Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Peter Abelard Sözleri

Ayr?l?k sevdan?n türbesidir.

Felsefe inan?lan?n inan?lmaya de?er olup olmad???n? ara?t?rmakt?r.

Bilgelik için tek anahtar devaml? soru sormakt?r. ?üphe ederek bir ara?t?rmaya ba?lar?z. Ara?t?rmakla da do?ruya ula??r?z.

Dünyada herkes en büyük ac?y? kendilerinin çekmi? olduklar?n? san?rlar, oysa bilmezler ki hayatta en büyük ac?y? ben çekmi?imdir.

Dil ak?l taraf?ndan yarat?lm??t?r ve akl? yarat?r.

#1066

 
© 2015
AŞK