Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Politzer Sözleri

En Güzel Politzer Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Politzer Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Politzer Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Politzer Sözleri ;
Öldürülürken son sözleri alman askerlerine ithafen "Ben sizin kurtulu?unuz için mücadele ettim. siz kurtulu?unuzu öldürüyorsunuz" olmu?tur.
Politzerin gözünden felsefenin temel ilkelerine giris yapsak mi ne... "Felsefe, içinden belirli bir davranis biçimi çikartilan genel bir dünya görüsüdür."
Boyunduruktan kurtulmay? isteyen sömürülen s?n?f?n ç?kar? dünyaya do?rudan bakmakt?r.sömürücü s?n?f?n sömürüyü sürdürmek için yalana gereksinimi vard?r;devrimci s?n?f?n ise sömürüden kurtulmak için gerçe?e gereksinimi vard?r...Dünyaya do?rudan bakmak MATERYAL?ZMdir...

#2843

 
© 2015
AŞK