağır geçer"

Faulkner:

"Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de

başka yerde

yaşayamayacaktı. "

Fenelon:

"Sevmeden yaşamak yaşamak değildir. Az sevmek ise

sürüklenmektir. "

Feuerbach:

"Varlık sezginin, duyunun ve aşkın bir sırrıdır. Bu

kişi, bu şey yani bireysel, yalnız duyumda, yalnız

aşkta, mutlak bir değere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada

bulunur. Aşkın sonsuz derinliği ve aşkın gerçeği,

bununla yalnız bununla kaimdir" "... En derin ve en yüce

gerçekler duyumlarda saklıdır. Böylece genel olarak

başımız dışında bulunan bir nesne varoluşun gerçek ve

ontolojik belgesi aşktır, varoluşun aşktan ve duyumdan

başka belgesi yoktur. "

Costance Foster:

"Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir

kaledir"

François M. C. Fourier:

1) Geçici ya da keyif verici aşklar ki, bu oyuncular,

kahpeler, arsızlık aşkları gibi şekillere ayrılır.

2) Az çok bir süresi fakat kısır aşklar ki, bunlar gözde

aşklardır.

3) Yalnız bir çocuk doğurtan geçici aşklar ki, bunlar

dölleyen aşklardır.

4) Karılar ve kocalar aşkıdır ki, bu iki tarafın isteği

ile yıllarca sürer ve bir çok çocuk doğurturur. Fakat

bunlar birbirleriyle yaşayıp yaşamamakta serbesttir. "

"Her erkek bütün kadınlara ve bir kadın bütün erkeklere

sahiptir. "

Freud:

"Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın

da temeli aşktır"

Geraldy:

"Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten

kadındır"

Geothe:

"Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir"

Efes'li Heraklitos:

"Duyu organları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman

kötü tanıklardır. Eşek samanı altına tercih eder; köpek

tanımadıklarına havlar. Domuz için çamur saf sudan daha

değerlidir. Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun,

balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur. "

Victor Hugo:

"Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır. "

Paul Henri D. Holbach:

"İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur

olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından

koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa,

doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri

öğretilmelidir"

Holty:

"Aşk kulübeyi altından bir saraya benzetir. "

Albert Hubbart:

"Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz inançsız aşk ölümden

beterdir. "

Konfüçyus:

"Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi

hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak

uzamalıdır"

François La Rocheffoucauld:

"Tüm duygularımız ve tutkularımız rastlantı ve çıkarın

eseridir ve bizim erdem, aşk, karşılık beklemezlik

dediğimiz şeyler de hoşgörülerden başka bir şey

değildir. Adalet aşkı nedir? Adaletsizlik ıstırabından

korkmaktır. Aşk sahip olduklarımızın bizden alınması

korkusudur. Aşk duyuların bir hummasıdır. "

Mevlana:

"Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik, ne

alçaklık, ne de akıllılık ve akılsızlık vardır.

Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik,

aşağılık ve rintlik vardır. İnsanın toprağını aşk

şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve

kargaşalık peyda olur. Aşkın yüzlerce neşteri, ruhun

damarlarına sokuldu ve oradan gönül adı verilen bir

damla aldı... Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı

vardır, ne de ucu bucağı. "

Moliere:

"Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir. İnsanı

aşkın güzellikleri

yaşatır. "

Montaigne:

"Aşk utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır. "

Mu-Ti:

"Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir.

Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış

olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı

bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları

avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri,

baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla

baskıları altına alamazlar, usta olanlar da

beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık,

kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel

sevginin de güvencesidir. "

Newton:

"Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar

ördükleri için yanlız kalırlar. "

Robert Owen:

"İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için

dinsel inançlardan kurtulmak gerekir. "

Pascal:

"Aşk iradenin ereğidir. Her çeşit dışsal emir ve

baskılardan çok usa uymak gerekir. İradenin ereği olan

bu aşktan başlayıp tutkuda sona eren bir yaşam mutludur.

Bunlardan birini seçmem gerekse 'aşk'ı yeğ tutarım. Biz

aşk karakteri ile doğarız. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe

gelişir ve bizi güzel görünen şeye sürükler. Bundan

sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için

var olduğumuzdan kim kuşkulanır? ... Aşkın konusu

güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu

için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi

içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan ancak

kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine

yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka

bir insan

olduğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur. "

J. J. Rousseau:

"Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da

sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller

sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?"

Shakespeare:

"Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir...

Aşk gözle değil ruhla görülür. "

Madame De Scudery:

"İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar. "

Schiller:

"Ey aşk, güzel ve kısasın... Aşk insanı birliğe,

bencillik yalnızlığa götürür. "

Seneca:

"Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de

yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir. "

Stendal:

"Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz,

bunlar olmayınca yaşam neye yarar"

Cenap Şehabettin:

"Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp

içindekilere bakılmalıdır. "

Mark Twain:

"Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça gerçek aşkın ne

olduğunu anlayamaz. "

Voltaire:

"Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir.

Tanrı kadınları

erkekleri evcilleştirmek için yarattı. "

Oscar Wilde:

"Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin

son aşkı olmak ister. "

#254

 
© 2015
AŞK