Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özlü Sevgi Sözleri

Amaç, sevgi u?runa ölmek de?il, u?runda ölünecek sevgi bulmakt?r. Shakespeare

Anlad?m i?i ; San'at ALLAH ? aramakm??, Marifet bu, gerisi yaln?z çelik çomakm??. Necip Faz?l K?sakürek

A??ka Ba?dat ?rak gelmez. Atasözü

Bir ?eyi çok sevmek, insan? o ?eye kar?? kör ve sa??r yapar. Hadis-i ?erif

Gerçek sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde eksilmeyendir. Muaz

?nsan sevdi?iyle beraberdir. Hadis-i ?erif

Kalpler silahla de?il, sevgi ve yüksek gönüllülükle yenilirler. Spinoza

Sevdi?ini elde edemezsen, elde etti?ini sevmeye çal??. Corneille

Sevgi birli?e, bencillik yaln?zl??a götürür. Schiller

Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacakt?r. Spinoza

Sevgin yoksa dost arama. Sadi ?irazi

Sevilenin kusurlar?n? ho? görmeyen sevmiyor demektir. Goethe

Sevilmeden sevmekten daha feci bir ?ey yoktur. Turgenyev

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere mahsustur. A. De Lamartin

Sevmek ac? çekmektir, sevmemekse ölmek. Aristoteles

Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek kadar alçakl?k olur. Anton Cheov

Sevmek birbirine de?il, birlikte ayn? noktaya bakmakt?r. Exuper

Sevmek insan?n kendi kendini a?mas?d?r. Oscar Wilde

Sevmemek elimizde olmad??? gibi, ölünceye dek sevmek de elimiz de de?il. La Bruyere

Sevmeye ba?lay?nca eskisinden bamba?ka bir insan oldu?umuzu anlar?z. Pascal

?ah bile sevgiye köledir. Mevlana

Yaln?z seni sevenleri sevmek sevgi de?il, de?i? toku?tur. Cenap ?ehabettin

#1182

 
© 2015
AŞK