Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özür Mesajlar?

Haz?r k?sa özür mesajlar? sevgiliye 2015 sayfas? - Arkada?a dosta sevgilinize e?e yada herhangi birisine yollabilece?iniz özür mesajlar? 2015 burada.
Sevgilim sana nas?l söyleyece?im, nas?l yazaca??m Kelimelerim yetersiz, kalemim tutuk Sana öyle hasretim ki bütün sözler ifadesiz Senden önce ya?amam???m, senden önce ben ben de?ilmi?imSen gitti?inden beri yine kendimde de?ilim Seninle ya?ad?klar?m yetmiyor, an?lar kalbimin ac?s?n? dindirmiyorAyr?l?k kap?y? çald?, seni benden ald? art?k içeri hiç kimse giremiyor
Sevemiyorum kimseyi, gözlerim senden ba?kas?n? görmüyor Ellerim senden ba?kas?na gitmiyor Dudaklar?m senden ba?kas?n? öpmüyor Geceleri bir yorgan gibi çekip üstüme, karanl??? örtüyorum Uzak y?ld?zlar?n ????? bile bu karanl??? delip geçmiyor Y?ld?z yok, ay yok, bulut yok umut yok sevgilim Umutsuz ya?anm?yor
Soka?a ç?ksam att???m ad?mlar bo?lukta geziniyor, ya?murlar ya?sa damlalar bana seni söylüyor Çiçeklerin boynu bükük, güne? bitmi? Dünya benden hesap soruyor Bu ceza çok a??r sevgilim, bana reva gördü?ün bu ceza çekilir gibi de?il Yüre?im sökülüyor
Hatam? biliyorum, yanl???n fark?nday?m Senden özür dileyecek yüzüm yok ?stersen kap?n?n e?i?inde küçük bir ta? olay?m itip kakt???n, yeter ki uzaklara f?rlat?p atma beni Pencerende bir ku? olay?m, elinin tersiyle uçurma beni ?nce parmaklar?nda solgun bir çiçek olay?m, buru?turup k?rma beni
Susup gittin, çekip gittin Bir namlunun ucuna kur?unu sürüp gittin Ama öyle kaskat? öyle a??r ki ruhum, can damar?m kesilse bir damla kan?m akmaz Gözlerim ufka dikili, bir küçük k?z?l ???k bekliyorum sendenBir ayd?nl?k teli Bir umut affeder misin ben
Sa?a dönüyorum olmuyor? Sola dönüyorum olmuyor Yok nafile uyku tutmuyor Çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda Bana k?rg?n olma istiyorum sevdi?im Bu nedenle tüm kalbimle özür diliyorum! Bak uyku tutmuyor, haydi bar??al?m da güzel rüyalar görelim? Seni seviyorum!
Mesaj?m yüre?imin en derin kö?esinden geliyor? Bu nedenle ?aka m? yap?yor diye dü?ünme sevdi?im? K?rg?nl?klar kalks?n istiyorum birici?im Özürlerimi kabul et!
Özür dilemenin bir asillik oldu?unu dü?ünüyor ve bugün bulu?maya gelmedi?im için özür diliyorum senden ?nan bana elimde olmayan nedenlerden dolay? gelemedim?
Yapt???m hatadan dolay? özür diler, bundan sonra böyle bir hatan?n tekrar etmeyece?ine bildirerek, özürlerimin kabul edilmesini temenni ederim Sayg?lar?mla?
Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle: ?K?rd?m seni ama inan çok üzgünüm Bugün için özür dilerim ?stedi?im tek ?ey beni affetmen ve yine eskisi gibi olmam?z?
Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte Bu bir bar?? mesaj? Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye
Sa?a dönüyorum olmuyor? Sola dönüyorum olmuyor? Yok nafile uyku tutmuyor çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda Tüm kalbimle özür diliyorum Seni seviyorum?
Özür dilerim seni aramad???m için Özür dilerim sensiz gitmek zorunda kald???m için Özür dilerim seni orda bekletti?im için Yapt???m her yanl?? için özür dilerim
Merhaba, öncelikle sizden özür dilemek istiyorum Çünkü; bugün olanlar hiç kimsenin kolayca kabul edemeyece?i ?eylerdi Ancak size kar?? duygular?m çok yo?un ve sizinle s?kça görü?mek iste?indeyim E?er özürlerimi kabul eder ve bana bir ?ans daha verirseniz, lütfen olumlu bir mesaj gönderin!
Benim için çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep oluyor Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar ve senden bir kereli?ine olsun beni affetmeni diliyorum Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem Ama tekrar dü?ünmen için kendine f?rsat vermeni istiyorum Yine eski günlerdeki gibi olal?m sevgilim Seni çok seviyorum
