Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özür Mesajlar? Özür Sözleri Özür Smsleri

– Özür dilerim seni aramad???m için. Özür dilerim sensiz gitmek zorunda kald???m için... Özür dilerim seni orda bekletti?im için... Yapt???m her yanl?? için özür dilerim.

– Merhaba, öncelikle sizden özür dilemek istiyorum. Çünkü; bugün olanlar hiç kimsenin kolayca kabul edemeyece?i ?eylerdi. Ancak size kar?? duygular?m çok yo?un ve sizinle s?kça görü?mek iste?indeyim... E?er özürlerimi kabul eder ve bana bir ?ans daha verirseniz, lütfen olumlu bir mesaj gönderin!

– Benim için çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep oluyor. Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar ve senden bir kereli?ine olsun beni affetmeni diliyorum. Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem. Ama tekrar dü?ünmen için kendine f?rsat vermeni istiyorum. Yine eski günlerdeki gibi olal?m sevgilim. Seni çok seviyorum.

– Bilirsin bir kar?ncay? bile incitmem... Seni de incitmek istemedim, inan ki istemeden oldu. Çoooook ama çoooook özür diliyorum senden...

– Günlerdir özrümü kabul etmen için mesaj yolluyorum... Lütfen, lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt?y? hafiflet! Tekrar yaz?yorum..Özür dilerim tüm olanlar için? Gerçekten çok üzgünüm?

– Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bu mesajla birlikte bulu?mak ve konu?mak iste?imi dile getirsem, bana görü?me ?ans? verir misin? Umar?m cevab?n olumlu olur da beni çok mutlu edersin... Birtaneci?im seni çok seviyorum?

– Sa?a dönüyorum olmuyor? Sola dönüyorum olmuyor... Yok nafile uyku tutmuyor... Çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda... Bana k?rg?n olma istiyorum sevdi?im... Bu nedenle tüm kalbimle özür diliyorum! Bak uyku tutmuyor, haydi bar??al?m da güzel rüyalar görelim? Seni seviyorum!

– Mesaj?m yüre?imin en derin kö?esinden geliyor? Bu nedenle ?aka m? yap?yor diye dü?ünme sevdi?im? K?rg?nl?klar kalks?n istiyorum birici?im. Özürlerimi kabul et!

– Özür dilemenin bir asillik oldu?unu dü?ünüyor ve bugün bulu?maya gelmedi?im için özür diliyorum senden. ?nan bana elimde olmayan nedenlerden dolay? gelemedim?

– Yapt???m hatadan dolay? özür diler, bundan sonra böyle bir hatan?n tekrar etmeyece?ine bildirerek, özürlerimin kabul edilmesini temenni ederim. Sayg?lar?mla?

– Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle: ?K?rd?m seni ama inan çok üzgünüm... Bugün için özür dilerim. ?stedi?im tek ?ey beni affetmen ve yine eskisi gibi olmam?z. ?

– Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir bar?? mesaj?. Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye...

– Sa?a dönüyorum olmuyor? Sola dönüyorum olmuyor? Yok nafile uyku tutmuyor çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda... Tüm kalbimle özür diliyorum. Seni seviyorum?

#246

 
© 2015
AŞK