Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Politika ?le ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Bir politikac?n?n amac? sürekli iktidar olmakt?r. Bu çaba ona ço?u zaman sorun çözme görevini unutturur. Jean Monnet

Hata yapmak insanlara vergidir, bunu ba?kalar?n?n üstüne atmak politikad?r. Bill Vaugheur

Pencereyi kaparsan?z iyi hava gelir, ba?kas? açarsa cereyan olur. L. J. Goodyear

Politika gerçekleri yads?y?p, yalan söyleme de?il, gerçeklerin istedi?iniz yan?n? göstermesidir. Churchill

Politika güç i?tir, ona kendili?inden at?lan kimse ondan ?ikayet etmemelidir. Gunter Grass

Politika kans?z sava?, sava? ise kanl? politikad?r. Mao

Sürekli olarak kendini yönetebilmek insan?n sahip olabilece?i en de?erli yeteneklerden birisidir. Bertrand Russell

#1317

 
© 2015
AŞK