Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Pi?manl?k Sözleri

En Güzel Sevgiliye Pi?manl?k Sözleri K?sa 2014 Sayfas? -
Nas?l sensizli?i ben yaratmad?msa bir gün ya?ayaca??n bensizlik benim eserim olmayacak
Birgün gururunu yenip bana geri dönmek istersen sak?n dönme Çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururum ba?lar. pi?manl?k sözleri facebook

Bir gece ay bana sordu NEDEN seni a?latan biriyle berabersin Aya bakt?m ve dedimki sen hiç gökyüzünden vazgeçebilirmisin. pi?manl?k sözleri a?k
Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaks?n ellerimden öpmeyeceksin dudaklar?mdan sevmiceksin beni deli gibi, vurmayacaks?n kalbine zinciri benden ba?kas?n?da alacaks?n sevgilim! pi?manl?k sözleri arkada?a
Sev öyle sev ki kalmas?n sende gurur, Gurur'un ba?lad??? yerde sevgi son bulur. yeni pi?manl?k sözleri
Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek, gündüzleri görebilmek marifet, sevmek önemli de?il, y?llarca vazgeçememek marifet!
Bir yolcu u?urlad?m ya?l? gözlerle arkas?ndan ba??rd?m git güle güle o an dudaklar?ndan dönece?im tüm gücümle hayk?rd?m bekleyece?im
Sak?n üzmesin seni kar??l?ks?z sevgiler, ba?r?na ta? basars?n ac?lar diner, ald?rma giden gitsin yang?nlar söner, sak?n arkana bakma, çünkü babalar önde gider
Niye a?l?yorsun dediler, sevdim dedim Niye üzülüyorsun dediler, gönül verdim dedim Elin k?z? için de?ermi dediler, me?erse de?mezmi?
Sen sevda ?rma??, gittin ele akt?n, sen dünyam? y?kt?n Vefas?z A?k?m
Sen bu mesaj? okurken ben ileti raporunu alm??, çok uzaklarda olmu? olucam Döncem ben ssana
De?er verdi?in insan sana De?er vermiyorsa, b?rak kendi de?eriyle kals?n
UNUTMA!! nas?l sensizli?i ben yaratmad?msa, tadaca??n bensizlikte benim eserim olmayacak
Yüre?imde müebbet a?k?n emanetiGönlüm k?rg?n ve yaral? Seni unuttum sanma bu gönül hala sana sevdal? ama bu yürek seni aramayacak kadar delikanl?
A?k kad?nlar?n kalbinde, erkeklerin cebinde gezer
Sen bilirsin her gün birinin hayaliyle ya?amay? aldat?lman?n ac?s?n? sevdi?inin ba?kas?n?n olmas?n? senin yerine ba?kas?na A?KIM demesini sen ne bilirsin sevgilim deli gibi sevmesini
Gönül penceresini aç?k b?rakt?m kimi cam?n? k?rd? kimi çerçevesini
Birgün hayatin bütün güzelliklerinden vazgeçip ölüme sessiz sedasiz gitmek istersen, yanima gel ki sana sensiz yasamanin, sensiz olman?n ölüm oldugunu göstereyim
Hayatta Dört Yanlis yaptim; Dogmak, Yasamak, Büyümek ve Umutlara Sarilmak, Bir Tek Seyi Dogru Yaptim O da SENI SEVMEK Ama Unutmusum Güzelim Dört Yanlis Bir Dogruyu Götürdü
TATLI BIRI VARDI SEVILMEYE DEGER GUZEL BIRI VARDI, GORULMEYE DEGER, IYI DOSTLAR VARDI OZLEMEYE DEGER AMA BIRI VARDI KI CAN VERMEYE DEGER TABII KI ANLARSA EGER!
DUN CICEKCININ ONUNDE BIR GUL GORDUM, DUNYANIN EN GUZEL GULU BENIM DIYE HAYKIRIYORDUO GULU ALDIM, AMA EN GUZEL GUL OLDUGU ICIN DEGILSENI GORUP UTANSIN DIYE!
SEVMEZ OLSAYDIM SENI O YALANCI GOZLERINI, SEVMEZ OLSAYDIM SENI O IPEK SACLARINI TUTMAZ OLSAYDIM O PAMUK ELLERINI INANMASAYDIM O YALANCI GOZLERINE!
Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum
Bir serçeydim sürüden ayr?lm??, gökyüzünde kaybolmu?, o ise bir kartalm?? avlanmaya ç?km?? gelmi? bula bula beni bulmu?
Seni sevdi?im kadar, güne?i sevseydim, güne? bile halime ac?r ak?amlar? batmazd?
Bir davetiye verdiler bugun elime, okuda gör dediler seni seveni Okudum a?lad?m, inanamadim Senindi o davetiye, benim ismim yerine baska isim yaz?lm??, altina bekliyoruz diye imza at?lm??, üstüne bekliyoruz diye Kalp kaz?lm??, DAYANAMAM gelirsem ben o dü?üne Gözya?lar?m benden olsun sana hediye!!!!
