Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Peygamber Efendimize Yaz?lm?? K?sa ?iirler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) için yaz?lm?? olan k?sa ve en güzel ?iirler ile sizleri bulu?turmak istedik dostlar.
Ey ?anl? Nebi.
Cehalet insan?, bo?du?u zaman,
Yeti?tin zalime, vermedin aman.
Ad?n an?l?yor, inan her zaman,
Alemlere Rahmet, sevgili Nebi.
?nan ki candan, özledik seni,
Hasretin her an, yakar sinemi.
Hediye b?rakt?n, bana dinimi,
Minnettar?m sana, Ey ?anl? nebi.
Güne?im, ay?m, ?????m sensin,
Sensiz bu dünyay?, garip neylesin,
Allah’tan sen bize, bir hediyesin.
Gönlümün sulatan?, Ey ?anl? nebi.
Sen gideli inan, bozuldu ba?lar.
Ümmetin dertlidir, ba?r? kan a?lar.
Senden umut bekler, hastalar sa?lar.
Ey dertlere derman, Ey ?anl? nebi.
Necdet Erem
——
HZ Muhammed
Hz Muhammed (s.a.v)
Annesi ÂM?NE hatun,
Abdülmuttalip'e torun
?smail'den gelir soyun
Muhammed Aleyhisselam
Yirmi Nisan Pazartesi
Be? yüz yetmi? bir gecesi
Do?du cihan bir tanesi
Muhammed Aleyhisselam
——
Peygamber
O’dur “gaye insan, ufuk peygamber”
O ki; ne hayal, ne rüya, ne de zan,
Ondan bize en kutsi haber;
Kur’an, sünnet, ölüm, mah?er ve mizan...
O ki tüm çileye, derde hekimdir,
O ki içimdeki a?ka hakimdir,
Beni ona a??k yapan da kimdir?
Ve yüre?ime o sevgiyi yazan.
Onsuz boyun büktü baharda güller,
Ötmüyor bahçemde art?k, bülbüller,
Hep gözya?lar?yla soldu sümbüller,
Hasret çiçe?ime vurdu bir hazan.
Mehmet Akif Uçar
——
MUHAMMED DO?DU?U GECE
Âlemler nûra gark oldu Muhammed do?du?u gece
Mü’min münaf?k fark oldu Muhammed do?du?u gece
Ar??n nuru yere indi, suyun rengi nûra döndü
Hep susuzlar suya kand? Muhammed do?du?u gece
Anan?n rahmine dü?tü kafirlerin akl? ?a?t?
Bin kilise geçti Muhammed do?du?u gece
Hûri k?zlar? geldiler, nurdan kunda?a sard?lar
Muhammed’e yüz sürdüler Muhammed do?du?u gece
A?layan o?lan avundu do?uran ana sevindi
Nice küffar dine döndü Muhammed do?du?u gece.
Yerden gö?e nûr at?ld? yediler k?rka kat?ld?
Ke?i?lerin dili tutuldu Muhammed do?du?u gece.
Yunus derki : Hey Karde?ler, akar gözlerden ya?lar
Secde etti da?lar ta?lar Muhammed do?du?u gece
——
Gülümsüyor
(Peygamberim gönül erim)
Güller açar gül yüzünde,
Hem ne?ede hem hüzünde,
Gecesinde gündüzünde,
Allah için gülümsüyor
.
Ça?lar öncesi sonras?,
Adem peygamber tebas?,
Halil ibrahim sofras?,
Peygambere gülümsüyor.
Melekler safa girince,
Yedi kat gök geçilince,
Ümmet ona verilince,
Allah için gülümsüyor.
Ahmet Yaz?c?o?lu
——
Kabul Buyurur musun EFEND?M...
Ben Sana Yüre?imi Sunuyorum Ey YAR...
Nabzimda..Ad?n? Soluyan Nefeslerimle..
Dermans?z..Baht?ma A?larken..Her Bahar..
Sana Sevdam? Sunuyorum...Hüzünlerimle...
Ben Sana Yetimli?imi Sunuyorum..En Sevgili...
Yetim B?rakmayaca??n? Beni...Bile Bile...
Alevler Ku?atm?? Bak!! Hasret Kokan Gurbetimi..
Sana Ömrümü Sunuyorum..Efendim..Seve Seve...
Ben Sana Selam?m? Sunuyorum...Can Nebi...
Sana Çarpan Yüre?imden..Senin Yüre?ine..
K?r?k Gönlümde Büyüyen Sevdanla Ayaktay?m ?imdi...
Sana A?k? Sunuyorum..Can Efendim..Tüm Hücrelerimle...
Kabul Buyurur musun EFEND?M...
——-
HZ Muhammed
Hz Muhammed (s.a.v)
Annesi ÂM?NE hatun,
Abdülmuttalip'e torun
?smail'den gelir soyun
Muhammed Aleyhisselam
Yirmi Nisan Pazartesi
Be? yüz yetmi? bir gecesi
Do?du cihan bir tanesi
Muhammed Aleyhisselam
——
Kevser Ye?il
Gün,
Do? do?udan yine,
Geri çekilsin sular karadan,
Okyanuslar?n dibi dolsun yeniden...
Yürü be hey,
Resul Soyu'nun evlâd?!
Tek delikli ?arap f?ç?s? ak?tmakta zehrini,
?ki melek, bayrak elde; haz?r beklemekte.
Dön Taif'ten,
Hicâz'a örülmü? koca bir perde zaten,
Yedi kattan süzülmü?, Kevser bir ye?ilden...
——-
Habib-i Kibriya
Habîb-i Kibriyâ, bâb-? recâs?n yâ Rasûlallah,
Muhammed Mustafa, hayrul verâs?n yâ Rasûlallah!
Tecellây-? cemâlinden elest'in bezmi ?âd oldu,
Dil-i mecrûh-u u??âka ?ifâs?n yâ Rasûlallah!, ,
?lâhî bir güne?sin, nûruna pervânedir âlem,
Yakan u??âk? ol muhr?k sâdâs?n yâ Rasûlallah!
Nebîler Rûz-i Mah?erde, ?efâat bekliyor senden,
Gönül ?ehrinde her medhe sezâs?n yâ Rasûlallah

#2742

 
© 2015
AŞK