Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Pavlus Sözleri

Birbirinizi karde?lik sevgisiyle, ?efkatle sevin. Birbirinize sayg? göstermekte yar???n.

inançtan gelmeyen her ?ey günaht?r.

Kendi do?al benli?ine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz ya?am biçecektir.

Sevgi haks?zl??a sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her ?eye katlan?r, her ?eye dayan?r. Kal?c? olan üç ?ey vard?r: iman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olan? da sevgidir.

E?er insanlar?n ve meleklerin dilleriyle konu?sam, ama sevgim olmasa, ses ç?karan bir bak?r ya da ç?nlayan bir zilden fark?m olmaz. E?er peygamberlikte bulunabilsem, bütün s?rlar? bilsem ve her türlü bilgiye sahip olsam, e?er da?lar? yerinden oynatacak kadar büyük bir iman?m olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. E?er bütün mal?m? sadaka olarak da??tsam ve bedenimi yak?lmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yarar? yoktur.

Kötülü?e yenilme, kötülü?ü iyilikle yen.

#1044

 
© 2015
AŞK