Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Pi?manl?k Mesajlar?

En Güzel Pi?manl?k Mesajlar? Sevgiliye Sayfas? -
Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen
Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez
Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m. pi?manl?k mesajlar? facebook
Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA! yeni pi?manl?k mesajlar? 2014
Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince
Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda
Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen!!!
Bir zamanlar ard?ndan bakar a?lard?m ?imdi dönüp ard?ma bile bakmam Bir zamanlar u?runa dünyalar? yakard?m ?imdi ---im kibrit bile çakmam!!
A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim
Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle
Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak... Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak... Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak...
Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim!
Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur
Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek, gündüzleri görebilmek marifet, sevmek önemli de?il, y?llarca vazgeçememek marifet!
Bu sms ile bir de öpücük yolluyorum sana özürlerimi kabul edip, beni affetmen için. O kadar de?erlisin ki benim için, sensiz bir hayat dü?ünemiyorum.
Sadece özür dilemek istemi?tim ama yapamad?m saçma gururuma yenildim ve beni terslemenden korktum, ama sessizce çekip gitmene de dayanamad?m ve bu mesaj? yolluyorum ?imdi.. beni affet olur mu? Çok üzgünüm. Geçmi?te ya?ad???m?z tüm k?rg?nl?klar için özür diliyorum senden.
DÖNDÜ?ÜNDE BULAMAYACA?IN B?R BEN VARIM ARTIK HO?ÇAKAL YALAN DÜNYANIN YALANCI ?NSANI...SEN? ALLAHA HAVALE ED?YORUM
Yüre?imin içindeki En Güzel duygular senindir Hep birtanem Senden Ba?kas?n? sevemem..
Korkum Sevmek De?il; Korkum Sevipte Ayr?lmak... Korkum Kur?un Yemek De?il; Kalle?çe Vurulmak... Korkum Ölüm De?il; Senin Taraf?ndan Unutulmak...
Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim!
Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur
Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?
Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n Vefas?z A?k?m
Dünya döndükçe sen hep bana DÖNMEYE Ba??n? her yast??a koydu?unda beni GÖRMEYE Her kahkahamda göz ya?? DÖKMEYE Ben ya?ad?kça sen ÖLMEYE Mahkumsun
Af Dilerken Gözlerine Bakmak istiyorum özür dilerken Seni Nekadar Sevdi?imi Anlatmak istiyorum Kelimelerimin içinde Ne olur Affet beni Sevgilim.
Seni Okadar çok Seviyorumki Affedece?ini umuyorum çünki sende biliyorsun seni nekadar sevdi?imi Affetmek istiyorsun sende hadi ad diliyorum senden ba???la beni yeniden hayat?na.
Bir mum ??? gibi gözlerin bu?ulu ve ate?li bak?yor bana, ate?li gözlerin seviyorumu yoksa nefretmi ediyor bilmiyorum ama affedersen her?ey daha güzel olcak biliyorum.
af diliyorum kap?nda ne olur geri çevirme k?rma kalbimi al can?m? ama affetim de sonunda seviyorum seni ne olursa olsun bu kalp senin af diliyorum huzurunda.
özür dilerim umutlar?m? ald???n için özür dilerim hayallerimi y?kt???n için özür dilerim seni bukadar sevdi?im için..
Seni seviyorum sen nekadar terslesende seninle hayaller kuruyorum sen beni affetmesende ben yine seviyorum seni sen benden nefret etsende sonunda ben yine af dileyece?im sen istemesende..
Ya?ananlar? bir ç?rp?da silerek atmak nekadar do?ru senin için söyle insafs?z sevgili senden bir af diliyorum bin a? çekiyorum..
Güzel hayat?m? K??a çevirme Sözlerinle Ne olur Affettim De Hadi gel De, B?rak?p Gitme Beni So?uk Buz Tutmu? hayat?mla Ba?ba?a B?rakma Beni Sensiz b?rakma beni geleceksiz.
Affettim dersen hayata dönerim yeniden Hadi gel Seni A?k?m için Ba???lad?m De bana Bende ?eytan? Ç?karay?m tecrubesiz hayat?mdan, özür dilerim sevgilim de?erini bilemedim..
