Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Özür Sözleri

Yapt???m Hatalardan Dolay? Senden özür Dilerim Birdaha tekrarLanm?cak Kusura bakma Can?m

Afedersin bebe?im insanlar hata yaparak Hatalar?n? telafi Ederler Sende hatam? telafi Etmemde yard?m Edersen Özür Dile?imi kabul Edermisin?

Kim nederse Desin Hatalar?m?n fak?ndayIm Ve Yapt???m Hatalardan Dolay? kar??ndayIm, Senden özür Dilerim Kabul Ediyormusun Özürümü?

Dünyada 2 Türlü insan Vard?r Bi FizikSel özürlü Birde Hatalar?yla Ya?ayan Özürlüler ( benim Gibi ) Sana yapt???m kabal??? Affedermisin? Senden özür Dilesem Yeniden Beni Dinlermisin?

Seni Çok üzdüm fark?nday?m Fark?nda Oldu?um üzüntünün yeniden olmamas? için çabal?yorum beni Mutlu Etmek istermisin? Ozaman özür Dile?imi Kabul Edermisin?

Ufak hatalar? Minik Bir Tebessümle Kapatmaya Nedersin? özür Diliyorum Senden Beni Affedermisin?

Sinir Esnas?nda A?z?mdan Ç?kan Sözlerin Kurban? Olmak istemiyorum kar??nda özür Diliyorum Senden Kabul Et lütfen

ben A?k?m? Kirletecek kadar Gururlu De?ilim özeLLikLe Senden özür Dilemeyecek kadar Kibirli De?ilim A?k?m Bütün Derdi Kederi Ve kibiri Arkama Ald?m ve Senden 1000 kere Özür Diliyorum

Sana Nas?l Sevgi Sözleri Söylüyorsam özür Dilemesinide bilirim her Söz benim Bunu Unutma Affetmek Sana kald? Art?k bekliyorum Cevab?n? Elimde telefonum içimdeki Çocuk Umuduyla..

A?k?m Senden özür Dilerim Kalbini K?rd?ysam çekip Giderim

Delikanl? Adam özür Dilemesini biLmeli Bilmiyorsa ö?renmeli...

Seni Okadar Çopk Seviyorumki Anlatamam A?k?m Kalbimden özür Dilerim içine Seni S??d?ram?yorum bedenimdende özür Dilerim Damarlar?mda Seni gezdirdi?im için

özür dilemek büyüklükse özürü kabul etmekte bir erdemliktir dimi?

Sevgiliye Özür Mesajlar?

Hadi Öpeyim de bar??al?m :))

Güzel yüzünü soldurmaya neden olduysam lütfen beni affet... (Sevgiliye özür mesajlar?)

Hatalar yap?lmasa affetmenin güzelli?i olmazd? hayatta... Çok üzgünüm... Lütfen beni affet... (Sevgiliye özür mesajlar?)

Sensiz hiçbir ?eyin tad? yok. Tüm duygulara anlam katan yanl?zca senin sevgin. Seni seviyorum. Lütfen beni affet... (Sevgiliye özür mesajlar?)

Bir daha asla ama asla seni üzmeyece?im. Seni çok seviyorum anla. Lütfen beni affet. (Sevgiliye özür mesajlar?)

Tart??malar asl?nda hayatta verdi?imiz bir s?nav. A?k?m?z?n s?nav?. Bu s?nav? kazanal?m olmaz m?!..(Sevgiliye özür mesajlar?)

Seni incetmemin tek sebebi, seni her ?eyden çok sevmem. Seni sevmesem böyle bir hata yapmazd?m. Sevgimize affet beni hayat?m. (Sevgiliye özür mesajlar?)

Bu mesaj yüre?imin en derin kö?esinden geliyor. Samimiyetime inan ve beni affet bir tanem... Sensiz olamam. (Sevgiliye özür mesajlar?)

Beni affetmen için ne söylemem gerekiyor? ?aka m? gerçek mi diye dü?ünme, sana hiç yalan söylemedim. Ben sensiz ya?ayamam a?k?m. Her ?ey için özür dilerim. Beni affet. (Sevgiliye özür mesajlar?)

Hayatta kimseden özür dilemedim ama gururum a?k?mdan öte de?il. Senden özür diliyorum a?k?m. Lütfen beni affet. (Sevgiliye özür mesajlar?)

Hiçbir ?ey için, hiçbir zaman geç de?ildir. Ne senden özür dilemem için geç, ne de beni affetmen için. Ben senden özür diliyorum. Sen beni affedebilecek misin? (Sevgiliye özür mesajlar?)

Gözlerinden okunuyor bana k?rg?n oldu?un... Özür dilerim a?k?m. Lütfen daha fazla uzatmayal?m. A?k?m?z bu engelleri a?acak güçte. Beni affet birtanem. (Sevgiliye özür mesajlar?)

Senden özür dilemek için söyleyebilece?im daha anlaml? bir söz bilemiyorum : Seni Seviyorum... (Sevgiliye özür mesajlar?)

Dudaklar?ndaki tebessümü görmek kadar hiçbir ?ey mutlu edemez beni. Lütfen bu darg?nl?k bitsin. Gülen yüzünü ve seni çok özledim. (Sevgiliye özür mesajlar?)

Arkada?a Özür Mesajlar?

Bilirsin insanlar? k?rmak istemeyen biriyi... Seni de k?rmak istemedim. Çok özür diliyorum senden. Beni anlars?n umar?m. (Arkada?a özür mesajlar?)

Üzüntümü anlatacak kelime yok. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm ve çok özür dilerim. (Arkada?a özür mesajlar?)

Bilirsin affetmek gibi bir ba?ka büyüklük yoktur..Ben de bir hata yapt?m ve aff?na s???n?yorum... Affet lütfen beni. (Arkada?a özür mesajlar?)