Ke?ke sen ben olsan ve doyas?ya sevmenin ne kadar zor oldu?unu anlasan, ke?ke ben sen olsam ve böylesine sevilmenin tad?n? ç?karsam
A?k?m?z için kan dökmemi istiyorsan sana dünyan?n ?ah damar?n? keserim illede senin kan?n olacak diyorsan mühim de?il ben seni toprakta da severim
Ben seni öküz gibi sevmi?tim Ama sen beni öküz yerine bile koymad?n
Benim kalbimi k?rmak suya yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e benzer Sen o suya yaz? yazmay? ba?ard?n ?mdi güne?in do?mas?n? bekle
Hayatta hiçbir?ey a?lamaya de?mez De?en zaten a?latmaz A?larken ba??n? dik tut ki gözya?lar?n seni a?latan kadar alçaltmas?n
Ke?ke yanl?zl???m kadar yan?mda olsan, yanl?zl???mla payla?t?klar?m? seninle payla?sam, keske senin ad?n yanl?zl?k olsa ve ben hep yanl?z olsam
Bir insana gereginden çok deger verirsen o insan? kaybedersin!!!!!!!!
Nas?l sensizli?i ben yaratmad?msa bir gün ya?ayaca??n bensizlik benim eserim olmayacak
Birgün gururunu yenip bana geri dönmek istersen sak?n dönme Çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururum ba?lar
Bir gece ay bana sordu NEDEN seni a?latan biriyle berabersin Aya bakt?m ve dedimki sen hiç gökyüzünden vazgeçebilirmisin
Alsalarda ?u ya?la dolu gözlerimi yerlerinden Çalsalarda haberim olmadan seni kalbimden E?er unutacaksa bu can ç?kmas?n bedenimden Ölürsem söyleyin mezar?ma gelmesin o sevmeyi bilmeyen
Sana o kadar k?rg?n?m ki, seni bin parçaya bölsem yetmez Ama kaybolacak bir parçanada gönlüm elvermez
Bütün insanlar? sevebilirdim, sevmeye senden ba?lamasayd?m
Yürüdü?ün yollardan geçebilirsin bir daha fakat an?lardan, ASLA!
Bunca ac?y? çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince
Öyle kolay de?il benden kurtulman, hesab?m bitmedi daha seninle, öcümü almazsam haram ya?amak, hesab?m bitmedi daha seninle
Dünyan? tersine döndürece?im, senide can?ndan bezdirece?im, yakt???n ate?i söndürece?im , hesab?m bitmedi daha seninle
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda beni ararda bulamassan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda
Seven Ben Sevilen Sen A?layan Ben A?latan Yine Sen!!
Öldürecektim Seni Bende
Kendimde O Gücü Bulabilseydim E?er
Ama Ben Seni ?çimde Öldürmeye K?yamad?m
Ba?arabilseydim ?ncitecektim Seni
?ncinmi?li?imin Verdi?i Cahil Cesaretle
Ne Var Ne Yok Say?p Dökecektim Kar??na Geçip
Kendimi Hayrete Dü?ürürcesine Birer Tokat Gibi Vuracakt?m Hiç Kullanmad???m O A??r Laflar?
K?racakt?m Seni Binbir Parçaya Ay?rana Kadar
Duvardan Duvara F?rlatacakt?m Sevgi Diye Önüme Sundu?un Hastal?kl? Duygular?n?
Ama Ben Seni ?ncitmeye De K?yamad?m
Elimden Gelseydi Unutacakt?m Seni
"Sözümü Tutaca??m , Ad?n? Anmayaca??m" Na?melerini Dinleyip Neyi Unutaca??m? Unutacakt?m Seni Unutay?m Derken Zaten Ben Seni Unutmaya Da K?yamad?m Ne Kadar Çabuk Geldi Ayr?l?k
Ben Günahkar?m çekerim Tineri BaLiyi sigaray?..Atar?m Kendimi Bir Bo?Lu?un ?çine..Ben Günahkar?m Sen Vefas?zs?n..Sen Ac?mas?zs?n
SADECE OZUR DILEMEK ISTEMISTIM. YAPAMADIM SACMA GURURUMA YENILDIM AMA SESSIZCE CEKIP GITMENE DE DAYANAMADIM. BENI AFFET COK UZGUNUM OZUR DILERIM
BU COK CIDDI BIR MESAJDIR, ICERIGI KALBIMIN EN DERIN KOSESINDEN GELIYOR? AFFET BENI OZUR DILERIM CANIM !!
YAPTIGIM HATADAN DOLAYI OZUR DILER, BUNDAN SONRA BOYLE BIR HATANIN TEKRAR ETMEYECEGINE BILDIREREK, OZURLERIMIN KABUL EDILMESINI TEMENNI EDERIM. SAYGILARIMLA.