Bilirsin bir kar?ncay? bile incitmem Seni de incitmek istemedim, inan ki istemeden oldu Çoooook ama çoooook özür diliyorum senden
Günlerdir özrümü kabul etmen için mesaj yolluyorum Lütfen, lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt?y? hafiflet! Tekrar yaz?yorum Özür dilerim tüm olanlar için? Gerçekten çok üzgünüm?
Ufak hatalar? Minik Bir Tebessümle Kapatmaya Nedersin? özür Diliyorum Senden Beni Affedermisin?
Sinir Esnas?nda A?z?mdan Ç?kan Sözlerin Kurban? Olmak istemiyorum kar??nda özür Diliyorum Senden Kabul Et lütfen
ben A?k?m? Kirletecek kadar Gururlu De?ilim özeLLikLe Senden özür Dilemeyecek kadar Kibirli De?ilim A?k?m Bütün Derdi Kederi Ve kibiri Arkama Ald?m ve Senden 1000 kere Özür Diliyorum
Sana Nas?l Sevgi Sözleri Söylüyorsam özür Dilemesinide bilirim her Söz benim Bunu Unutma Affetmek Sana kald? Art?k bekliyorum Cevab?n? Elimde telefonum içimdeki Çocuk Umuduyla..
Ben hatalar?m için sana yapt?klar?m için hiç affetmedim kendimi. Inan bana hala s?z?n içimde a?lar?m dü?ündükçe hiç affetmedim kendimi.. Beni AFFET..!
Benim için çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep. Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem. Ama tekrar dü?ünmen için a?layabilirim...
Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir bar?? mesaj?. Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye..
Bilirsin affetmek gibi bir ba?ka büyüklük yoktur.. Ben de bir hata yapt?m ve aff?na s???n?yorum... Affet lütfen beni..
Bilirsin bir kar?nca?y bile incitmem... Seni de incitmek istemedim, inan ki istemeden oldu. ÇÖook ama çÖook özür diliyorum senden..
Biliyorum hata bende... Yaptigim affedilecek bir sey degil! Ama yine de yalvariyorum sana n.olur beni affet...
Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle: ?K?rd?m seni ama inan çok üzgünüm... Bugün için özür dilerim. ?stedi?im tek ?ey beni affetmen ve yine eskisi gibi olmam?z.?
Bu sms ile bir de öpücük yolluyorum sana özürlerimi kabul edip, beni affetmen için. O kadar de?erlisin ki benim için, sensiz bir hayat dü?ünemiyorum.
Bu çok ciddi bir mesajd?r, içeri?i kalbimin en derin kö?esinden geliyor? öZüR D?LER?M!!
Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün k?rd?m seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden çok, çok özür dilerim.
Günlerdir özrümü kabul etmen için mesaj yolluyorum... Lütfen, lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt?y? hafiflet? Tekrar yaz?yorum.. özür dilerim tüm olanlar için... Gerçekten çok üzgünüm? Sana olan a?k?mdan ku?ku duymamal?s?n, seni sevmiyor sana tap?yorum. N?olur beni affetti?ini söyle?
Sana olan mahcubiyetimi nas?l ifade edece?imi bilemiyorum, gerçekten çok özür dilerim.
Sanirim özür dilemek için çok geç kald?m ama yine de son kez ?ans?m? denemek istiyorum: öZüR D?LER?M!
Sa?a dönüyorum olmuyor.. Sola dönüyorum olmuyor.. Yok nafile uyku tutmuyor çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda... Tüm kalbimle özür diliyorum. Seni seviyorum...
Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip, ne de kimse sana rakipti. Çünkü sen benim için daima tektin, LüTFEN AFFET!
Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu ?ans? tan?r m?s?n?
Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu ?ans? tan?r m?s?n?
Sözlerinden belli, k?rm???m seni bilmeden... Bir öpücük versem, sar?lsam, özür dilesem affeder misin beni?
Yapt???m hatadan dola?y özür diler, bundan sonra böyle bir hatan?n tekrar etmeyece?ine bildirerek, özürlerimin kabul edilmesini temenni ederim. Sayg?lar?mla?
Yapt???m tüm hatalara ve saçmal?klara ra?men beni affedebilmen büyük incelikti. Tekrar özür dilerim.

#2236

 
© 2015
AŞK