Dosta Özür Mesajlar?

Dostum, ben hayatta senden ba?kas?na dost demedim. Bir hata yapt?m ve özür dilerim. Dostluk affetmek de?il midir? Gerçekten üzgünüm dostum. (Dosta özür mesajlar?)

Dostluk affetmektir... Affetmeyi bilmek demektir... (Dosta özür mesajlar?)

Damar Özür Mesajlar?

Korkum sevmek de?il sevipte ayr?lmak, korkum kur?un yemek de?il kalle?ce vurulmak. Korkum ölüm de?il sevdi?im taraf?ndan unutulmak, seni üzdü?üm için çok özür dilerim. (Yoru Yazan: Abidin)

?? Hayat? Özür Mesajlar?

Yapt???m hatadan dolay? gerçekten çok özür dilerim. Böyle bir hata tekrar olmayacakt?r. Sayg?lar?mla. (?? hayat?nda özür mesajlar?)

Çal??ma hayat?m boyunca ilk defa böyle bir hata yap?yorum. Hata yapmam?n sebeplerini de sizlere aç?klad?m. Verece?iniz karara her zaman sayg?l?y?m. (?? hayat?nda özür mesajlar?)

K?sa özür dileme sözleri sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok yeni ve de?i?ik özür sözleri haz?rlamaya çal??t?k..Sizdede burada olmayan farkl? özür sözleri varsa lütfen a?a??dan bizlere gönderiniz..Buyrun özür sözleri:

Sen par?lt?l? bir güne?sin ama art?k bulutlar? da??t sadece gözlerimi kama?t?r...Olur mu?

Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün k?rd?m seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden çok, çok özür dilerim.

Günlerdir özrümü kabul etmen için mesaj yolluyorum... Lütfen, lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt??y hafiflet? Tekrar yaz?yorum..özür dilerim tüm olanlar için... Gerçekten çok üzgünüm? Sana olan a?k?mdan ku?ku duymamal?s?n, seni sevmiyor sana tap?yorum. N?olur beni affetti?ini söyle?

Sana olan mahcubiyetimi nas?l ifade edece?imi bilemiyorum, gerçekten çok özür dilerim.

Sen günüme do?an güne?, gecemi ayd?nlatan y?ld?zs?n

Beni içimi ?s?tan güne?ten, geceme do?an y?ld?zdan mahrum b?rakma.

Affet beni Seni Seviyorum..

Sanirim özür dilemek için çok geç kald?m ama yine de son kez ?ans?m? denemek istiyorum: öZüR D?LER?M!

Sa?a dönüyorum olmuyor..Sola dönüyorum olmuyor..Yok nafile uyku tutmuyor çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda... Tüm kalbimle özür diliyorum. Seni seviyorum...

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip, ne de kimse sana rakipti. Çünkü sen benim için daima tektin, LüTFEN AFFET!

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu ?ans? tan?r m?s?n?

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu ?ans? tan?r m?s?n?

Sözlerinden belli, k?rm???m seni bilmeden... Bir öpücük versem, sar?lsam, özür dilesem affeder misin beni?

Yapt???m hatadan dola?y özür diler, bundan sonra böyle bir hatan?n tekrar etmeyece?ine bildirerek, özürlerimin kabul edilmesini temenni ederim. Sayg?lar?mla?

Yapt???m tüm hatalara ve saçmal?klara ra?men beni affedebilmen büyük incelikti. Tekrar özür dilerim.

Özür dilemenin bir asillik oldu?unu dü?ünüyor ve bugün bulu?maya gelmedi?im için özür diliyorum senden. Inan bana elimde olmayan nedenlerden dola?y gelemedim ve seni de arayamad?m... üzgünüm can?m. Telafi edece?ime söz veriyorum!

Özür dilerim seni aramad???m için. özür dilerim sensiz gitmek zorunda kald???m için... özür dilerim seni orda bekletti?im için... Yapt???m her yanl?? için özür dilerim.

Üzüntümü anlatacak kelime yok. Olanlar için gerçekten çok üzgünüm ve çok özür dilerim.

?ey..Nas?l söylesem? Kelime bulam?yorum..Çok zor biliyorum... Söylemeliyim art?k... ?ey... Dinle bak. Ben çok üzgünüm olanlara. Yani özür dilerim.

Ben hatalar?m için sana yapt?klar?m için hiç affetmedim kendimi. Inan bana hala s?z?n içimde a?lar?m dü?ündükçe hiç affetmedim kendimi..Beni AFFET..!

Benim için çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep. Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem. Ama tekrar dü?ünmen için a?layabilirim...

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir bar?? mesaj?. Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye..

Bilirsin affetmek gibi bir ba?ka büyüklük yoktur..Ben de bir hata yapt?m ve aff?na s???n?yorum... Affet lütfen beni..

Bilirsin bir kar?nca?y bile incitmem... Seni de incitmek istemedim, inan ki istemeden oldu. ÇÖook ama çÖook özür diliyorum senden..

Biliyorum hata bende... Yaptigim affedilecek bir sey degil! Ama yine de yalvariyorum sana n. olur beni affet...

Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle: ?K?rd?m seni ama inan çok üzgünüm... Bugün için özür dilerim. ?stedi?im tek ?ey beni affetmen ve yine eskisi gibi olmam?z. ?

Bu sms ile bir de öpücük yolluyorum sana özürlerimi kabul edip, beni affetmen için. O kadar de?erlisin ki benim için, sensiz bir hayat dü?ünemiyorum.

Bu çok ciddi bir mesajd?r, içeri?i kalbimin en derin kö?esinden geliyor? öZüR D?LER?M!

#165

 
© 2015
AŞK