Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Paul Samuelson Sözleri

En zoru da; her ?ey sahteyken gerçe?i arayan birinin, her ?eyini verdi?i sevgilisinin bile sahte oldu?unu anlamas?d?r.

Belki de güzel kad?nlar?n yaln?z olmalar?n?n sebebi; Güzel kad?nlar?n sevgilisi oldu?u dü?üncesidir.

Hiç hayalim olmad? benim; ama hep merak ederim; "Acaba ben kimin hayaliyim ?

Bir ülkede fakirlerin bebeklerinin içece?i sütü, zenginlerin köpekleri içiyorsa o ülkede kapitalizm hakimdir.

Fakir bebe?in içemedi?i sütü, zenginin köpe?i içiyorsa; bana adaletten bahsetmeyin .

Bi bakars?n, hayat?n?n kahraman?; insanl?ktan bile yoksundur. Ve anlars?n ki çizgi roman d???nda, kimsenin bir kahraman? yoktur.

#1064

 
© 2015
AŞK