özürüm kabahatimden büyük olsada sen beni affedecek kadar büyüksün ve a?k?m?z? küçültmeyecek kadar dü?üncelisin kavga olmas?n hayat?m?zda af diliyorum özür diliyorum seviyorum seni her?eyimle..
K?r?k bir kalp b?rakt?m sana biliyorum, beni affetmeni istiyorum, yüzüm k?zar?k içim bulan?k senden sevgi dileniyorum affet beni diyorum lütfen affet.
Hazin Bir Son istemiyorum Bu Dünyada Ellerimi Açt?m Huzurunda Af Diliyorum Gör Art?k Senin için A?layan Gözlerimi Ne olur Sevdi?im..
Sevgilim özür dilerim Senin Hak etmeyece?in bir duruma getirdim ama affet beni seviyorum seni özür diliyorum bebe?im
K?r?lan Kalbini Almak istiyorum Ellerime yeniden Ba?lamak istiyorum o öLümsüz Sevgimize Ne Olur Bir kelime Söyle Affettim Seni De Ba?layal?m Y?k?lmayacak A?k?m?za.
gemileri Yakt?n Gittin Benide Gemilerle yakmaya Çal??t?n Ama Sana Olan Sevgim herzaman Gerçekçiydi Ufak hatalar Yüzünden Bitirme Bu ili?kiyi Affet beni.
San?yormusunki üzülmüyorum gülüyorum Bu Bo? Odada, Senin için A?l?yorum kendimi Affetmiyorum Bari Sen Affet beni Belki gülerim.
Kalmad?m? Sevgin bana Bittimi her?ey Bir Anda? Seviyorum Seni Dinlemiyorsun beni Affet beni Desemde Duymamazl?ktan geliyorsun beni...
Kimse için a?lamad? bu gözler senin için bir ilk oldu gözya?lar?m, kimseye söylenmedi bu sözler senin için içimden geldi söylüyorum affet beni senden özür diliyorum a?k?m...
Yap?lan hatalar? Olgunlukla Kar??lay?p Ona göre De?er vermek gerekir Affetmeni Diliyorum Senden Onay bekliyorum Hadi B?rak ?u inad? K?rma Yar?nlar?m?..
Gitme B?rakma Ellerimi Af Diliyorum A?latma ?u yüre?imi Sözlerinle Vur Dayan?r?m Ama Giderek Vurma ya?ayamam Sensiz Gitme Ne olur özür dilerim affet beni affetmesende gitme hayat?m? bitirme.
Bilirsin bir kar?ncay? bile incitmem... Seni de incitmek istemedim, inan ki istemeden oldu. Çoooook ama çoooook özür diliyorum senden...
Günlerdir özrümü kabul etmen için mesaj yolluyorum... Lütfen, lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt?y? hafiflet! Tekrar yaz?yorum.. Özür dilerim tüm olanlar için? Gerçekten çok üzgünüm?
Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bu mesajla birlikte bulu?mak ve konu?mak iste?imi dile getirsem, bana görü?me ?ans? verir misin? Umar?m cevab?n olumlu olur da beni çok mutlu edersin... Birtaneci?im seni çok seviyorum?
Sa?a dönüyorum olmuyor? Sola dönüyorum olmuyor... Yok nafile uyku tutmuyor... Çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda... Bana k?rg?n olma istiyorum sevdi?im... Bu nedenle tüm kalbimle özür diliyorum! Bak uyku tutmuyor, haydi bar??al?m da güzel rüyalar görelim? Seni seviyorum!
Mesaj?m yüre?imin en derin kö?esinden geliyor? Bu nedenle ?aka m? yap?yor diye dü?ünme sevdi?im? K?rg?nl?klar kalks?n istiyorum birici?im. Özürlerimi kabul et!
Özür dilemenin bir asillik oldu?unu dü?ünüyor ve bugün bulu?maya gelmedi?im için özür diliyorum senden. ?nan bana elimde olmayan nedenlerden dolay? gelemedim?
Yapt???m hatadan dolay? özür diler, bundan sonra böyle bir hatan?n tekrar etmeyece?ine bildirerek, özürlerimin kabul edilmesini temenni ederim. Sayg?lar?mla...
Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle: K?rd?m seni ama inan çok üzgünüm... Bugün için özür dilerim. ?stedi?im tek ?ey beni affetmen ve yine eskisi gibi olmam?z.
Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir bar?? mesaj?. Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye...
Sa?a dönüyorum olmuyor... Sola dönüyorum olmuyor... Yok nafile uyku tutmuyor çünkü akl?m sende ve bugünkü kavgam?zda... Tüm kalbimle özür diliyorum. Seni seviyorum!
SANIRIM OZUR DILEMEK ICIN COK GEC KALDIM AMA YINE DE SON KEZ SANSIMI DENEMEK ISTIYORUM: OZUR DILERIM!
Umutlar?m? gelece?ime ba?lad?m hayaller kurdum ?imdi sen bunlar? silmek istiyorsun nekadar Af Dilesemde duymamazl?ktan geliyorsun.. Bitirmekmi iStiyorsun bendeki beni ve Seni?
ben ya?amak için Seni Sevmi?im Ama Sen Beni Ya?amak için de?il Zaman geçirmek için E?lenmi?sin Afedersin...!!!
Ya?ama Hakk?m? Sana Devrediyorum Sen ya?a benim yerimede Zaten Affetmiyorsun Ya?aman?n De?eri Kalm?yor Art?k benim için tek de?er sensin sende ne yapsam geri dönmezsin! Af Dilesemde gelmezsin Vicdans?z Sevgilim..
Beni B?rak?rsan Ne olcak hayat?nda? Mutlumu Olucaks?n Kendi Ba??na yalan hayatta? Hadi Af Diliyorum Kabul Et yar?nlar?m?za Gülelim hep..
Af Diliyorum Sözlerimle Af Diliyorum Gözlerimle Af Diliyorum Senden Sevgilim yanl??lar?mla Ne Olur Affet beni kabul et özür dileklerimi..
Benim icin çok anlaml?s?n öyle ki senin bendeki yerin bu sat?rlar? yazmama sebep Kabul edilemeyecek bir ?eydi belki yapt???m ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar Senden beni affetmeni diliyorum Kalbindeki yerimi yitirdiysem, beni affetmeni bekleyemem Ama tekrar dü?ünmen için a?layabilirim
Biliyorum bugün seni istemeden k?rd?m ve sonra pi?manl?klar denizinde kulaç at?p durdum çaresizce Biliyorum bana ne kadar k?zd???n?, gözlerinden okudum k?rg?nl???n? Affet beni nolur sevdi?im Özür dilerim seni aramad???m için Özür dilerim sensiz gitmek zorunda kald???m için Özür dilerim yapt???m her yanl?? için
Günlerdir özrümü kabul etmen için mesaj yolluyorum Lütfen art?k olumlu bir yan?t ver de içimdeki s?k?nt?y? hafiflet! Tekrar yaz?yorum Özür dilerim tüm olanlar için Gerçekten çok üzgünüm Haydi art?k daha fazla bekletme beni ve affet! ?nan ki bir daha böyle ?eyler ya?amayaca??z
Özür dilemenin bir asillik oldu?unu dü?ünüyor ve bugün bulu?maya gelmedi?im için özür diliyorum senden ?nan bana elimde olmayan nedenlerden dolay? gelemedim ve seni de arayamad?m Üzgünüm can?m Telafi edece?ime söz veriyorum!
Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte Bu bir bar?? mesaj?! Tüm k?rg?nl?klar? yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle, diyor ki: "K?rd?m seni ama inan çok üzgünüm Bugün için özür dilerim ?stedi?im tek ?ey beni affetmen ve yine eski gibi olmam?z Seni seviyorum!"
Hayalleri Y?k?lm?? Bir insan?m Bu Hayatta Seni Sevmekle Buldum kendimi Hayatta ?imdi Beni B?rak?p Gitme! Ne Olur Affet Bu Sana A??k Olan gariban?..
insaf?na Kald? hayat?m Sana Kald? Umutlar?n Af Diliyorum Senden Seni Diliyorum Rabbimden Hadi gel Ne olur üzme Beni.
özür Dilemek erdemliktir bizde Sevdikmi ALLAH?na Kadar Severiz Silersek Birdaha Ayn? ismi Kitab?m?za Yazmay?z, Af diliyorum Senden Yap bir büyüklük Erdemlik Göster..

#2476

 
© 2015
AŞK