Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Paulo Freire Sözleri

Yüzle?me noktas?nda ne mutlak cahiller ne de yetkin bilgeler vard?r; sadece halen bildiklerinden daha fazlas?n? ö?renme giri?imi içindeki insanlar vard?r.

Dünya, aç olduklar? için uyuyamayanlarla, açlardan korktuklar? için uyuyamayanlar aras?nda bölünmü? durumdad?r.

#1065

 
© 2015
AŞK