Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Parayla ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Bir budala para kazanabilir, ama onu sarfetmek için ak?ll? olmak laz?md?r. Spurgeon

Budala ile paras? uzun zaman bir arada duramaz. Bernard Shaw

Bütün kap?lar? açan parad?r. Moltke

E?er birisi "Benim için para de?il prensipler önemlidir. " diyorsa, bilin ki önemli olan parad?r. Kin Hubbard

E?er paran?n de?erini bilmek istiyorsan, git bir kimseden borç para iste. Benjamin Franklin

Evet kefenin cebi yoktur ama, bütün elbiselerin cebi vard?r. Marwin Small

Hiç kimse avucunda para, elinde banka defteriyle do?mam??t?r. D. Carnegie

?nsanlar?n ço?unu üzen, ellerinde az para olmas? de?il ellerindeki paray? sarfetmesini bilmeyi?leridir. D. Carnegie

Kad?n? paras? için alacak adam, avucunu açarken gözünü kapamak laz?m geldi?ini bilmelidir. Refik Halit Karay

K?lavuzu para olana her kap? aç?kt?r. Shakespeare

Para bir hiçli?i bile birinci yere getiren biricik yoldur. Dostoyevski

"Para her?eyi yapar" diyen adam, para için her?eyi göze alan adamd?r. Benjamin Franklin

Para ya?muru alt?nda çok ?eyler delinir. Thomas Caryle

Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. Alexandre Dumas

Para ya?muru alt?nda çok ?eyler delinir. Thomas Caryle

Para ya bizim ba??m?z?n belas? veya bizim hizmetkar?m?zd?r. Horatius

Para önden gidip, insana bütün yollar? açar. Shakespeare

Paran?n de?erini anlamak isterseniz, borç almaya çal???n. Benjamin Franklin

Paran?n öldürdü?ü ruh, k?l?c?n öldürdü?ü bedenden fazlad?r. Walter Scott

Paran?n saklanmas? kazan?lmas?ndan daha zahmetli bir i?tir. Montaigne

Paran?z? hala sayabiliyorsan?z, gerçekten zengin de?ilsiniz demektir. J. Paul Getty

Paray? köleniz yap?n, yoksa efendiniz olur. Bernard Shaw

Ya?amay? bir sava? olmaktan kurtarmak isteyen hayatla bar??mas?n? sa?layacak kadar para sahibi olmal?d?r. Bernard Shaw

#1319

 
© 2015
AŞK