Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Piskopat Sözler Piskopat Sözleri

Piskopat sözleri 2015 k?sa psikopat sözler sayfas? -
Rak?y? Bardakta De?il ?i?ede içmesini Severim, Esrar? Çar?afla De?il Ka??da Sar?p içerim, ben piskopat?m gülüm Kimseyi dinlemem çeker giderim..
Beni Ne Alem Tan?r Ne Sen tan?rs?n, beni Serseriler tan?r Piskopatlar Arkada??md?r, Hayat Vurmu? bize Ac?s?n? Piskopatl???m bundand?r.
Ben Seni Dertli Olsanda Severim sevgilim, benim derdim dünya olmu? senin derdinide üstüne eklerim sevgilim..
Serseri duygular?m var benim rüzgar gibi eser dinerim, seni sevdim güzelim senden ba?kas?n? neylerim..
pikopatl?kla de?il seni sevmekle övünüyorum a?k?m..
Tak?m Elbisem Jilet gibi Vurdum Piyasaya kendimi, Sözlerim Piskopat?n Duygular?d?r Al?r?m An?nda ifadeni..
Çek vur beni Sözlerinle Dü?üp Kalay?m öylece, Senin Vurdu?un yerde güller açs?n mermi i?lemez kalbime..
Ac?ya Kilitlenmi? duygular?m?n, tek anahtar? senin gözlerin gülüm hadi gel canland?r bu serseriyi..
Yaln?z De?ilim Sadece Seni Seven Serseriyim..
3-5-2 Bu kalp Unutmaz Seni, 4-4-2 Kalbim Senin Ebedi Bebe?im..
Benim Gözlerim A?lamaz Bebe?im Sadece Kalbim A?lar Gözlerim çakd?rmaz Sevgilim...
Ben Piskopat De?ilim Sadece Duygular?m hayata kar?? Bir Serseri Okadar..
Yolla Ac?lar?n? Bana Jilet çekeyim koluma içine atay?m Dertlerimi yava?ça, ver Sevgini bana Kalbimi Ç?kar?p Ad?n? kaz?y?m Kalbimin ortas?na.
Piskopat Duygular?m?n En Saf Hali Seni Sevmekti Bana beklemedi?im ihaneti gerçekle?tirdi yalan kalbin..
Piskopat Olsamda Gülüm ben Senin için Ya?amay? Sevdim Gülüm...
Seni Dü?ünürüm geceleri Ad?n? Ezberlerim Sessizce ismini Yazar?m her Gece, piskopat dü?ünlerimi silerim seninle..
Serseri gönlüm Seni Sevdi Seni be?endi, Senden ba?kas? Olmaz Hayat?mda Kal?c? Ebedi Ama Yanl???n OLmas?n Çizerim Seni..
Yaral? kalbim seninle düzeldi, bir senin için ba?lad? bedenim ayakta durmaya bir senin için güldü yüzüm a?k?nla, bütün piskopat ve serseri dü?üncelerimi sildin saf duygular?nla.
Belal? bir kalbim var sevdi?im senin için atar bu kalbim dilberim, piskopat olsakta bu alemde seni seçti gözlerim, serseri gibi sevdim seni kendim bildim güzelim..
Ak?am Yollar?n olmak isterim sabah yüzüne vurdu?un su olmak isterim, sinirli an?nda en piskopat duygular?n olmak isterim sevgilim..
bendeki yüre?i ba?kas?nda bulamazs?n benim bükülmez bile?im gibi kimse tutmaz ellerini, sen git sosyetik a?klar bul kendine ben piskopat?m kald?rmaz sevgin benim duygular?m? güzelim..
hayat? Ac?s?yla tatmay? Sevdim Sen Ald?rma Bana Bak i?ine güzelim, Ben Ac?yla Sevi?mesini ö?redim piskopat?z biz kapt?rmay?z kalbimizi güzelim..
Yüzümdeki Çizgiler Hayat?n Eseri kalbimdeki K?r?klarda Senin Eserin.

#2299

 
© 2015
AŞK