Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Paul Valery Sözleri

Herkes taraf?ndan do?ru kabul edilen ?eyler büyük olas?l?kla yanl??t?r.

En önemli dü?üncelerimiz, duygular?m?zla çeli?enlerdir.

Bir devlet, yasayan ve kendine kar?? ç?kan? ne kadar koruyabilirse o kadar güçlüdür.

Elimi dostça omzuna koydum, me?er yaras? tam oradaym??.

Dü?ünür; yeniden dü?ünen ve ?imdiye kadar üzerinde dü?ünülmü? ?eylerin asla yeterince dü?ünülmemi? oldu?u kan?s?na varan kimsedir.

Her zaman yazabilece?imi hiçbir zaman yazmam.

Ya?lanmak, olabilirli?in azalmas?d?r.

#1071

 
© 2015
AŞK