Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Pi?manl?k ?le ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Çok geç pi?man olan?n vay ba??na. Shakespeare

Gönlünün arzusuna göre i? yapma ki, s?rt?na pi?manl?k yükü yüklenmeyesin. Feridüddin Attar

Her nimetin sonu pi?manl?kt?r. Faz?l Hüsnü Da?larca

Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold

?nsan istedi mi, pi?man olmaya daima zaman bulur. Machiavelli

?ntikam al?p da sonunda pi?man olmaktansa, affedip de pi?man olmak daha iyidir. Cafer B. Muhammed

Kötülük etmeden pi?man olman?n en iyi ?ekli, iyilik etmektir. Bretonne

Mezardakilerin pi?man olduklar? ?eyler için, dünyadakiler birbirini k?r?p geçiriyorlar. ?mam Gazali

Öyle ?eyler vard?r ki, insan onlar? daha yapmadan pi?man olur; fakat yine de yapar. F. Hebbel

Pi?manl?k, dü?mü?lerin masumiyeti demektir. Kleist

Tövbeni geciktirme. Çünkü ölüm, insana ans?z?n gelebilir. Lokman Hekim

Yapt?klar? iyilikten bile pi?man olan i?renç insanlar! Cicero

#1318

 
© 2015
AŞK