OZUR DILERIM SENI ARAMADIGIM ICIN AFFET BENI
OZUR DILERIM SENSIZ GITMEK ZORUNDA KALDIGIM ICIN... AFFET BENI
OZUR DILERIM SENI ORDA BEKLETTIGIM ICIN AFFET BENI
YAPTIGIM HER YANLIS ICIN OZUR DILERIM.
GECMISTE YASADIGIMIZ TUM KIRGINLIKLAR ICIN OZUR DILIYORUM SENDEN.
MERHABA, ONCELIKLE SIZDEN OZUR DILEMEK ISTIYORUM. CUNKU; BUGUN OLANLAR HIC KIMSENIN KOLAYCA KABUL EDEMEYECEGI SEYLERDI. ANCAK SIZE KARSI DUYGULARIM COK YOGUN VE SIZINLE SIKCA GORUSMEK ISTEGINDEYIM... EGER OZURLERIMI KABUL EDER VE BANA BIR SANS DAHA VERIRSENIZ, LUTFEN OLUMLU BIR MESAJ GONDERIN!
BILIRSIN BIR KARINCAYI BILE INCITMEM... SENI DE INCITMEK ISTEMEDIM, INAN KI ISTEMEDEN OLDU. COOOOOK AMA COOOOOK OZUR DILIYORUM SENDEN...
GUNLERDIR OZRUMU KABUL ETMEN ICIN MESAJ YOLLUYORUM... LUTFEN, LUTFEN ARTIK OLUMLU BIR YANIT VER DE ICIMDEKI SIKINTIYI HAFIFLET? TEKRAR YAZIYORUM.. OZUR DILERIM TUM OLANLAR ICIN... GERCEKTEN COK UZGUNUM? SANA OLAN ASKIMDAN KUSKU DUYMAMALISIN, SENI SEVMIYOR SANA TAPIYORUM. NE OLUR BENI AFFETTIGINI SOYLE.
OZUR DILEMENIN BIR ASILLIK OLDUGUNU DUSUNUYOR VE BUGUN BULUSMAYA GELMEDIGIM ICIN OZUR DILIYORUM SENDEN. INAN BANA ELIMDE OLMAYAN NEDENLERDEN DOLAYI GELEMEDIM.
MESAJIM YUREGIMIN EN DERIN KOSESINDEN GELIYOR? BU NEDENLE SAKA MI YAPIYOR DIYE DUSUNME SEVDIGIM? KIRGINLIKLAR KALKSIN ISTIYORUM BIRICIGIM. OZURLERIMI KABUL ET!
BEYAZ BIR GUVERCIN YOLLUYORUM SANA BU MESAJLA BIRLIKTE. BU BIR BARIS MESAJI! TUM KIRGINLIKLARI YOK ETSIN DIYE
"KIRDIM SENI AMA INAN COK UZGUNUM. BUGUN ICIN OZUR DILERIM. ISTEDIGIM TEK SEY BENI AFFETMEN VE YINE ESKI GIBI OLMAMIZ. SENI SEVIYORUM!"
BEN BU OZUR ISLERINDE HICBIR ZAMAN IYI OLAMADIM ANCAK SENI O KADAR SEVIYORUM KI. ONUN ICIN. OZUR DILERIM CANIM!
SOZLERINDEN BELLI, KIRMISIM SENI BILMEDEN... BIR OPUCUK VERSEM, SARILSAM, OZUR DILESEM AFFEDER MISIN BENI?
BU SMS ILE BIR DE OPUCUK YOLLUYORUM SANA OZURLERIMI KABUL EDIP, BENI AFFETMEN ICIN. O KADAR DEGERLISIN KI BENIM ICIN, SENSIZ BIR HAYAT DUSUNEMIYORUM.
BILIRSIN AFFETMEK GIBI BIR BASKA BUYUKLUK YOKTUR.. BEN DE BIR HATA YAPTIM VE AFFINA SIGINIYORUM.. AFFET LUTFEN BENI....
BILIYORUM BUGUN SENI ISTEMEDEN KIRDIM VE SONRA PISMANLIKLAR DENIZINDE KULAC ATIP DURDUM CARESIZCE... BILIYORUM GOZLERINDEN OKUDUM KIRGINLIGINI. AFFET BENI N.OLUR SEVDIGIM... OZURLERIMI KABUL ET. SENI SEVIYORUM!
YAPTIGIM ONCA HATADAN SONRA SENIN YUZUNE BAKACAK HALIM KALMADI. LUTFEN BU MESAJLA BIRLIKTE GELEN SEVGIMI KABUL ET VE BENI AFFET...
SANIRIM OZUR DILEMEK ICIN COK GEC KALDIM AMA YINE DE SON KEZ SANSIMI DENEMEK ISTIYORUM: OZUR DILERIM!

#2477

 
© 2015
AŞK